Tag

Hypochondrie: als je last hebt van ingebeelde ziekten

Hypochondrie of ziektevrees is een psychische aandoening. Iemand die aan hypochondrie lijdt, heeft een buitensporige angst om een ernstige lichamelijke ziekte te hebben. Een patiënt die aan de angststoornis hypochondrie lijdt, wordt een hypochonder genoemd.

Als je aan hypochondrie lijdt, kan je een uitgebreid ziektebeeld schetsen en details geven over de locatie, duur en ernst van de symptomen, dit terwijl uit onderzoek niets naar voren blijkt te komen.

Patiënten met hypochondrie zullen bij hartkloppingen of een drukkend gevoel op de borstkas bijvoorbeeld denken dat ze een hartaanval krijgen, bij hoofdpijn denken dat ze een hersentumor hebben of bij kortademigheid denken dat ze gaan stikken.

Hypochondriepatiënten kunnen niet gerustgesteld worden door hun omgeving en zullen daarom een arts raadplegen voor een onderzoek, diagnose of behandeling. Vaak vinden hypochonders deze arts vervolgens incompetent en zal hij zich wenden tot andere artsen.

Symptomen van hypochondrie

Op momenten dat hypochonders geconfronteerd worden met irreële angst, kunnen de volgende symptomen voorkomen:

- Hartkloppingen, duizeligheid, beven, zweten
- Hyperventileren
- Benauwdheid
- Misselijkheid of maagklachten
- Gevoel hebben de controle over jezelf te verliezen

Behandeling hypochondrie

De behandeling van hypochondrie is niet gemakkelijk, want een persoon die lijdt aan hypochondrie denkt echt dat zijn lichaam in gevaar verkeert. Een vertrouwensrelatie met een betrokken arts, kan de patiënt vaak wel geruststellen. Als de hypochondrie blijft voortduren, zijn veel patiënten gebaat bij een verwijzing naar een psychiater.

Tags , , , ,

Leven met een angststoornis

Iedereen voelt zich wel eens angstig of bang. Dit gevoel ontstaat naar aanleiding van reëel gevaar en zorgt ervoor dat we, indien nodig, kunnen vluchten of vechten. Toch hoeven sommige mensen niet geconfronteerd te worden met reëel gevaar om zich angstig te voelen. Wanneer mensen bang of angstig zijn zonder eigenlijk dreigend gevaar spreekt men van een angststoornis.

Angststoornis

Een angststoornis is een ernstige medische aandoening die het dagelijks leven ernstig kan verstoren. Mensen met een angststoornis kunnen namelijk zonder reële aanleiding in paniek geraken. Dat maakt het dagdagelijkse functioneren in de maatschappij vaak erg moeilijk. Een angststoornis leidt tot intense angstgevoelens, onrust en/of paniekaanvallen die vaak ontstaan in specifieke situaties of bij bepaalde gebeurtenissen of objecten.

Symptomen

De meest voorkomende fysieke symptomen die optreden bij een angststoornis zijn hartkloppingen, bevingen, droge mond, duizeligheid, misselijkheid, slaapproblemen, concentratieproblemen en diarree.

Vanuit psychologisch standpunt leidt een angststoornis vaak tot depressiviteit. Men voelt zich vaak onbegrepen en heeft daardoor het gevoel dat men er alleen voorstaat. De omgeving reageert vaak vreemd en onbegrijpend, soms zelfs banaliserend of afwijzend, waardoor de betrokkene zich vaak nog meer geïsoleerd gaat voelen.

Typen

Fobieën
De meest voorkomende angststoornissen zijn fobieën. Wanneer men kampt met een fobie heeft men een intense, onafwendbare angst bij een bepaalde situatie of bij een bepaald object. Denk bijvoorbeeld aan een spinnenfobie of een fobie voor trams.

Gegeneraliseerde angststoornis
Bij een gegeneraliseerde angststoornis (GAS) is de angst minder hevig, maar meer voortdurend aanwezig in alledaagse, zelfs triviale, situaties. Deze aandoening maakt het dagdagelijks functioneren behoorlijk moeilijk.

Paniekstoornis
Een paniekstoornis leidt tot paniekaanvallen. Dat is het zonder aanwijsbare aanleiding optreden van angst of een ernstig paniekgevoel. Men noemt het ook hyperventilatie.

Dwangstoornis
Mensen met een dwangstoornis kampen met onzekerheid die zich manifesteert in obsessies, ongewenste gedachten en impulsen, en dwanggedachten, betekenisloze rituelen om bepaalde zaken te voorkomen of in de toekomst te bekomen. Zowel de obsessies als de dwanggedachten worden opgewekt door de persoon in kwestie.

Posttraumatische stressstoornis
Een posttraumatische stressstoornis ontstaat naar aanleiding van een trauma van een ingrijpende, pijnlijke en stresserende gebeurtenis uit het verleden. Een vaak voorkomende klacht zijn nachtmerries.

Tags , , ,