Tag

Wat is een hersenbloeding?

Een hersenbloeding wordt in de volksmond ook wel eens een ‘beroerte’ genoemd. Bloedingen in de schedel zijn vaak het gevolg van een trauma. Vaak situeren deze bloedingen zich tussen de schedel en de hersenen en minder vaak in het hersenweefsel zelf.

Bloedingen in het hersenweefsel

De symptomen van een bloeding in het hersenweefsel zelf, zijn een plotse hevige hoofdpijn, misselijkheid en braken, een plots spraakgebrek en eenzijdige verlamming. Niet zelden leidt een hersenbloeding tot een coma of zelfs de dood. Soms kunnen er ook kleine hersenbloedingen optreden, die vaak weinig tot geen symptomen vertonen.

Bloedingen buiten de hersenen

Bloedingen die gelokaliseerd zijn tussen de schedel en de hersenen, kunnen we opdelen in 3 grote groepen:

- Arachnoïdale bloeding: de bloeding is gesitueerd in de zogenaamde arachnoïdale ruimte (de ruimte tussen het spinnenwebvlies en het zachte hersenvlies).
- Subdurale bloeding:  bloedingen tussen de dura (harde hersenvlies) en de arachnoïdea (spinnenwebruimte).
- Epidurale bloeding: deze bloedingen ontstaan tussen de dura en de schedel.

Arachnoïdale bloeding
De arachnoïdale bloeding is vaak het gevolg van een aneurysma (verwijding van een slagader door verzakking van de vaatwand). Een te hoge bloeddruk is de belangrijkste veroorzaker van een aneurysma. Een aneurysma groeit erg langzaam en wordt vaak slechts per toeval ontdekt tijdens een operatie of onderzoek. Helaas wordt maar al te vaak een aneurysma pas ontdekt wanneer de vaatwand scheurt en een bloeding met meestal een ongunstige afloop een feit is.

Subdurale bloedingen
Deze bloeding is vaak het resultaat van een slag of stoot op het hoofd. De symptomen variëren naargelang de ernst van de klap, maar bij een redelijke slag treedt er onmiddellijk bewustzijnsverlies op, met vaak een comatoestand of de dood tot gevolg.

Epidurale bloeding
Ook deze vorm van een hersenbloeding buiten de hersenen zelf is vaak het gevolg van een ernstig hoofdletsel, veroorzaakt door een val, slag, stoot,… Bij een epidurale bloeding hoopt het bloed zich op tussen de schedel en het harde hersenvlies, waardoor een verhoging van de hersendruk ontstaat. Kort na het ongeval kan de patiënt een nog normaal bewustzijn hebben, maar doordat de druk toeneemt en de bloeding groter wordt, zal zonder onmiddellijke behandeling een coma ontstaan.

Tags , ,

Wat is een herseninfarct?

Een herseninfarct (wordt ook’ beroerte’ genoemd) ontstaat door een blokkade van een bloedvat in de hersenen. Hierdoor krijgt een deel van de hersenen geen zuurstof en voedingsstoffen en lijden de hersenen schade, gaan ze minder functioneren of sterven af. Een beroerte is de derde doodsoorzaak in de Westerse wereld, na hartaandoeningen en kanker. Van alle patiënten met een beroerte overlijdt een derde binnen het eerste jaar na de beroerte. Ongeveer 10% van de patiënten krijgt opnieuw een beroerte in de loop van het eerste jaar.

Oorzaken

Er bestaan twee soorten herseninfarcten:

1. Trombo-embolisch

Bij een embolie is een bloedklonter van een ander deel van de slagaderlijke circulatie losgeschoten, deze zit vast in een slagader. Een embolie kan voorkomen in de hersenen zelf, maar ook in een ader die naar de hersenen leidt. Een embolie kan leiden tot een infarct. Belangrijkste plaatsen waar de stolsels vandaan komen zijn de halsslagaders en het hart en door afwijkingen van de vorm van het hart of de kleppen.

2. Atherosclerotisch

Bij een atherotrombotische of -sclerotische beroerte is aderverkalking de veroorzaker. Vetten hebben zich aan de binnenkant van de bloedvaten vastgezet. Hiervan kan een stukje afbreken. Als dit stukje een bloedvat in de hersenen blokkeert, leidt dit tot een infarct.

