Tag

Wat is MRSA of ziekenhuisbacterie?

Meticilline-resistente Staphylococcus aureus (stafylokokken) is een bacterie die resistent is tegen meticilline, een antibioticum dat verwant is aan penicilline. De bacterie veroorzaakt infecties aan verschillende lichaamsdelen.

Wat is MRSA?

De symptomen van MRSA hangen af van de plaats van de infectie. Over het algemeen veroorzaakt het infecties aan de huid, zoals zweren, etterende wonden of meer ernstige huidinfecties. Het kan ook operatiewonden, de bloedbaan, de longen of de urinewegen treffen.

De meeste vormen van MRSA-infecties zijn niet ernstig, maar er zijn levensbedreigende gevallen bekend. De reden dat het zo een angstaanjagende bacterie is, komt voort uit het feit dat het zich zo snel verspreid en zo moeilijk te behandelen is.

Wat zijn de oorzaken van MRSA?

Veel gezonde mensen dragen de stafylokokken bacterie zonder een infectie op te lopen. Ongeveer 25 tot 30 % heeft de bacterie in de neus. Het wordt pas een probleem wanneer de bacterie in ons lichaam weet te dringen, bijvoorbeeld door een wonde. Nu is de weg vrijgemaakt voor een infectie.

Omdat MRSA resistent is tegen bepaalde soorten antibiotica, is het moeilijk om de infecties te bestrijden. Sinds de eerste ontdekking van MRSA in 1961, heeft de bacterie behalve tegen meticilline ook een weerstand ontwikkeld tegen amoxilline, penicilline, oxalline en nog andere vormen van antibiotica. Omdat MRSA zich voortdurend aan de nieuwe soorten antibiotica aanpast, hebben onderzoekers het moeilijk om het bij te houden.

Wie wordt door MRSA infecties getroffen?

MRSA verspreidt zich snel. Je kan het krijgen door het aanraken van personen, dieren of dingen die de bacterie draagt. In 2010 zou in België al 10% van de bevolking drager zijn van de bacterie, hoewel de meesten niet geïnfecteerd zijn.

MRS- infecties komen vooral voor bij mensen met een zwak immuunsysteem, vooral in ziekenhuizen, bejaardentehuizen, en soortgelijke plaatsen.

MRSA-infecties die opgelopen worden door gezonde mensen buiten het ziekenhuis of bejaardentehuis, worden aangeduid met de term Community-Associated MRSA. CA-MRSA ontstaat door toevallige mutaties en verspreiding. Deze vorm is pas bekend van de late jaren negentig en is in Europa nog zeldzaam. Dat komt omdat het tegen minder soorten antibiotica resistent is. Het infecteert daarentegen wel meer kinderen en jonge volwassenen. Scholen, gevangenissen, sportclubs en dergelijke instellingen zijn de grootste boosdoeners voor de verspreiding van CA-MRSA.

Tags , , ,

Wat is penicilline-allergie?

Penicilline-allergie is een weinig voorkomende allergische reactie waarbij het immuunsysteem overmatig reageert na inname van penicilline. Het is de meest voorkomende allergie op geneesmiddelen. Vaak zijn mensen die lijden aan penicilline-allergie ook allergisch aan andere antibiotica, zoals antibiotica die cefalosporines bevatten.

Wat zijn de symptomen van penicilline-allergie?

Een eerste mogelijke reactie op penicilline is het verschijnen van vlekjes op de huid. Die kunnen zich uitbreiden tot een huiduitslag, jeukende ogen, gezwollen lippen, tong of gezicht. Deze reactie is uiteraard zeer ongemakkelijk, maar niet gevaarlijk.

Een tweede reactie is echter wel levensbedreigend, en wordt ook wel ‘anafylactische shock’ genoemd. Het immuunsysteem zal bij dergelijke reactie ongeveer een uur na inname een zodanige overreactie aangaan, waardoor men kortademig wordt, zich duizelig voelt, een te lage of te hoge bloeddruk krijgt, misselijk wordt, diarree krijgt, en zelfs bewusteloos kan vallen. Zonder behandeling kan dit leiden tot de dood. Dit type komt slechts zeer weinig voor, maar door de mogelijke fatale afloop moet men er uiterst alert voor zijn.

