Tag

Wat is anorexia nervosa?

Anorexia nervosa is een eetstoornis waarbij men obsessief is over het eigen lichaamsgewicht. Gewicht verliezen is zo belangrijk dat het gevaarlijk wordt.

Anorexia komt voor bij minder dan 1% van de bevolking. Het kan voorkomen bij jongens, maar in 9 van de 10 gevallen treft het vrouwen en dan vooral jonge meisjes.

Wat veroorzaakt anorexia?

Wat precies de oorzaak is van anorexia hangt af van persoon tot persoon. Bij sommigen speelt de sociale factor mee (druk van media en omgeving), anderen zijn opgegroeid met eetstoornissen van familieleden of er is een andere oorzaak (bv. een beroep dat het perfecte lijf vereist zoals ballet, stress, verhuis, echtscheiding,…).

Wat doet anorexia met een lichaam?

Anorexia vergt enorm veel van een lichaam. Soms zelfs de dood. Met een sterftecijfer van 5 tot 20%, is het zelfs de meest dodelijke mentale ziekte.

Anorexia ontwikkelt zich meestal in de jeugdjaren, als het lichaam nog niet volgroeid is. Hierdoor hebben de botten vaak het eerst te lijden onder deze eetstoornis. De botten worden dun en broos en osteoporose steekt de kop op, maar dodelijk is het niet.

De verzwakking van het hart is dat wel, net zoals nierfalen dodelijk kan zijn. Anorexiapatiënten verliezen zodanig veel gewicht dat ze niet enkel vet verbranden, maar ook spieren. Als uiteindelijk de hartspier afsterft is de toestand kritiek.

Hoe herken je iemand met anorexia?

In de eerste fase van de ziekte zijn er vaak nog geen uiterlijke kenmerken, wel sociale en psychologische.

Anorexiapatiënten voelen zich in het begin vaak trots en superieur omdat ze iets kunnen wat voor velen moeilijk is: afvallen. Later slaat die trots echter om in neerslachtigheid of depressie. Ze eisen perfectie van zichzelf en als ze hierin niet slagen voelt dit als een nederlaag. Een anorexiapatiënt wil er perfect uitzien, maar in de spiegel zien ze steeds weer een dikke versie van zichzelf. Dit kan voor sommigen zo confronterend zijn, dat ze zelfmoordgedachten koesteren.

Verder voelt men voelt zich onbegrepen en men naar zoekt uitvluchten om niemand te moeten zien, zodat het contact met vrienden verminderd en men zich isoleert van de buitenwereld.

Naarmate de ziekte erger wordt, worden de uiterlijke kenmerken zichtbaar:

- zwakheid, flauwvallen
- dunne haren, broze nagels en droge, paarse huid
- menstruatie stopt
- voortdurend koud hebben
- lage bloeddruk en zwakke hartslag
- gezwollen handen en voeten
- dunne haargroei over het lichaam

Anorexia behandelen

Om anorexia te behandelen bestaat er geen medicatie, wel therapie. Indien de ziekte te ver gevorderd is, is een ziekenhuisopname noodzakelijk. Toch laat je het best niet zover komen en ga je op zoek naar hulp. Hoe eerder de ziekte behandeld wordt, hoe hoger de slaagkansen. Velen van de ernstige gevallen hervallen immers.

Tags , ,

Eetstoornissen: wat zijn het en hoe ga je ermee om?

Tegenwoordig kan je bijna niet meer om de eetstoornissen heen, was het vroeger nog een taboe of kwam het minder voor, dan is het tegenwoordig een probleem waarmee veel mensen vroeg of laat in aanraking komen.

Eetstoornissen, een pot nat?

Zijn alle eetstoornissen hetzelfde? Geraak je er gemakkelijk van af? Het zijn misschien een paar vragen die in je opkomen.
Er zijn verschillende soorten eetstoornissen: anorexia, boulimie, binge eating en orthorexia.

Anorexia, de magere moordenaar

Van alle eetstoornissen is anorexia jammer genoeg de bekendste. Anorexia houdt in dat de persoon in kwestie een compleet verkeerd beeld van zichzelf heeft, zichzelf te dik vindt en zichzelf compleet gaat uithongeren.

Een interventie is vaak nodig: de patiënt zit zo in zijn of haar eigen leefwereldje dat ze niet snel hulp zullen aanvaarden. Vaak moet de patiënt door ondervoeding in het ziekenhuis opgenomen worden en tegen de wil gevoed worden.

Tegenwoordig halen veel meisjes inspiratie op zogenaamde pro-anawebsites: websites die meisjes erin steunen om zo weinig mogelijk te eten en ziekelijk veel te sporten.

Boulimie, vraatzucht

Boulimie is ook nog redelijk bekend: de patiënt in kwestie eet en probeert daarna over te geven zodat hij of zij niet aankomt. Behalve overgeven bestaat er nog een trucje om niet aan te hoeven komen: laxeermiddelen. De patiënt voelt zich slecht over zijn eetgedrag en wil het voedsel dan ook zo snel mogelijk uit het lichaam hebben.

Binge eating (eetbuienstoornis)

Binge eating lijkt op boulimie maar dan zonder het overgeven en zonder de laxeermiddelen, kortom zonder pogingen het eetgedrag ongedaan te maken. Boulimie kan samengaan met binge eating. Personen met binge eating hebben last van eetbuien. Ze eten vaak veel in een erg korte tijd, wat erg ongezond is.

Orthorexia

Ook orthorexia is een soort eetstoornis, het is nog geen erkende ziekte, maar waarschijnlijk zal dat niet zo heel lang meer duren. Een patiënt die aan orthorexia lijdt is enorm obsessief bezig met gezonde voeding. Hij of zij kan ook een verkeerd beeld van gezonde voeding hebben: zo zal een orthorexiapatiënt vaak alle soorten vetten van zijn of haar menu schrappen, terwijl ons lichaam sommige vetten wel nodig heeft. Vaak is orthorexia het begin van anorexia.

We kunnen dus concluderen dat er tegenwoordig veel meer sprake is van eetstoornissen en dat is zeker te wijten aan het ziekelijke modebeeld waaraan mensen vinden dat ze moeten voldoen.

Tags , , , ,