Behandeling

Trombolyse is een directe behandeling van een acute infarct. Indien een patiënt met een herseninfarct (ruim) binnen 4.5 uur in het ziekenhuis aanwezig is, kan een directe behandeling worden gegeven om het stolsel te proberen op te lossen door medicijnen toe te dienen binnen 3 uur na de eerste symptomen. Het medicijn (r-tPA, actilyse®) kan bijwerkingen hebben: kleine maar ook ernstige bloedingen in de hersenen en elders in het lichaam.

Preventie

Alle patiënten krijgen een behandeling ter preventie van nieuwe hart- en vaatziekten en herseninfarcten. Deze bestaat uit leefregels (afvallen, stoppen met roken, gezonde voeding, regelmatige lichaamsbeweging en matig met alcoholgebruik) en uit medicijnen. Bijna alle patiënten komen in aanmerking voor bloedverdunners in de vorm van bloedplaatjesremmers. Daarnaast zullen de meeste patiënten medicijnen krijgen om de bloeddruk en het cholesterolgehalte te verlagen

Gevolgen

De gevolgen van een herseninfarct zijn afhankelijk van waar in de hersenen het infarct optreedt en de hoeveelheid hersenweefsel die beschadigd is.
Mogelijke gevolgen zijn: frontaal syndroom, verlamming (meestal halfzijdig), gevoelsstoornissen, gezichtsvelduitval, slikstoornissen, afasie. De gevolgen worden bepaald door de plaats in de hersenen waar een beroerte zich voordoet. Lichamelijke gevolgen van een beroerte kunnen zijn: eenzijdige verlamming, gedeeltelijke blindheid (hemianopsie), afasie/dysartrie.

Tags , ,

Wat is een beroerte?

Een beroerte, hersenbloeding, herseninfarct ofwel een cerebrovasculaire aandoening (CVA) is een stoornis in de hersenen, veroorzaakt door te weinig bloedvoorziening. Oorzaken kunnen een gescheurd bloedvat of een afsluiting van de ader met als gevolg een herseninfarct zijn.

Soorten

Hersenbloedingen kunnen we opdelen in subarachnoïdale bloedingen (SAB), bloedingen tussen de hersenvliezen net onder de schedel of hersenbloedingen in het dieper gelegen hersenweefsel. Ongeveer 80% van de beroertes zijn herseninfarcten, 10% hersenbloedingen, 5% subarachnoïdale bloedingen. De overige 5% zijn zeldzame of moeilijke te classificeren vormen van beroerte.

Symptomen

De symptomen van een beroerte kunnen heel erg van elkaar verschillen. Beroertes gaan altijd gepaard met neurologische uitvalsverschijnselen die langer dan 24 uur duren of zelfs de dood tot gevolg hebben. Welke symptomen optreden is afhankelijk van de plaats van de beschadiging in de hersenen en de hoeveelheid aangetast hersenweefsel.

Symptomen die vaak voorkomen zijn:

 • Verlamming in een helft van het lichaam, meestal de tegenovergestelde lichaamshelft
 • Uitval van een gezichtshelft
 • Problemen met taal (spreken (afasie), schrijven, lezen, begrijpen)
 • Beperking in ruimtelijk zicht
 • Stoornissen in denkvermogen (geheugenproblemen, trager denken, etc.)
 • Slikproblemen
 • Incontinentie
 • Duizeligheid en evenwichtsstoornissen
 • Karakterveranderingen
 • Veranderingen in emoties

TIA

Als de patiënt binnen 24 uur herstelt, spreken we niet van een beroerte, maar van een Transient Ischaemic Attack (TIA). Een TIA duurt korter dan een uur. De onderliggende oorzaken van beroertes en van TIA’s zijn nagenoeg hetzelfde, dus het onderzoek en de preventieve maatregelen komen overeen.

Tags , , ,

Wat is aderverkalking?