Hoe behandel je penicilline-allergie?

Allereerst is het nodig zeker te zijn dat je lijdt aan penicilline-allergie. Je kunt immers in het verleden allergisch geweest zijn voor penicilline, maar ondertussen ervoor immuun geworden zijn. Of je kunt denken dat je in het verleden een allergische reactie hebt gehad, terwijl het enkel ging om een bijwerking. Daarom is het nodig bij elke twijfel een allergietest te doen. Als je daar positief op reageert, ben je zeker dat je allergisch bent voor penicilline.

Als je in het verleden nog geen last ondervonden hebt van penicilline, maar toch de symptomen hebt van een anafylactische shock, moet je niet twijfelen om de dienst spoedgevallen te bellen. Vaak dient men dan epinefrine toe, waardoor de reactie afgeremd wordt. Bij een mildere reactie kan antihistamine toegediend worden. Dat kan je zelf in de apotheek kopen zonder een voorschrift van de arts.

In sommige situaties kan de arts er toch voor kiezen penicilline toe te dienen aan een patiënt die lijdt aan penicilline-allergie. Een zogenaamde ‘desensibilisatietherapie’ zorgt ervoor dat de patiënt ongevoelig wordt voor penicilline, en zijn lichaam dus niet zal reageren op penicilline. Hierbij zal de patiënt steeds kleine hoeveelheden penicilline innemen, waardoor het immuunsysteem stilaan gewoon wordt aan de stof. Een desensibilisatietherapie is echter niet geheel effectief: na 12 uur is het immuunsysteem terug in haar oude conditie, en zal ze op dezelfde manier reageren als ervoor.

Tags , ,

Antibiotica: veilig voor mijn kind?

Het lijkt erop dat kinderen in de regel veel vaker antibiotica benutten dan volwassenen. Daarom is het belangrijk dat we dit zorgvuldig in de gaten houden. Antibiotica zijn sterke geneesmiddelen en daarom wordt het aangeraden om het zo min mogelijk toe te passen, en in het bijzonder op kinderen. Toch moet je niet te snel panikeren, want het is zeer ongebruikelijk dat je kind schade zal ondervinden volgend op het gebruik van antibiotica.

Wat zijn antibiotica?

Antibiotica zijn samenstellingen die bacteriën doden of hun groei remmen. Ze worden gebruikt als geneesmiddel voor talrijke infecties. Enkele ernstige infecties zoals hersenvliesontsteking of longontsteking kunnen enkel bestreden worden met antibiotica. Toch moeten we antibiotica niet voor elke infectie toepassen, want dan zal de werking van het afweersysteem van het eigen lichaam beschadigd worden en kan het kind immuun worden voor antibiotica. Aangezien de meeste infecties zoals een simpele verkoudheid of bronchitis worden veroorzaakt door virussen is het helemaal niet nodig om hiervoor antibiotica te nemen.

Wanneer zal ik een antibioticum aan mijn kind geven en welk?

Er is geen vaste maatstaf voor het al dan niet toedienen van antibiotica. Wanneer je kind dieprode vlekjes heeft op de huid, herhaaldelijk braakt, moeilijk ademt of zeer futloos dan wel zeer onrustig is, is het noodzakelijk dat je een arts raadpleegt. Deze zal dan beslissen of de infectie die je kind heeft opgelopen moet worden behandeld met antibiotica. Er bestaat ook een grote variëteit aan soorten antibiotica. Artsen moeten dus zelf oordelen welk antibioticum het best bij de infectie past.

Waarop moet ik nog letten?

Het is erg belangrijk dat het kind de gehele kuur antibiotica volhoudt, ook indien beterschap lijkt opgetreden te zijn. Antibiotica zijn ongetwijfeld de meest waardevolle geneesmiddelen op de markt en ze zijn ook erg veilig. Hoewel ze gepaard kunnen gaan met een van vele maar zeldzaam optredende neveneffecten, zijn deze doorgaans mild. Koorts, misselijkheid en diarree zijn de meest gebruikelijke neveneffecten van antibiotica. Erg uitzonderlijk zijn hevige reacties die kort na het innemen van de antibiotica optreden. We moeten ons dus niet direct zorgen maken over het gevaar dat antibiotica kan betekenen voor onze kinderen.

Tags ,