Tag

Astma, een lastige aandoening van de luchtwegen

Astma is een veel voorkomende chronische ziekte van de luchtwegen die zich vooral kenmerkt door ademhalingsproblemen. De ziekte komt vooral bij kinderen voor.

Astma-aanval

Bij een aanval van astma versmallen je luchtwegen zich en trekken de spieren er rond zich snel samen. De binnenkant van de luchtwegen zwelt dan op, waardoor je een benauwd gevoel krijgt. Astmapatiënten hoesten veel en hebben een piepende ademhaling. Een aanval kan even duren, maar kan net zo goed enkele dagen aanhouden.

Symptomen

Een astma-aanval begint met een piepende ademhaling, hoesten en kortademigheid. Hoe snel die symptomen zich manifesteren, kan verschillen van aanval tot aanval.

Een aanval kan in een paar minuten voorbij zijn, maar kan ook een paar uur duren. Bij kinderen is jeuk op de borst of in de nek vaak een van de eerste symptomen.

Oorzaken

De twee belangrijkste oorzaken van astma zijn hyperactieve bronchiën en ontstekingen van de luchtwegen. In het eerste geval overreageren de bronchiën als ze blootgesteld worden aan bepaalde stoffen en bemoeilijken op die manier het ademhalen.

In dat laatste scheiden een aantal cellen een chemische substantie af, waardoor er een zwelling optreedt. Daardoor maken andere cellen extra slijm aan en kan de patiënt moeilijk ademhalen. Die stoffen kunnen gaan van pollen, stof, veren over luchtvervuiling en sigarettenrook tot zelfs de geur van bepaalde parfums, verf en huishoudproducten. Stress, angst en weersomstandigheden kunnen het risico op een astma-aanval verhogen. Ook medicatie kan een oorzaak van een astma-aanval zijn.

Astma is voor een groot deel erfelijk. Als één van de ouders astma heeft, heeft het kind 50% kans ook astma te ontwikkelen. Wanneer beide ouders astma hebben, wordt dat zelfs 70%.

Behandeling

Als de diagnose vastgesteld, zijn er een aantal behandelingen die je kunnen helpen astma onder controle te krijgen. Volledig genezen van astma is echter zo goed als onmogelijk. De arts kan controleren op welke stoffen je astmatisch reageert, waardoor je die kunt vermijden of je omgeving aanpassen. Er zijn ook medicijnen op de markt die je kunnen helpen astma te voorkomen.

Tags , ,

Wat is chronische astmatische bronchitis?

Chronische astmatische bronchitis is een aandoening die zich voordoet bij astmapatiënten. Bij patiënten die lijden aan chronische astmatische bronchitis is het astma zo ernstig dat ze last hebben van een chronische obstructie in de luchtwegen die zelfs met anti-astmatherapie niet te verhelpen is. Bovendien vertonen deze patiënten ook de symptomen van chronische bronchitis.

Astma, chronische bronchitis en emfyseem

Astma, chronische bronchitis en longemfyseem zijn drie aandoeningen die klinisch gezien sterk op elkaar lijken. Ze tasten alle drie de luchtwegen aan en veroorzaken een fluitende ademhaling, hoesten en kortademigheid.

Niet iedereen is even vatbaar voor deze aandoeningen. Ze doen zich vooral voor bij mensen die kleine afwijkingen aan de luchtwegen hebben. Artsen vermoeden dat luchtwegeninfecties in de vroege kindertijd, bronchiale hyperactiviteit en bepaalde nog onbekende immuniteitsmechanismen deze kleine afwijkingen veroorzaken. Ook mensen die aan chronische astma lijden, hebben vaker afwijkingen aan de luchtwegen. Bovendien zijn astmalijders ook ongewoon gevoelig voor de effecten van roken.

De juiste diagnose

Astma wordt nog steeds niet altijd als astma herkend. Vooral bij jonge kinderen stelt de arts vaak een verkeerde diagnose, omdat de symptomen erg op die van andere aandoeningen lijken. Een piepende ademhaling en infecties op de luchtwegen doen zich bijvoorbeeld ook voor bij bronchitis en astmatische bronchitis.

