Tag

Hypochondrie: als je last hebt van ingebeelde ziekten

Hypochondrie of ziektevrees is een psychische aandoening. Iemand die aan hypochondrie lijdt, heeft een buitensporige angst om een ernstige lichamelijke ziekte te hebben. Een patiënt die aan de angststoornis hypochondrie lijdt, wordt een hypochonder genoemd.

Als je aan hypochondrie lijdt, kan je een uitgebreid ziektebeeld schetsen en details geven over de locatie, duur en ernst van de symptomen, dit terwijl uit onderzoek niets naar voren blijkt te komen.

Patiënten met hypochondrie zullen bij hartkloppingen of een drukkend gevoel op de borstkas bijvoorbeeld denken dat ze een hartaanval krijgen, bij hoofdpijn denken dat ze een hersentumor hebben of bij kortademigheid denken dat ze gaan stikken.

Hypochondriepatiënten kunnen niet gerustgesteld worden door hun omgeving en zullen daarom een arts raadplegen voor een onderzoek, diagnose of behandeling. Vaak vinden hypochonders deze arts vervolgens incompetent en zal hij zich wenden tot andere artsen.

Symptomen van hypochondrie

Op momenten dat hypochonders geconfronteerd worden met irreële angst, kunnen de volgende symptomen voorkomen:

- Hartkloppingen, duizeligheid, beven, zweten
- Hyperventileren
- Benauwdheid
- Misselijkheid of maagklachten
- Gevoel hebben de controle over jezelf te verliezen

Behandeling hypochondrie

De behandeling van hypochondrie is niet gemakkelijk, want een persoon die lijdt aan hypochondrie denkt echt dat zijn lichaam in gevaar verkeert. Een vertrouwensrelatie met een betrokken arts, kan de patiënt vaak wel geruststellen. Als de hypochondrie blijft voortduren, zijn veel patiënten gebaat bij een verwijzing naar een psychiater.

Tags , , , ,

Wat is een sociale fobie?

Dat iemand zich zenuwachtig voelt in bepaalde situaties is heel normaal. We dreigen het allemaal wel eens te begeven als we een toespraak voor een groot publiek moeten geven of als we een sollicitatiegesprek hebben. “Wat moet ik zeggen? Welke houding moet ik mezelf geven? Welke kleren zijn geschikt?” zijn volstrekt normale vragen in zo’n situatie. Voor mensen met sociale fobie daarentegen is het veel moeilijker. Zij hebben zo’n angst dat ze deze situaties gewoon vermijden. Als het erger wordt verlaten ze zelfs hun huis niet meer.

Wanneer treedt sociale fobie op?

Sociale fobie wordt meestal al duidelijk tijdens de tienerjaren, al kan het zijn dat iemand reeds zijn hele leven aan sociale fobie lijdt. Evengoed kan het voorkomen dat sociale fobie zich pas in de latere levensjaren ontwikkelt. (Bv. Wanneer er van een persoon veel sociale vertegenwoordigingen verwacht worden.) Wanneer er in de familie gevallen zijn van sociale fobie heb je ook meer kans om angst te hebben in sociale situaties. Soms kan deze angst zelfs overslaan in een depressie of verslaving.

Hoe weet je of je aan sociale fobie lijdt?

De meeste mensen met sociale fobie hebben vaak het gevoel dat ze worden beoordeeld of belachelijk worden gemaakt bij andere mensen. Ze voelen zich bekeken en gaan hierdoor blozen, zweten of hun angst op een andere manier kenbaar maken (bv. stotteren of bibberen). Deze signalen zenden ze ongewild uit. Angst tonen is voor hen immers een teken van zwakte, iets waar andere mensen volgens hen geen last van hebben.

Meestal beseffen patiënten wel dat hun angsten niet echt rationeel zijn, maar toch blijven ze moeite hebben om zich juist te gedragen in sociale situaties. Als gevolg hiervan blijven ze vaak thuis of –als ze toch weg gaan- gedragen ze zich heel nerveus en ongemakkelijk. Ze gaan dan blozen, zweten, bibberen, stotteren, moeite hebben om oogcontact te maken of ze voelen zich misselijk. Zelfs als ze thuis zijn gaat de sociale fobie verder door zich af te vragen wat anderen van hen denken. Hierdoor maakt sociale fobie het moeilijk om te gaan werken, naar school te gaan of hobby’s te hebben.

