Tag

Wat is een allergie?

Een allergie is een abnormale reactie van het lichaam op een stof of substantie die eigenlijk onschuldig is. Als iemand die allergisch is hiermee in contact komt via ademhaling of inhalatie, zal zijn lichaam hierop reageren. Die reactie kan zich uiten in de vorm van zwellingen, niezen of uitslag. De allergie ontstaat doordat je lichaam een onschuldige stof (zoals pollen) aanziet voor schadelijk.

Oorzaak

Wat de precieze oorzaak is van allergieën, is tot nu toe een raadsel. Gelijkaardige allergieën komen vaak voor binnen een familie. Allergieën kennen niet alleen erfelijke oorzaken, maar ook andere.

Symptomen

De allergie die het meest voorkomt is allergische rinitis. Typische symptomen van dit soort allergieën zijn hoesten, niezen, een lopende of verstopte neus. Ook jeuk is een veel voorkomen symptoom. Die jeuk aan ogen, neus en keel leidt vaak tot tranende ogen.

Een andere bekende allergie is astma. Symptomen hiervan zijn onder meer hoesten, ademhalingsproblemen, een piepende ademhaling en een beklemmend gevoel in de borststreek.

Contactallergieën zijn allergieën die het gevolg zijn van contact van de huid met een stof. De huid kan daardoor rood worden en jeuken of er kan een brandend gevoel optreden.

Bij erg zware allergische reacties kan iemand in het ergste geval zo slecht reageren dat hij of zij ademhalingsmoeilijkheden krijgt. Die kunnen het gevolg zijn van zwellingen in de mond of keel. Ten gevolge van een zware allergische reactie kan iemand ook in shock geraken. Roep dan zo snel mogelijk de hulpdiensten erbij.

Behandeling

Een allergie kan doorgaans opgespoord worden aan de hand  van huid- of bloedtesten. Als familieleden van je met allergieën kampen, is de kans vrij groot dat jij ook een allergie hebt.

Als je een allergie hebt, kan je natuurlijk proberen zo weinig mogelijk in aanraking te komen met de stof waar je allergisch voor bent. Maar een allergie kan in veel gevallen ook bestreden worden met medicijnen. Er bestaat medicatie die je moet nemen vóór je in aanraking komt met de stof waarvoor je allergisch bent, maar ook medicatie die je moet innemen op het moment van je allergische reactie. Zoek eens uit wat voor jou het meest efficiënt is.

Immunotherapie is een zware behandeling die je van je allergie af kan helpen. Houd er rekening mee dat deze therapie geen waterdichte kans op slagen garandeert. Immunotherapie duurt lang en is vaak erg duur. Andere benamingen voor immunotherapie zijn hyposensibilisatie en desensibilisatie. Immunotherapie wordt gebruikt voor patiënten met hooikoorts, en huisdieren- of een huisstofmijtallergie. De behandeling bestaat eruit dat de patiënt het allergeen, de stof waar hij allergisch voor is, ingespoten krijgt.

Tags ,

Wat is allergische rinitis?

Allergische rinitis is een verzamelnaam voor allergieën die een allergische reactie van de neus tot gevolg hebben. Een allergie is een overgevoeligheidsreactie van het afweersysteem van het lichaam op onschadelijke stoffen zoals stuifmeel, huidschilfers van dieren, huisstofmijt en schimmels.

Hooikoorts

De meest bekende vorm van allergische rinitis is wellicht hooikoorts. Deze allergie veroorzaakt een ontsteking van de neusslijmvliezen door een allergische reactie op pollen. Pollen zijn microscopisch kleine korreltjes die in de meeldraden van bloemen, grassen, struiken en bomen ontwikkeld worden. Hooikoorts is de meest voorkomende allergie. Naar schatting kampt één op de vijf personen ermee.  Aangezien pollen seizoensgebonden zijn, komt hooikoorts enkel voor aan het begin van de lente.

Symptomen

Allergische rinitis kan verkoudheidachtige symptomen veroorzaken zoals een lopende neus, verstopping, niezen, sinusdruk, ademhalingsproblemen, , prikkelende ogen, tranende ogen enz.

De symptomen lijken op het eerste zicht wat banaal, maar als ze samen voorkomen kunnen ze ernstige klachten teweegbrengen. Zo leiden de symptomen vaak tot aantasting van de slaap, waardoor er vermoeidheid en hoofdpijn optreedt.

Oorzaken

Het krijgen van allergieën, met inbegrip van hooikoorts, wordt erfelijk bepaald. Indien er in je familie allergieën en astma voorkomen, zal je meer risico lopen om ook zelf hooikoorts te ontwikkelen. Daarnaast blijken ook mannen, rokers en eerstgeborenen meer risico te lopen.

Diagnose

De diagnose kan eenvoudig gesteld worden met een huidtest. Daarmee kan men bepalen voor welke pollen of andere stoffen iemand allergisch is.

Behandeling

De behandeling gebeurt meestal via medicijnen. Deze kunnen worden verdeeld in beschermende middelen die continu gebruikt moeten worden én medicijnen die enkel gebruikt worden als er reeds klachten van allergie zijn.

Neussprays of neusdruppels om de zwelling van het neusslijmvlies te verminderen zijn vaakgebruikte medicijnen. De beste methode is echter preventie: zo weinig mogelijk in contact komen met de stoffen waarvoor je allergisch bent.

Tags , , , ,