Een andere reden voor verkeerde diagnoses is dat veel mensen vaak over het hoofd zien dat astma ook gepaard kan gaan met andere chronische ademhalingsziektes, zoals bronchopulmonaire dysplasie, blaasfibrose of terugkerende valse kroep.

Oorzaken van chronische astmatische bronchitis

Het is nog niet bekend waarom sommige astmapatiënten chronische astmatische bronchitis ontwikkelen en andere niet. Mogelijk spelen factoren als roken en toxische luchtverontreiniging hierin een rol.

Symptomen

De symptomen van chronische astmatische bronchitis zijn dezelfde als de symptomen van gewoon astma: een piepende ademhaling, kortademigheid, terugkerende infecties van de luchtwegen en hoesten. Het verschil is dat de symptomen bij chronische astmatische bronchitis ernstiger en frequenter zijn.

Behandeling van chronische astmatische bronchitis

Uiteraard moeten mensen die aan deze aandoening lijden anti-astmamedicatie nemen, maar vaak zijn er nog extra complicaties die opname in het ziekenhuis nodig maken. Voorbeelden van dergelijke ernstige en besmettelijke complicaties zijn acute bronchitis, longontsteking en sinusitis.

Ook de bijwerkingen van de astmabehandeling zelf kunnen zo ernstig zijn dat opname in het ziekenhuis aangewezen is. Daarbij gaat het niet enkel om overdosissen of ernstige afweerreacties op de medicatie, maar ook om de bijwerkingen van de steroïdentherapie en acute en chronische complicaties.

Ook in het geval van astmapatiënten die behandeling met ademhalingsmachines nodig hebben, kunnen er complicaties optreden, zoals luchtpijpaandoeningen of hardnekkige borstvliesfistels. In dergelijke gevallen is langdurige hospitalisatie aangewezen.

Tags , ,

Kinderen met astma: wat kan je doen?

Steeds meer kinderen krijgen op jonge leeftijd met ademhalingsproblemen te maken. Cijfers geven aan dat het zelfs om 1 op de 6 kinderen gaat in grote steden. De diagnose van astma is vaak moeilijk te stellen bij jonge kinderen omdat ze in hun kindertijd vaker te maken krijgen met kortademigheid of een vervelende hoest. Maar wat is astma nu precies en kan je als ouder je kind helpen?

Astma bij jonge kinderen

Astma is een chronische aandoening van de luchtwegen waarvan je niet helemaal kan genezen. Je kan de ziekte wel onder controle krijgen door bepaalde stoffen te vermijden of door medicatie te nemen. Als je lucht inademt, gaat die door je neus, waar het gefilterd en verwarmd wordt voordat het in de longen terechtkomt.

Door bepaalde stoffen waarvoor je allergisch bent in te ademen prikkel je de cellen in de luchtwegen. Die laatste versmallen, de spieren er rond trekken snel samen en andere cellen produceren extra slijm. Door die reactie krijg je last van kortademigheid, een piepende ademhaling en een drukkend, benauwd gevoel.

Iedereen kan astma krijgen maar vooral jonge kinderen zijn er erg vatbaar voor. Je kan het niet volledig voorkomen maar je kan er wel voor zorgen dat je kind een kleiner risico loopt. Laat hem bijvoorbeeld niet in de buurt van sigarettenrook komen. Als je kind allergisch reageert op een bepaalde stof zoals huisdieren of stof, laat het dan weten aan je arts. Dit kan het begin van astma aanduiden.

Erfelijkheidsfactor

Komt astma, eczeem of hooikoorts voor in de medische geschiedenis van je familie? Dan is de kans groot dat je kind ook vatbaar is voor de ziekte. Het is eveneens bewezen dat kinderen die later astma krijgen vroegervaak andere ziektes hadden die duiden op de ontwikkeling van astma. Eerst krijgen ze last van eczeem of hooikoorts, dat duidt op allergische reacties van de neus en luchtwegen.