Maar er is meer…

Sociale fobie beperkt zich niet enkel tot het zich moeilijk weten te gedragen en spreken in groep. Sommige mensen durven niet te plassen op openbare toiletten, ze durven niet te telefoneren, ze hebben moeite met eten in een restaurant of ze hebben zelfs moeite met het schrijven van hun naam.

Hoe kan sociale fobie worden behandeld?

Sociale fobie is iets wat niet vanzelf weggaat. Cognitieve gedragstherapie helpt om de angst voor sociale aangelegenheden te overwinnen. Ook worden sociale vaardigheden en het houden van gesprekken verbeterd. Vaak is therapie alleen niet genoeg en zijn er medicijnen zoals antidepressiva en benzodiazipines nodig.

Tags , ,

Angsten: hoe ga je er best mee om?

Het is heel normaal om je angstig te voelen. Bij een dreigend gevaar zorgt angst ervoor dat we juist gaan handelen. Deze angst kan zijn voor een wezenlijk, dus echt, gevaar of voor een vermeend, inwendig, gevaar. Zo kunnen we bang zijn tijdens een overval, maar ook bang zijn om te falen. Deze angst gaat ons aanzetten om tegen het gevaar te vechten, of net het gevaar te ontlopen. De adrenaline gaat de hoogte in waardoor je hart gaat sneller kloppen, je ademhaling versnelt en je bloed naar de spieren loopt om sneller te kunnen lopen. Hoewel angsten een functie zijn kunnen ze ook je leven belemmeren. Daarom leer je ze best bestrijden.

Tips om met angsten om te gaan:

- Neem even de tijd om tot rust te komen en denk aan positieve dingen
Rationeel denken als de adrenaline door je lijf raast is vaak een moeilijke opdracht. Kom daarom even op adem en kalmeer. Droom even weg en waan je in een veilige, rustige omgeving. Ga hiervoor even een blokje wandelen, neem een ontspannend bad of drink een kopje kruidenthee.

- Relativeer
Stel jezelf de vraag “Is dit echt zo erg? Wat is het ergste dat me kan overkomen?” Houd dit in het achterhoofd. Je zult snel relativeren dat de angst die jij ondervindt niet zo erg is.

- Onderga de angst en gedraag je normaal
Angst moet je ondergaan, niet uit de weg gaan. Doe gewoon zoals je voor de angst deed. Als je van een paard ben gevallen kruip je best zo snel mogelijk terug erop.  Voel de angst en onderga de deze. Je hand op je buik leggen en rustig, diep ademhalen kan je hierbij helpen. Je zal zien dat de angst zal vervagen. Ga in ieder geval geen hulpmiddel in alcohol of drugs zoeken. Deze maken je probleem enkel erger.

- Wees realistisch
Na een slechte ervaring, denken we vaak dat dit zich zal herhalen. Zo zal iemand die overvallen werd elke dag denken dat het weer gaat gebeuren, ook al is deze kans zeer klein.

- Wees niet te hard voor jezelf
Verwacht geen perfectie. Noch van anderen, noch van jezelf. Het is oké om niet de beste ouder, collega, partner of vriend te zijn. Zolang je probeert ben je geen faler. Perfectie is nu eenmaal niet altijd haalbaar.

- Praat over je angsten
Praten over angsten kan heel veel mensen helpen. Een luisterend oor kan je vinden bij je partner, familie, vrienden, psycholoog of huisarts. Indien je liever anoniem erover babbelt kan je troost zoeken bij een hulplijn.

- Beloon jezelf
Beloon jezelf bij elke stap die je neemt in het overwinnen van je angsten. Koop jezelf iets leuk als je het aan hebt gedurfd een spin op te pakken.

Tags ,

Vliegangst en wat je ertegen kan doen

Vliegangst is een fobie waar erg veel mensen last van hebben. De wetenschappelijke benaming voor vliegangst  is aviophobia.
Veel mensen die aan vliegangst lijden, leggen zich daarbij neer en zullen nooit het vliegtuig nemen, tenzij het echt noodzakelijk is. Anderen staan letterlijk doodsangsten uit als ze toch op het vliegtuig moeten stappen.

Symptomen van vliegangst

Vliegangst kan zich uiten in zowel lichamelijke als psychologische klachten.

