Tag

Bevallen via keizersnede

De meest uitgevoerde operatie ter wereld? Een keizersnede natuurlijk. Bijna iedereen kent wel iemand die deze ingreep reeds heeft ondergaan.

Een keizersnede of sectio caesarae, zoals de wetenschappelijke benaming luidt, is  een operatieve ingreep waardoor de vrouw niet op de natuurlijke manier bevalt maar het kind ter wereld gebracht wordt via de buikwand.

Redenen voor een keizersnede

Er bestaan verschillende redenen om tot een keizersnede over te gaan.  Een van de meest voorkomende redenen is een stuitligging of een andere ligging van de baby waardoor de bevalling bemoeilijkt wordt. Ook een disproportie van de grootte van het baringskanaal of het bekken en de grootte van een kind kan een keizersnede noodzakelijk maken. Verder is een keizersnede ook nodig als de moeder gezondheidsproblemen (diabetes,  hartziekte, enz.) heeft. Ook in geval van foetale nood, als het kind dus in acuut ernstig gevaar is, is een keizersnede nodig. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij de loslating van de placenta of een uitgezakte navelstreng.

Hoe gebeurt een keizersnede?

In de meeste gevallen gebeurt een keizersnede via de ‘bikinisnede’. Dat is een dwarse snede van 10 à 15 centimeter vlak boven het schaambeen. Deze methode geeft het minste risico op infecties en andere complicaties. Als deze dwarse snede wegens de ligging of de grootte van de foetus onmogelijk is, kiest men soms voor een verticale incisie. Daarna wordt de baby via een snede in de baarmoeder naar buiten gehaald.

Risico’s

Vandaag de dag is een keizersnede een relatief veilige ingreep. Toch blijft het een operatie waar de nodige risico’s aan verbonden zijn. Complicaties zijn onder meer endometritis (infectie van de binnenwand van de baarmoeder), zwaar bloedverlies, trombose, infectie van de wond, etc. Complicaties voor de baby zijn kleine letsels ten gevolge van de ingreep en ademhalingsproblemen in de dagen na de bevalling.

Tags , ,

Hoe verloopt een bevalling?

Een bevalling vindt plaats bij een zwangerschapsduur tussen de 38ste en de 42ste week. Een kind is al levensvatbaar vanaf een zwangerschapsduur van 26 weken. Maar bij zo’n vroeggeboorte is het kind heel kwetsbaar en moet het nog een hele tijd doorbrengen in de couveuse.

Waar kan je bevallen?

De meeste vrouwen bevallen in het ziekenhuis, maar je kunt er ook voor kiezen om thuis te bevallen. In België ligt het percentage vrouwen dat thuis bevalt erg laag, terwijl het in Nederland ten opzichte van andere West-Europese landen erg hoog ligt (30% in 2005).

Hoe kan je bevallen?

Een bevalling kan op diverse manieren verlopen. Bij een natuurlijke bevalling kan je voor verschillende houdingen kiezen. Zo kan je plat op je rug liggen, maar kan je ook rechtop zitten of zelfs op handen en knieën bevallen. Als tijdens de bevalling blijkt dat de baby met het gezicht naar boven draait, is het beter dat de vrouw op haar zij gaat liggen.

Een alternatief hiervoor kan de onderwaterbevalling zijn. Deze manier van bevallen wordt steeds populairder omdat het nog steeds een natuurlijke manier van bevallen is, maar het minder pijnlijk is voor de mama. Informeer eens of een onderwaterbevalling mogelijk is in het ziekenhuis van jouw keuze.

Er bestaan ook heel wat hulpmiddelen voor wanneer de bevalling minder vlot verloopt. Zo kan een bevalling ‘ingeleid’ worden omdat de baby over tijd is of omdat de baby niet meer genoeg groeit op het einde. Ook kan je kiezen voor pijnbestrijding tijdens de bevalling. Zo bevallen steeds meer vrouwen met behulp van een epidurale verdoving. De vrouw krijgt dan ruggenprik en maakt de bevalling wel bewust mee, alleen zullen de pijnprikkels van de weeën minder hard gevoeld worden.

Als de bevalling niet goed dreigt te verlopen, bijvoorbeeld als zuurstoftekort dreigt voor het kindje of de bevalling te traag verloopt, kan men terugvallen op een tang- of vacuümverlossing.

Ten slotte kan je ook nog bevallen door middel van een keizersnede. Dit is een operatieve ingreep waarbij de baby via de buikwand ter wereld komt. Een keizersnede is een routineingreep waarbij niet veel kan misgaan, maar de mama zal er wel even van moeten herstellen. Voor een keizersnede wordt gekozen als het bekken van de moeder te nauw is, aks het kindje in een verkeerde houding ligt of als de moeder en het kind fysiek niet in staat zijn om een zware bevalling te doorstaan.

Het begin van de bevalling

Een bevalling gaat zo van start:

 • verlies van de slijmprop (tot 2 weken voor de bevalling)
 • breken van de vliezen
 • op gang komen van de weeën

Wat neem je mee naar het ziekenhuis?