Daarnaast zijn de twee grootste oorzaken van astma hyperactieve bronchiën (vertakkingen van de luchtpijp) en een ontsteking van de luchtwegen. In het eerste geval overreageren de bronchiën als ze blootgesteld worden aan bepaalde stoffen en bemoeilijken op die manier het ademhalen. In het twee geval worden bepaalde cellen gestimuleerd om extra slijm aan te maken waardoor je ook weer moeilijk kan ademhalen. De prikkelingen die een aanval uitlokken zijn heel uiteenlopend: stof, luchtvervuiling, pollen, huishoudproducten, huisdieren, detergenten enzovoort.

Vaststelling en behandeling

Als je merkt dat je kind ’s nachts zware hoestbuien heeft, het kortademig is –vooral tijdens het spelen -, een piepende ademhaling of pijn in de borst heeft, laat het dan eens controleren bij de dokter. Dat zijn namelijk de meest voorkomende symptomen van astma bij kinderen. Het is belangrijk dat je als ouder duidelijk bent welke symptomen je kind heeft en wanneer die het vaakst voorkomen. Op basis daarvan zal de dokter een behandeling voorstellen. Meestal is dat een longfunctieapparaat in combinatie met medicatie. Het hangt natuurlijk vooral af van het stadium waarin de astma zich bevindt.

Tags , ,

Wat is astma en hoe ga je ermee om?

Astma is een van de meest voorkomende chronische ziektes. Vooral kinderen krijgen vaak te maken met de ziekte. Maar wat is het nu net? Wat doet de ziekte met je? Kan je er ooit volledig van genezen?

Wat is astma?

Als je lucht inademt, wordt die eerst gefilterd en verwarmd vooraleer hij de longen bereikt. Kort gesteld is astma een ziekte waarbij de luchtwegen versmallen en de spieren er rond in snel tempo samentrekken. Daarbij zwelt de binnenkant van de luchtwegen ook op, waardoor je een benauwd gevoel krijgt, moet hoesten en een piepende ademhaling hebt. De prikkelende stoffen waardoor de aanval wordt uitgelokt zorgen dan voor bovengenoemde reacties. Zo’n aanval duurt soms even maar houdt soms ook enkele dagen aan. Astma is dus een chronische aandoening van de luchtwegen.

Oorzaken en symptomen van astma

De twee grootste oorzaken van astma zijn hyperactieve bronchiën (vertakkingen van de luchtpijp) en een ontsteking van de luchtwegen. In het eerste geval overreageren de bronchiën als ze blootgesteld worden aan bepaalde stoffen en bemoeilijken op die manier het ademhalen.

In het twee geval scheiden een aantal cellen een chemische substantie af, als reactie op bepaalde stoffen, die ervoor zorgt dat er een zwelling optreedt. Door de zwelling worden andere cellen gestimuleerd om extra slijm aan te maken waardoor de patiënt ook weer moeilijk kan ademhalen.

Die bepaalde stoffen, ook wel prikkelingen genaamd, omvatten een heleboel zaken: van pollen, stof, veren over luchtvervuiling en sigarettenrook tot zelfs de geur van bepaalde parfums, verf en huishoudproducten. Verder verhogen stress -door opwinding of panische angst- en weersomstandigheden de kans op een aanval.

Zelfs bepaalde medicatie kan een oorzaak van een astma-aanval zijn. Wanneer weet je nu of je astma hebt? ’s Nachts hevige hoestbuien, last van een piepende ademhaling, kortademig zijn en een pijnlijk gevoel in de borst zijn enkele van de symptomen die kunnen optreden.

Mogelijke behandeling van astma

Astma is soms moeilijk vast te stellen omdat het lijkt op andere ademhalingsproblemen zoals bronchitis. Maar als de diagnose vastgesteld is kan je de ziekte wel onder controle krijgen door bepaalde behandelingen. Volledig genezen van astma komt weinig voor, wel kan je het onder controle houden.

Eerst en vooral gaat de arts nagaan op welke stoffen je allergische reacties vertoont. In dit stadium is het belangrijk om een aantal dingen in je omgeving aan te passen. Je kan niet alles gaan vermijden maar door kleine veranderingen binnen en buiten het huis door te voeren kan het zijn dat je minder last hebt van aanvallen. Vervolgens zal de arts kijken naar je longinhoud en hoe zwaar de astma bij jou is. Tenslotte kan je medicatie nemen die de ziekte goed onder controle kan houden. Je arts zal je graag meer informatie geven hierover.

