Tag

Wat is chronische astmatische bronchitis?

Chronische astmatische bronchitis is een aandoening die zich voordoet bij astmapatiënten. Bij patiënten die lijden aan chronische astmatische bronchitis is het astma zo ernstig dat ze last hebben van een chronische obstructie in de luchtwegen die zelfs met anti-astmatherapie niet te verhelpen is. Bovendien vertonen deze patiënten ook de symptomen van chronische bronchitis.

Astma, chronische bronchitis en emfyseem

Astma, chronische bronchitis en longemfyseem zijn drie aandoeningen die klinisch gezien sterk op elkaar lijken. Ze tasten alle drie de luchtwegen aan en veroorzaken een fluitende ademhaling, hoesten en kortademigheid.

Niet iedereen is even vatbaar voor deze aandoeningen. Ze doen zich vooral voor bij mensen die kleine afwijkingen aan de luchtwegen hebben. Artsen vermoeden dat luchtwegeninfecties in de vroege kindertijd, bronchiale hyperactiviteit en bepaalde nog onbekende immuniteitsmechanismen deze kleine afwijkingen veroorzaken. Ook mensen die aan chronische astma lijden, hebben vaker afwijkingen aan de luchtwegen. Bovendien zijn astmalijders ook ongewoon gevoelig voor de effecten van roken.

De juiste diagnose

Astma wordt nog steeds niet altijd als astma herkend. Vooral bij jonge kinderen stelt de arts vaak een verkeerde diagnose, omdat de symptomen erg op die van andere aandoeningen lijken. Een piepende ademhaling en infecties op de luchtwegen doen zich bijvoorbeeld ook voor bij bronchitis en astmatische bronchitis.

Een andere reden voor verkeerde diagnoses is dat veel mensen vaak over het hoofd zien dat astma ook gepaard kan gaan met andere chronische ademhalingsziektes, zoals bronchopulmonaire dysplasie, blaasfibrose of terugkerende valse kroep.

Oorzaken van chronische astmatische bronchitis

Het is nog niet bekend waarom sommige astmapatiënten chronische astmatische bronchitis ontwikkelen en andere niet. Mogelijk spelen factoren als roken en toxische luchtverontreiniging hierin een rol.

Symptomen

De symptomen van chronische astmatische bronchitis zijn dezelfde als de symptomen van gewoon astma: een piepende ademhaling, kortademigheid, terugkerende infecties van de luchtwegen en hoesten. Het verschil is dat de symptomen bij chronische astmatische bronchitis ernstiger en frequenter zijn.

Behandeling van chronische astmatische bronchitis

Uiteraard moeten mensen die aan deze aandoening lijden anti-astmamedicatie nemen, maar vaak zijn er nog extra complicaties die opname in het ziekenhuis nodig maken. Voorbeelden van dergelijke ernstige en besmettelijke complicaties zijn acute bronchitis, longontsteking en sinusitis.

Ook de bijwerkingen van de astmabehandeling zelf kunnen zo ernstig zijn dat opname in het ziekenhuis aangewezen is. Daarbij gaat het niet enkel om overdosissen of ernstige afweerreacties op de medicatie, maar ook om de bijwerkingen van de steroïdentherapie en acute en chronische complicaties.

Ook in het geval van astmapatiënten die behandeling met ademhalingsmachines nodig hebben, kunnen er complicaties optreden, zoals luchtpijpaandoeningen of hardnekkige borstvliesfistels. In dergelijke gevallen is langdurige hospitalisatie aangewezen.

Tags , ,