Tag

Wat is een beenmergtransplantatie?

Als mensen lijden aan een bloedziekte, lymfeklierkanker of leukemie , hoor je de dokters soms spreken van een beenmergtransplantatie. Waarom wordt zo’n operatie uitgevoerd en wat zijn de gevolgen voor de patiënt? Komt iedereen hiervoor in aanmerking? Wat houdt zo’n beenmergtransplantatie eigenlijk in?

Wat is beenmerg?

Beenmerg vind je in de meeste beenderen. Het is een zachte, licht vloeibare substantie. Wanneer dat beenmerg aangetast is door bijvoorbeeld kanker, dan gaat men soms over tot een beenmergtransplantatie. Dat houdt in dat de zieke cellen vervangen worden door gezonde stamcellen of gezond beenmerg. Stamcellen kunnen gewonnen worden uit het beenmerg zelf, maar ook uit bloed en uit de navelstreng van pasgeboren baby’s.

Essentieel

Het lijkt misschien niet zo, maar beenmerg is enorm belangrijk voor je immuunsysteem en bloedvoorziening. Bloed bevat namelijk naast rode en witte bloedcellen ook bloedplaatjes. Die laatste zorgen voor stolling van het bloed. De witte bloedcellen houden infecties tegen, terwijl de rode bloedcellen instaan voor het transport van zuurstof. De stamcellen in het beenmerg zorgen ervoor dat al die cellen constant en spontaan aangemaakt worden.

Wanneer het beenmerg dus aangetast is door een ziekte, verhindert dat de productie van de bloedelementen en loopt ook het immuunsysteem danig in de war. In dit geval kunnen de dokters kiezen voor een beenmergtransplantatie waarbij beenmerg van een gezond persoon ingebracht wordt bij de zieke patiënt. Het is mogelijk dat de donor voor de transplantatie een andere persoon is, maar het kan best zijn dat de patiënt zelf beenmerg kan laten transplanteren.

Behandeling

In geval van kanker kan het zijn dat je toch nog chemo- en/of bestralingstherapie nodig hebt, ook al heb je een beenmergtransplantatie ondergaan. Want alleen zo kan het slechte beenmerg dat nog achterbleef uitgeschakeld worden en krijgt  het nieuwe beenmerg de kans alles opnieuw aan te maken.

Als het beenmerg zelf aangetast is door de kanker, kiest men meestal voor een donor omdat men er alleen zo zeker van kan zijn dat het beenmerg kankervrij is. Een broer of zus is vaak een goede donor voor dit soort transplantaties. Is het beenmerg toch niet geschikt, dan gaat men op zoek naar andere mogelijke donoren.

Tegenwoordig stelt de dokter een beenmergtransplantatie bijna als standaardoptie voor aan mensen die lijden aan verschillende kankers, leukemie of lymfoom.

Tags , , , ,