Tags ,

Hoe ga je om met astma?

Steeds meer mensen krijgen te maken met astma of een vorm ervan. Sinds de jaren ’50 is het aantal astmapatiënten enorm gestegen. Als je aan de ziekte lijdt, kan je een aanval krijgen door een allergische reactie op bepaalde stoffen. Die reactie zorgt voor een benauwd gevoel, een piepende ademhaling en moeilijkheden met ademhalen. Helemaal genezen van deze ziekte doe je niet, maar je kan het wel grotendeels onder controle krijgen. Astma wordt daarom ook gezien als een chronische aandoening van de luchtwegen.

Geen behandeling?

Het is niet omdat je de ziekte niet kan genezen dat je er helemaal niets aan kan doen. Door bepaalde stoffen te vermijden sta je al een hele stap verder. Medicatie helpt je in veel gevallen ook voor een groot deel de ziekte te controleren. Zo bestaat er medicatie voor op lange termijn die je dagelijks dient in te nemen om de astma onder controle te houden. Snelwerkende medicatie moet je innemen op het moment dat je een aanval hebt. Zij dienen, in tegenstelling tot medicatie voor lange termijn, dan ook alleen maar om de astma-aanval te onderdrukken. De meeste bekende astmamedicatie is een inhalator waarbij de medicijnen rechtstreeks in de longen terechtkomen.

Driestappenplan

Vaak krijgen astmapatiënten een aanval door stoffen in hun directe omgeving die een reactie uitlokken. Door kleine veranderingen door te voeren kan je de kans op een aanval sterk verminderen. Dit is ook de eerste stap binnen het proces om de ziekte onder controle te krijgen.

Wat houdt het plan concreet in? Probeer dieren met pels en veren te vermijden. Maak eveneens het huis minstens een keer per week schoon waarbij je een maskertje draagt om de stoffen tegen te houden. Vervang donsdekens door synthetisch materiaal en was je lakens, hoofdkussen en dergelijke wekelijks uit. Je kan ook beter het tapijt vervangen door een houten of stenen vloer. Het zijn maar een paar zaken die meteen de kans op een astma-aanval degelijk verminderen.

De tweede stap die je onderneemt is om zelf je longen regelmatig te controleren met een longfunctieapparaat. Aan de hand van de gemeten longvolumes kan je zien of er een aanval aankomt. Twee tot drie dagen voor een aanval is je longfunctie namelijk tot 20% minder.

Ten slotte, als derde stap, kan je medicijnen nemen om de ziekte onder controle te krijgen en te houden. Je kan preventief een soort van ontstekingsremmers nemen die, zoals de naam het zegt, een ontsteking van de cellen in de luchtwegen verhinderen. Op die manier voorkom je preventief acute astma-aanvallen. Wat je ook kan doen is werken met een inhalator die je op het moment van een aanval zelf gebruikt om de symptomen te verminderen.

Doktersadvies

Begin nooit zomaar zelf iets te nemen zonder doktersadvies! Mensen reageren verschillend op bepaalde medicamenten. Ook al heb je alle bovengenoemde symptomen, ga toch maar eerst langs een arts om je te laten onderzoeken.  Het is ook belangrijk om regelmatig (bijvoorbeeld om het halfjaar) bij een dokter op controle te gaan om de astma in het oog te kunnen houden.

Tags ,

Wat zijn allergieën?

Een allergie is een abnormale lichaamsreactie op een onschuldige stof of substantie. Door hiermee in contact te komen via inhalatie of door aanraking, kan het lichaam één van de volgende reacties tot gevolg hebben: zwellingen, uitslag of niezen.

Een allergie ontstaat wanneer je lichaam een onschuldige stof, bijvoorbeeld pollen, aanziet als schadelijk. Je lichaam gaat dan een overdreven reactie geven op deze stof waardoor je de symptomen van een allergie vertoont.

