Tag

Wat is astigmatisme? 

Astigmatisme is een oogaandoening waarbij het oog een optische afwijking vertoont.

Bij een normaal oog is het hoornvlies vlak en vertoont het in elke richting dezelfde kromming. De voorkant van de oogbol kan ovaal zijn in plaats van rond. Als dat het geval is, bereiken de lichtstralen het netvlies van het oog niet op de juiste manier.

De oorzaak is onbekend. De aandoening kan erfelijk bepaald zijn, maar ook factoren als de druk van het ooglid op het hoornvlies, een verkeerde stand van de ogen of een belasting van de ogen door op korte afstand te werken kan van invloed zijn.

Wie?

De meeste mensen hebben in meer of mindere mate astigmatisme. Slechts als je matige tot sterke astigmatische ogen hebt, ben je gebaat bij een bril of contactlenzen.

Symptomen

Iemand met een zware vorm van astigmatisme heeft zowel van ver als van dichtbij een onduidelijk zicht. De beelden die hij ziet zijn als het ware gesplitst, met als mogelijke gevolgen hoofdpijn, rode of branderige ogen, vermoeidheid, etc. De problemen kunnen verergeren als de persoon met astigmatisme veel van dichtbij moet kijken. Dat is bijvoorbeeld het geval bij iemand die de hele dag achter de computer zit.

Behandeling

Astigmatisme kan perfect gecorrigeerd worden door het dragen van een bril of contactlenzen. De afwijking van de ogen moet dan wel perfect vastgesteld worden. Het astigmatisme kan verergeren, het is dus wel aan te raden je ogen regelmatig te laten controleren.

Tags , ,