Tag

Wat is een hartritmestoornis?

De hartslag van een mens varieert van persoon tot persoon. Dit is in de eerste plaats door de natuur bepaald, maar ook omstandigheden kunnen je hartslag beïnvloeden. Het hartritme van de gemiddelde mens bij rust varieert tussen de 60 en 100 slagen per minuut. Stress en een gejaagd leven verhogen je hartslag, terwijl rust en meditatie de hartslag terug kunnen doen dalen. Elke afwijking van het normale hartritme noemen we een hartritmestoornis (of arrythmie). Hieronder lees je meer over de symptomen, de diagnose en de behandeling van hartritmestoornissen.

Wat zijn de symptomen van een hartritmestoornis?

Het is volkomen normaal dat je hart een tijdje razendsnel doortikt na een zware fysieke inspanning. Enkel wanneer de gemiddelde hartslag zonder aanleiding te snel of te traag is, of net zeer onregelmatig, is er sprake van een stoornis. Een ander symptoom is het – plots of geleidelijk –  stoppen en weer starten van de hartslag Het is ook mogelijk dat de patiënt zich duizelig voelt en licht in het hoofd. Dit kan leiden tot flauwvallen en tijdelijke bewusteloosheid. De patiënt kan ook lijden aan hartkloppingen, bij rust of bij het uitvoeren van aanzienlijke arbeid. Tot slot voelt de patiënt een pijn in de borst en is hij kortademig.

Hoe stelt men de diagnose? Hoe behandelt men een hartritmestoortnis?

In een eerste instantie zal je arts je hartslag aandachtig beluisteren met een stethoscoop, waarna hij of zij zal beslissen of verdere tests noodzakelijk zijn. Men gebruikt een drietal medische testen om hartritmestoornissen op te sporen.

Een eerste test is een elektrocardiogram. Hiermee kan men de hartritmestoornis in kaart brengen. Een elektrocardiogram geeft de hartslag weer, zoals die gemeten is gedurende een korte tijd. Maar sommige ritmestoornissen zijn op die manier moeilijk te vatten. In die gevallen waarbij de patiënt dagelijks last heeft van arrythmie, kan men een draagbare monitor gebruiken, die alle hartritmestoornissen opneemt. De patiënt draagt deze monitor dan gedurende 24 uur, terwijl hij een dagboek bijhoudt waarin hij zijn symptomen beschrijft.

Wanneer men ten slotte een chronische en levensbedreigende ritmestoornis vermoedt, kan men elektrofysiologische onderzoeken verrichten. Voor deze laatste test moet de patiënt gedurende enkele dagen in een ziekenhuis verblijven.

Tags , ,