De oorzaken

De exacte oorzaak van allergieën blijft op dit moment een mysterie. Vaak komen gelijkaardige allergieën voor bij familieleden. Maar naast erfelijke oorzaken zijn er ook andere oorzaken voor allergieën. Baby’s die borstvoeding krijgen, hebben bijvoorbeeld minder snel last van allergieën dan baby’s die met de fles werden gevoed.

De meest voorkomende allergie is de allergische rinitis, een reactie waardoor je begint te niezen en/of een lopende neus krijgt. Maar je kan ook andere allergische reacties krijgen zoals huidirritaties of zelfs astma.

De symptomen

Mensen die last hebben van allergieën kennen de typische symptomen wel: niezen, hoesten, verstopte of lopende neus. Maar ook jeuk is één van de kenmerken. Door de jeuk aan ogen, neus en keel krijg je vaak tranen in je ogen. De bekendste vorm van allergische rinitis is hooikoorts of een allergie voor pollen.

Een andere veel voorkomende allergie is astma. Symptomen hiervan zijn: ademloosheid, hoesten, ademhalingsproblemen, piepende ademhaling en een gevoel van geslotenheid in de borststreek.

Er bestaan ook allergieën die door contact van een stof met de huid optreden. Dit noemen we contactallergieën De huid kan dan rood worden en jeuken. In andere gevallen kan er een brandend gevoel optreden bij contact met die stof.

In het slechtste geval kan iemand zo slecht reageren dat hij of zij ademhalingsmoeilijkheden krijgt. Die kunnen voorkomen als gevolg van zwellingen in de keel of mond. Daarnaast kan iemand ook in shock geraken door een slechte allergische reactie. Verwittig in dit geval zo snel mogelijk de hulpdiensten.

Opsporing en behandeling

De opsporing van allergieën gebeurt meestal door huid- en bloedtesten. Voor meer informatie kan je altijd terecht bij je huisarts. Vergeet niet dat wanneer je veel familieleden hebt met allergieën, de kans vrij groot is dat ook jij één of meerdere allergieën hebt.

Je kan een allergie op meerdere manieren bestrijden. Je kan uit de buurt blijven van hetgeen waar je allergisch voor bent, medicatie nemen of immunotherapie volgen. Wanneer je bijvoorbeeld allergisch bent voor graspollen, kan je bij het grasmaaien een maskertje opzetten en zoveel mogelijk uit bosrijke gebieden blijven in de lente.

Wanneer je voor medicatie kiest, moet je nagaan welke medicatie het meest efficiënt is voor jou. Sommige medicatie moet je innemen alvorens je in contact komt met de stof waar je allergisch voor bent. Naderhand zal deze medicatie niet hetzelfde effect hebben, let dus goed op wat je neemt en wanneer je het neemt.

Kies je voor immunotherapie, een zware behandeling die je van je allergie dient af te helpen, moet je er rekening mee houden dat deze therapie niet altijd 100% kans geeft op slagen. Daarbij komt dat het vaak een dure behandeling is die soms een jaar duurt. Deze behandeling is enkel aan te raden bij levensbedreigende allergieën.

Tags , , , ,

Wat is astma?

Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen. De ziekte is ongeneeslijk, maar je kunt hem wel onder controle houden. Volgens de WHO (Werelgezondheidsorganisatie) zijn 100 tot 150 miljoen mensen op de wereld astmatisch. Iedere decennium groeit dat aantal aan met 50%.

De chronische ontsteking van de luchtwegen is herkenbaar aan steeds terugkomende ademhalingsproblemen. Astmapatiënten hebben regelmatig aanvallen, waarbij de luchtpassage versmalt en ademhalen moeilijk wordt.

Zo’n aanval is het gevolg van een overreactie van de luchtwegen op bepaalde omgevingsfactoren. Zo geraken ze ontstoken en verstopt. Het gevoel van zo’n aanval kun je vergelijken met het diep inademen van erg koude lucht in de winter. Je moet harder ademhalen, de ademhaling is pijnlijker en gaat gepaard met gehoest. De lucht maakt een fluitend of peiepend geluid.