Een handig lijstje:

 • toilettas
 • pyjama of nachtjapon, eventueel met een opening voor borstvoeding
 • paspoort (nodig voor aangifte)
 • fototoestel
 • kleding voor je baby
 • boeken, tijdschriften, krant
 • verzekeringspapieren
 • badjas
 • slippers of pantoffels
 • proper ondergoed
 • mobiele telefoon

Regelen

Na de bevalling zijn er een aantal zaken die moeten gebeuren:

- Geboorteaangifte: dit moet gebeuren door een persoon die bij de bevalling is geweest. Deze persoon heeft er jouw paspoort voor nodig. Hieronder vind je hier meer over.

- Hielprikje: bij de aangifte krijg je de benodigdheden mee voor de hielprik. Deze prik screent baby’s op een paar stofwisselingsziekten en wordt meestal op de vijfde dag uitgevoerd. De kraamhulp zal de prik uitvoeren of anders iemand van het consultatiebureau (als je nog in het ziekenhuis verblijft, het ziekenhuispersoneel).

- Kinderbijslag: de papieren om deze aan te vragen ontvang je automatisch na aangifte van je kind.

- Geboortekaartjes: je kunt er voor kiezen om ze zo snel mogelijk na de geboorte te versturen zodat het meeste kraambezoek de eerste week komt, als je nog kraamhulp hebt. Als je ze later verstuurt, heb je wel een rustige kraamtijd, maar loop je de mogelijkheid om nog maandenlang bezoek te krijgen. Je kunt dit gedeeltelijk opvangen door een kraamfeest te organiseren. Als je wilt, kan je een e-mail (evt. met foto) aan je adressenbestand sturen en/of foto’s op een website plaatsen.

- Kraamzorg en nazorg door de verloskundige. Verder kan je een thuisbezoek van je huisarts/wijkverpleger verwachten voor controle van jou en de baby.

Aangifte van de geboorte

Als je kindje geboren wordt, moet er binnen aangifte worden gedaan aan de burgerlijke stand van de gemeente waar de baby geboren is. Deze akte is het bewijs dat je kindje is opgenomen in het geboorteregister.  De vader, de moeder of beide ouders moeten deze aangifte binnen de 15 dagen doen.

Tags , , ,

Alles over de keizersnede

Een keizersnede is de meest uitgevoerde operatieve ingreep ter wereld. De kans is dus groot dat uzelf, uw vrouw of uw moeder deze ingreep reeds heeft ondergaan.

Wat

Een keizersnede, in medische termen sectio caesarea genoemd, is een manier van bevallen waarbij de moeder niet via de vagina, op de natuurlijke manier, bevalt, maar operatief via de buikwand.

Waarom

Er zijn verscheidene redenen waarom een keizersnede uitgevoerd wordt. De meest voorkomende reden is een stuitligging van de baby of een andere ongunstige ligging die bij natuurlijke geboorte een verhoogd risico met zich meebrengt of deze onmogelijk maakt. Een andere reden is een disproportie tussen de grootte van het baringskanaal en/of het bekken en die van het kind. Keizersnede kan daarnaast ook noodzakelijk zijn indien de vrouw met HIV besmet is. Tot slot is een keizersnede ook aangewezen indien het kind in acuut ernstig gevaar (foetale nood) is door bijvoorbeeld een loslating van de placenta of een uitgezakte navelstreng. De keizersnede is dan de enige kans om het kind, en misschien ook de moeder, te redden.

Hoe

Een keizersnede gebeurt meestal via de zogenaamde dwarse ‘bikinisnede’. De baarmoeder wordt dan dwars geopend op de grens tussen uterus en cervix. Met deze methode heeft men het minste risico op infecties en andere complicaties. In uitzonderlijke gevallen wordt, als gevolg van de foetale grootte en/of ligging, een verticale incisie toegepast. Bij een verticale incisie maakt men een snede naargelang de opening die men wenst te creëren. Bij een dwarse bikinisnede kan de opening, en dus ook het latere litteken, beperkt worden.

Risico’s

Vroeger lieten tal van vrouwen, én pasgeborenen, het leven bij de ingreep. De overlevingskansen zijn tegenwoordig, met behulp van hoogontwikkelde medische apparatuur en kennis van zaken, sterk gestegen. Toch blijft een keizersnede een operatieve ingreep waaraan risico’s verbonden zijn. Zowel tijdens als na de operatie kunnen er complicaties zoals beschadiging van de uterus, blaas en darm, wondinfecties, obstipatie en trombose optreden. Er zijn dus meer risico’s verbonden aan een bevalling via keizersnede dan aan een bevalling via natuurlijke weg. Daarom is het belangrijk dat de arts in kwestie niet te snel oordeelt om het kind via een keizersnede op de wereld te brengen, maar een grondige afweging maakt van het risico voor zowel moeder als kind.

Tags ,