Atherosclerose of aderverkalking is een ziekte in de slagaders. De laag plaque tegen de wand van de slagader verdikt, waardoor het kanaal versmalt en de bloedstroom bemoeilijkt wordt. Dit kan voorkomen in ieder lichaamsdeel, maar is het gevaarlijkst wanneer het voorkomt in het hart, de hersenen of de bloedvaten die naar de hersenen leiden.

Wat?

De versmalling is te wijten aan de vorming van plaque aan de binnenkant van de aders. Deze plaque bestaat uit lipoproteïnen, afgestorven spiercellen, vezelweefsel, bloedklontertjes, cholesterol en soms zelfs calcium. De plaque komt vooral voor bij mensen met een hoge concentratie cholesterol in de bloedstroom.

Plaque komt voor bij iedere persoon, maar de hoeveelheid en de dikheid vergroten met het ouder worden, waardoor ook het risico op bloedklonters verhoogt. Soms breken stukjes van de bloedklonters af en vormen ze een embolie, die de kleinere aders blokkeert.

Atherosclerose leidt jaarlijks tot heel wat dodelijke slachtoffers. Ischemische hartklachten, veroorzaakt door een vernauwing of verstopping van de kransslagaders, komt het meest voor. Ook een beroerte is een veel voorkomende aandoening.

Oorzaken

Waarom komt atherosclerose of aderverkalking bij de ene persoon wel voor in de kransslagaders en bij de andere niet?  Verschillende factoren kunnen hierbij meespelen, waaronder hoge bloeddruk, roken, diabetes, obesitas, hoge cholesterol, een familiegeschiedenis van hartziekten en een sedentaire levensstijl.

Symptomen

Bij aderverkalking merk je geen symptomen op, totdat de schade aan de aders erg genoeg is om de bloedstroom te verminderen.  Die vermindering van de bloedstroom kan leiden tot angina pectoris of een hartaanval.

De vermindering van de bloedstroom naar de beenspieren veroorzaakt etalagebenen. Dat is pijn in de benen die je vooral tijdens het wandelen voelt. Het versmallen van de aders die bloed naar de hersenen vervoeren, kan TIA (Transient Ischaemic Attack) veroorzaken, oftewel  een voorbijgaande ischemische aanval.

Behandeling

Medicatie volstaat niet voor de behandeling van atherosclerose. De schade is immers al toegebracht. Antistollingsmiddelen of bloedverdunners worden gebruikt om het risico op secundaire klonters of embolie te minimaliseren.

Bloeddrukverlagende medicijnen kunnen de symptomen verlichten, maar hebben geen geneeswaarde. Een angioplastie kan de vernauwde bloedvaten terug opentrekken. De bloedstroom naar het hart kan ook hersteld worden door kransslagaderchirurgie.

Tags , , , , , ,

Wat is een kleine beroerte?

Een kleine beroerte of Transient Ischaemic Attack (voorbijgaande doorbloedingsstoornis of TIA) is een tijdelijke bloedstoornis of een stagnatie in de bloedtoevoer. Een TIA gaat binnen de 24 uur voorbij. Een kleine beroerte is vaak een voorbode van een beroerte of cerebrovasculair accident.

Een kleine beroerte kan leiden tot verlammingsverschijnselen in de benen en armen, spraak- en zichtstoornissen, moeilijkheden met slikken, kwijlen, hoofdpijn, duizeligheid en verwarring. De effecten van een kleine hersenberoerte gaan vanzelf over. Ze kunnen net zo goed 5 minuten blijven duren als 24 uur.

De oorzaak van een kleine beroerte is meestal de slechte kwaliteit van de bloedvaten. Die zijn aangetast door de ouderdom of door een ongezonde levensstijl (roken, diabetes, hoge bloeddruk, hoge cholesterol,…). Een klein deel van de hersenen krijgt plots te weinig bloed door een vernauwing van de bloedvaten of een bloedklontertje. De verschijnselen van een kleine beroerte zijn afhankelijk van welk deel van de hersenen geen bloed meer krijgt.