Oorzaak

Wat er precies aan de basis ligt van de ziekte, is niet geweten. Maar er zijn wel verschillende verklaringen voor het feit dat het aantal patiënten aan het stijgen is. Veel van die oorzaken zijn voor de hand liggend. Zo maken vrouwen die tijdens de zwangerschap roken meer kans om astmatische kinderen te krijgen. Ook onze manier van wonen zit er voor iets tussen: weinig verluchting, veel vochtigheid, meer tapijten en stof. Waarschijnlijk loop je ook meer risico op astma als je als kind zwaar ziek bent geweest. Als een kind vroeger ziek werd ten gevolge van een virusinfectie, verdedigde hun lichaam zich tegen infecties. Nu er minder virusinfecties zijn, wordt het lichaam astmatisch. Sommige experts linken astma aan de alsmaar toenemende luchtvervuiling, maar deze theorie staat nogal ter discussie. Vooral het voorkomen van fijn stof, afkomstig van dieselmotoren, het verbranden van steenkool, mijnen, groeves en bouwwerken, zou leiden tot astma. De fijne stofdeeltjes kunnen tot diep in de longen doordringen en bestaande hart- en longproblemen verergeren.

Wat veroorzaakt een astma-aanval?

Een astma-aanval komt niet zomaar uit het niets opzetten. Er zijn verschillende factoren die een aanval op gang kunnen brengen. Iedere astmapatiënt reageert op andere omgevingsfactoren. Voor hen is het belangrijk te weten wat de aanvallen veroorzaakt.

1. Allergenen: allergenen zijn stoffen waarvoor bepaalde mensen allergisch zijn, zoals pollen, voedsel, stof, veren of dierenvacht.
2. Irriterende middelen: vuil, sigarettenrook, gas, parfum,…
3. Ademhalingsinfecties: griep, verkoudheid, keelontsteking, bronchitis.
4. Te zware inspanningen: te snel de trap oplopen, zware dingen dragen. Maar gematigde lichaamsbeweging is voor astmapatiënten eigenlijk wel goed.
5. Emotionele spanning: angst, opwinding.
Weersomstandigheden: erg koud weer, veel wind, plotse veranderingen in het weer.
6. Medicatie: aspirine of aanverwanten en medicijnen tegen hoge bloeddruk of glaucoom.

Een aankomende aanval kun je herkennen aan: een benauwd gevoel in de borstkas, een piepende ademhaling, pijn bij het hoesten, kortademigheid en rusteloosheid. Als de patiënt deze signalen beter leert herkennen, kan hij de aanval zien aankomen en beter onder controle houden.

Symptomen

De aandoening kan behoorlijk verschillen van de ene tot de andere persoon. De symptomen kunnen mild of gematigd zijn, maar ook zwaar en zelfs levensbedreigend. Aanvallen kunnen occasioneel of frequent voorkomen. Ze kunnen leiden tot slaapproblemen. Toch kunnen de meeste van deze symptomen met de juiste behandeling onderdrukt worden. Soms is het enige symptoom een chronische hoest die alleen ’s nachts en tijdens het sporten voorkomt.

Behandeling

De diagnose astma kan enkel vastgesteld worden met een spirometer (een instrument dat de hoeveelheid in- en uitgeademde lucht meet), een peak flow meter(die ook de longinhoud meet), x-stralen op de borstkas en bloed- en allergietesten.
Behandeling

Een astmabehandeling bestaat uit twee delen: controle over de omgevingsfactoren en medicatie. Het eerste deel is gemakkelijk, het betekent eigenlijk gewoon dat je uit de buurt moet blijven van alles dat een aanval kan veroorzaken (sigarettenrook, stof,…).

Astmamedicijnen
kunnen nogal van elkaar verschillen. De precieze behandeling varieert dus naargelang de frequentie van de aanvallen en de zwaarte van de ziekte. Patiënten met een milde vorm van astma hebben bijvoorbeeld alleen medicijnen nodig voor ze blootgesteld worden aan risicofactoren of wanneer ze een aanval voelen opkomen. De patiënten met een zware vorm van de ziekte, kunnen de medicijnen dagelijks nemen of medicijnen nemen om specifieke symptomen te behandelen.