Lichamelijke klachten:

- Moeilijke ademhaling
- Beven
- Gespannen spieren
- Hartkloppingen
- Zweten
- Duizeligheid
- Misselijkheid
- Maag- en darmproblemen

Psychologische klachten:

- Stress
- Onrust
- Dwangbeelden
- Geheugenproblemen

Oorzaken

De oorzaken van vliegangst kunnen heel uiteenlopend zijn:

- De  meeste mensen met vliegangst hebben schrik dat er een ongeluk kan gebeuren
- Vliegangst kan een uiting zijn van hoogtevrees of van claustrofobie (angst voor afgesloten ruimtes).
- Angst voor het onbekende, angst dat je niet alles onder controle hebt

Behandeling

Bepaalde vormen van gedrags- of psychotherapie kunnen erg nuttig zijn bij de behandeling van vliegangst. Als je echt erg veel last hebt van vliegangst, kan je je een kalmeermiddel laten voorschrijven door je huisarts. Let hier wel mee op, want ze kunnen tot heel wat bijwerkingen leiden, waaronder slaperigheid.

Tips

- Blijf voor jezelf herhalen dat vliegen een van de meest veilige manieren van reizen is
- Concentreer je ergens anders op, blijf bijvoorbeeld het alfabet herhalen
- Zeg op voorhand tegen een van de stewards of stewardessen dat je vliegangst hebt. Bij onvoorziene omstandigheden (bv. turbulentie) kunnen zij je gerust stellen.

Tags , , ,

Leven met een angststoornis

Iedereen voelt zich wel eens angstig of bang. Dit gevoel ontstaat naar aanleiding van reëel gevaar en zorgt ervoor dat we, indien nodig, kunnen vluchten of vechten. Toch hoeven sommige mensen niet geconfronteerd te worden met reëel gevaar om zich angstig te voelen. Wanneer mensen bang of angstig zijn zonder eigenlijk dreigend gevaar spreekt men van een angststoornis.

Angststoornis

Een angststoornis is een ernstige medische aandoening die het dagelijks leven ernstig kan verstoren. Mensen met een angststoornis kunnen namelijk zonder reële aanleiding in paniek geraken. Dat maakt het dagdagelijkse functioneren in de maatschappij vaak erg moeilijk. Een angststoornis leidt tot intense angstgevoelens, onrust en/of paniekaanvallen die vaak ontstaan in specifieke situaties of bij bepaalde gebeurtenissen of objecten.

Symptomen

De meest voorkomende fysieke symptomen die optreden bij een angststoornis zijn hartkloppingen, bevingen, droge mond, duizeligheid, misselijkheid, slaapproblemen, concentratieproblemen en diarree.

Vanuit psychologisch standpunt leidt een angststoornis vaak tot depressiviteit. Men voelt zich vaak onbegrepen en heeft daardoor het gevoel dat men er alleen voorstaat. De omgeving reageert vaak vreemd en onbegrijpend, soms zelfs banaliserend of afwijzend, waardoor de betrokkene zich vaak nog meer geïsoleerd gaat voelen.

Typen

Fobieën
De meest voorkomende angststoornissen zijn fobieën. Wanneer men kampt met een fobie heeft men een intense, onafwendbare angst bij een bepaalde situatie of bij een bepaald object. Denk bijvoorbeeld aan een spinnenfobie of een fobie voor trams.

Gegeneraliseerde angststoornis
Bij een gegeneraliseerde angststoornis (GAS) is de angst minder hevig, maar meer voortdurend aanwezig in alledaagse, zelfs triviale, situaties. Deze aandoening maakt het dagdagelijks functioneren behoorlijk moeilijk.

Paniekstoornis
Een paniekstoornis leidt tot paniekaanvallen. Dat is het zonder aanwijsbare aanleiding optreden van angst of een ernstig paniekgevoel. Men noemt het ook hyperventilatie.

Dwangstoornis
Mensen met een dwangstoornis kampen met onzekerheid die zich manifesteert in obsessies, ongewenste gedachten en impulsen, en dwanggedachten, betekenisloze rituelen om bepaalde zaken te voorkomen of in de toekomst te bekomen. Zowel de obsessies als de dwanggedachten worden opgewekt door de persoon in kwestie.

Posttraumatische stressstoornis
Een posttraumatische stressstoornis ontstaat naar aanleiding van een trauma van een ingrijpende, pijnlijke en stresserende gebeurtenis uit het verleden. Een vaak voorkomende klacht zijn nachtmerries.

Tags , , ,