Een TIA is van voorbijgaande aard, na een paar dagen zijn de slachtoffers alweer de oude. Toch kondigt een kleine beroerte vaak een ernstige beroerte aan. Vaak wordt een kleine beroerte ook gevolgd door een of meerdere nieuwe TIA’s. Om dat te voorkomen moet de patiënt zijn levensstijl aanpassen:

 • Stoppen met roken
 • Bij overgewicht: afvallen
 • Minstens 200 gram groenten en twee stukken fruit per dag eten
 • Alcoholverbruik matigen (1 of 2 glazen per dag)
 • Voldoende bewegen en ontspannen
 • Cholesterol verlagen, hoge bloeddruk bestrijden, diabetes bestrijden: levensstijl aanpassen en medicijnen nemen.

Na een kleine beroerte krijg je bloedverdunners voorgeschreven, waarmee de kans op een nieuwe TIA kleiner wordt

Tags ,

Verlegen jongens maken meer kans op hartproblemen

Als je op een feestje altijd in de belangstelling staat, zou je minder risico hebben op een fatale hartziekte of beroerte, volgens recent onderzoek. Deze 30-jarige studie, uitgevoerd door de Chicago Northwestern University, geeft aan dat verlegen of antisociale mannen 50% meer kans hadden om op deze manier te sterven dan extraverte mannen. Maar is het werkelijk zo dat het feestgedrag van mensen hun gezondheid kan bepalen? Een Britse expert denkt dat het verband inderdaad zou kunnen bestaan, maar bekijkt het vanuit een andere hoek. Een lagere sociale status kan immers de oorzaak zijn van verlegenheid én een slechte gezondheid.

De onderzoekers bepaalden de gezondheid van meer dan 2000 mannen van middelbare leeftijd gedurende 30 jaar, tot 60% van de mannen was gestorven. De overlijdensaktes werden vergeleken met de psychologische vragenlijsten, die de mannen hadden ingevuld in het begin van het onderzoek, waaruit het persoonlijkheidstype van de deelnemers werd bepaald.

Op het einde van het onderzoek bleek dat de groep die bestond uit de meest verlegen mannen 50% meer kans hadden om te sterven door een hartaanval of een beroerte dan de groep met de meest sociale mannen. Ook andere informatie over de levensstijl van de mannen werd geanalyseerd, maar er werd geen link gezien met andere risicofactoren zoals drinken, roken en obesitas. De onderzoekers nemen aan dat verlegen mannen ofwel meer gestrest zijn in nieuwe situaties ofwel dat hun persoonlijkheidstype op een bepaalde manier is verbonden met een deel van de hersenen dat de werking van het hart controleert.

Tags , , ,

Hoge cholesterol kan leiden tot beroerte

In het medisch vaktijdschrift “Neurology” is verschenen dat bij een grote groep mensen die getroffen werden door een beroerte in de VS het cholesterolniveau te hoog is.

In dit onderzoek werden de cholesterolgehaltes bij 1040 mensen gemeten die in het ziekenhuis waren beland na een beroerte of een transiënte ischemische aanval (TIA), ook wel miniberoerte genoemd. Volgens de wetenschappers had 27% van deze groep een cholesterolgehalte dat hoger was dan aanbevolen.

Deze cholesterolaanbevelingen werden in 2001 gepubliceerd door het “National Cholesterol Education Program”. In 2004 werden ze aangepast en werd het ideale cholesterolgehalte nog verlaagd voor risicogroepen voor hart- en vaatziekten.

“Als deze hoge cholesterolwaardes op voorhand gezien waren en men zou gehandeld hebben naar de voorschriften, zou 93% van deze mensen behandeld zijn met cholesterolverlagende geneesmiddelen”, beweert dokter Eric Smith van de Massachusetts General Hospital Stroke Service in Boston. Hij denkt ook dat cholesterolverlagende geneesmiddelen het risico op een beroerte kunnen verkleinen. Een goede opvolging van de voorschriften zou een beroerte kunnen voorkomen.

“Jammer genoeg zagen we dat de mensen met het grootste risico op een beroerte of hartaanval diegenen waren die zich het verst van hun ideale cholesterolgehalte bevonden.”, zegt Smith. Hij vindt dat het cholesterolgehalte van beroerte- of TIA-patiënten in het ziekenhuis moet getest worden, zodat hoge cholesterol kan behandeld worden. Beter voorkomen dan genezen!

Tags , ,