1. Corticosteroïden: verminderen de ontsteking van de luchtwegen. Ze komen voor in pilvorm of als aerosol in 2. Geïnhaleerde steroïden kennen minden neveneffecten, orale steroïden worden meestal aan de zware patiënten gegeven.
3. Allergiemedicijnen: helpen om een aanval te voorkomen, maar hebben geen nut als de aanval begonnen is.
4. Bronchodilatatoren: laten de astmasymptomen tijdelijk weggaan maar doen niets tegen de onderliggende ontsteking.
5. Immmunotherapie: maakt je lichaam ongevoelig voor de allergenen.

Tags , , ,

Zelfs even passief roken is ongezond

Niet-rokers mogen altijd gratis “meegenieten” van de rook die rokers verspreiden. Zelfs bij een korstondige blootstelling aan sigarettenrook neemt ons lichaam schadelijke stoffen op. Deze schadelijke stoffen kunnen mogelijk leiden tot longkanker.

Volgens Amerikaans onderzoek wordt horecapersoneel, dat werkt in gelegenheden waar gerookt wordt, voortdurend blootgesteld aan schadelijke kankerverwekkende stoffen die voorkomen in sigarettenrook. De onderzoekers onderzochten niet-rokers die slechts 1 shift werkten in een gelegenheid waar gerookt mocht worden. Bij 4 op 5 niet-rokende mensen werden concentraties van kankerverwekkende stoffen in het bloed teruggevonden die veroorzaakt werden door het passief roken. Voor ieder uur dat deze mensen werkten in een omgeving waar mensen rookten steeg het percentage schadelijke stoffen met 6 procent.

Vroegere studies toonden reeds aan dat passief roken een negatieve impact kan hebben op de gezondheid van niet-rokers. Voor mensen die tijdens hun job in ruimtes moeten werken waar veel gerookt wordt is dit een bijkomend risico. Deze mensen lopen een verhoogd risico op aandoeningen zoals longkanker, keelkanker en astma. Deze studie bevestigd dit opnieuw.

Tags , , , ,

Astma genezen zonder geneesmiddelen

Recent onderzoek toont aan dat er ooit een geneesmiddelenvrije methode zal bestaan om astma te behandelen.

Bij bronchiale thermoplastie wordt een plooibaar buisje ingebracht via de mond of de neus tot aan het gladde spierweefsel van de luchtwegen. Er wordt gebruik gemaakt van radiogolven om de hoeveelheid glad spierweefsel in de luchtwegen te doen afnemen. Het kan zo het vernauwen van de luchtwegen, dat een kenmerk is van astma, tegengaan.

Het onderzoek vond plaats in ziekenhuizen in het Verenigd Koninkrijk, Canada, Brazilië en Denemarken. Het onderzoek wees uit dat de therapie kan zorgen voor minder astma-aanvallen en meer dagen zonder symptomen van astma. Experts beweren dat het een mogelijke toekomstige behandeling van de ziekte zou kunnen zijn, maar waarschijnlijk zullen de patiënten nog steeds wat geneesmiddelen moeten gebruiken.

Astma beschadigt de kleine luchtwegen, die lucht in en uit de longen brengen. Wanneer er een aanleiding is voor een astma-aanval gaat de spier rond deze luchtwegen samentrekken, zodat de luchtweg smaller wordt. De wand ontsteekt en gaat zwellen, hierna wordt er mucus geproduceerd. Hierdoor wordt de luchtweg smaller en geïrriteerd, dit leidt tot de bekende symptomen van astma.

In de studie werd de nieuwe behandeling gegeven in drie sessies van een uur over negen weken, dit gebeurde met een licht verdovingsmiddel. De onderzoekers volgden 112 astma-patiënten met een leeftijd tussen 18 en 65 jaar. Ze namen allemaal hun gewone medicatie, maar de helft van de deelnemers werden ook behandeld met bronchiale thermoplastie. Deze hadden gemiddeld 86 symptoomvrije dagen méér gedurende een jaar tegenover de patiënten met enkel hun gewone medicatie.

“De resultaten van deze studie geven ons interessante informatie, waardoor we meer inzicht krijgen in de mechanismen in het proces van astma en ze vergroten de mogelijkheden voor behandeling in de toekomst,” zegt Victoria King van Asthma UK.

Tags , ,