Tag

Antihistaminica om allergieën te onderdrukken

Sommige mensen zijn allergisch voor huisstofmijt, anderen mogen geen noten eten en nog anderen hebben helemaal geen last van allergieën. Allergisch zijn voor een bepaalde stof of voedingsbestanddeel kan zo zijn gevolgen hebben. Het kan leiden tot frustraties en allerlei ongemakken. Gelukkig bestaan er middelen die kunnen helpen. Antihistaminica zijn een voorbeeld van geneesmiddelen die allergische reacties onderdrukken.

Hoe werken antihistaminica?

Antihistaminica worden meestal gebruikt om de symptomen van allergische reacties onder controle te houden. In deze omstandigheden werken ze door het voorkomen van de acties van histamine, dat is een stof die geproduceerd wordt door het lichaam als onderdeel van haar natuurlijke afweer. Het wordt opgeslagen in de cellen genaamd mestcellen, in bijna alle weefsels van het lichaam, en wordt vrijgegeven wanneer het lichaam reageert op een vreemde stof (bekend als een allergeen, een stof waar iemand allergisch voor is).

De vrijgekomen histamine bindt aan zijn receptoren (H-1-receptoren), waardoor een kettingreactie veroorzaakt wordt. Deze reactie zorgt voor een toename van de bloedtoevoer en de vrijlating van andere chemische stoffen die bijdragen tot allergische reacties. Jeuk is één van de resultaten. Antihistaminica werken door het blokkeren van histaminereceptoren en hebben dus een vermindering van de reacties die leiden tot jeuk als gevolg. Dit kan een bevrijdend effect hebben voor de persoon die allergisch is.

Zijn antihistaminica geschikt voor iedereen?

Zwangere vrouwen moeten antihistaminica vermijden, tenzij anders voorgeschreven door de arts. De veiligheid van deze middelen tijdens een zwangerschap is niet volledig vastgesteld. Ze mogen alleen gebruikt worden als de voordelen opwegen tegen eventuele risico’s voor de baby.

Ook kinderen jonger dan twee jaar, nemen best geen antihistaminica in. Een aantal bestanddelen van de middelen zijn niet geschikt voor hen.

Mensen met een lever- of nierziekte mogen enkel een lage dosis gebruiken, maar dit hangt af van het type geneesmiddel dat is voorgeschreven.

Kun je bijwerkingen ondervinden?

Alle geneesmiddelen hebben mogelijke bijwerkingen, maar dat wil niet zeggen dat je die noodzakelijk zal ondervinden. De neveneffecten van antihistaminica treden vaker op bij kinderen en jongeren. Slaperigheid, wazig zien, hoofdpijn, duizeligheid en een droge mond zijn enkele voorbeelden van mogelijke bijkomende effecten.

Tags ,

Allergietesten, kom te weten voor wat je allergisch bent

Door middel van medische allergietesten kan men vaststellen voor welke stof je allergisch bent. Er bestaan verschillende methodes die gebruikt worden afhankelijk van het type allergie (bloedtesten of huidtesten). Allergietesten gaan gepaard met bepaalde voorbereidingen en risico’s.

Hoe test je voor een allergie?

Er zijn een aantal soorten allergietesten:

- Huidtesten, zoals de plakproef en priktest
- Bloedtesten, zoals de radioallergosorbent-test (RAST)
- Provocatietest
- Eliminatiedieet

Huidtesten:

De meest toegepaste huidtest is de priktest (ook wel intracutane allergietest genoemd). Door middel van kleine prikjes wordt een stof waarvan men dat je ervoor allergisch bent in de huidoppervlakte gebracht. De dokter wacht een allergische reactie af. Dit kan een twintigtal minuten duren. Zo kan men voor verschillende allergieën tegelijkertijd testen. Huidtesten worden het meest gebruikt bij allergische reacties op insecten, dieren, pollen en penicilline.

Bloedtesten:

Door midden van bloedtesten kan de dermatoloog de hoeveelheid IgE in het bloed bepalen. IgE is de stof die je allergische reactie heeft veroorzaakt. Bloedtesten worden toegepast wanneer huidtesten niets hebben kunnen uitwijzen of niet kunnen worden toegepast. Soorten bloedtesten zijn de Phadiatop-test en de Radioallergosorbent-test (RAST)

Eliminatiedieet:

Het eliminatiedieet is een andere manier om voedselallergieën vast te stellen. Je vermijdt het voedsel waarvoor je denkt allergisch te zijn gedurende een aantal weken en controleert vervolgens of je lichaam nog steeds de allergische reacties vertoont. Zo niet, weet je dat je allergisch bent voor die stof.

De provocatietest is een variant op de eliminatietest Met een dubbelblinde provocatietest kan men eveneens een voedselallergie vaststellen. De dermatoloog controleert voor de stoffen waaraan je blootgesteld wordt en noteert de (allergische) reacties die je lichaam vertoont.

Voorbereiding, resultaten en risico’s

Afhankelijk van je gezondheidstoestand zal de dokter je vragen om bepaalde geneesmiddelen of eetgewoontes te laten vooraleer de test wordt uitgevoerd.

De resultaten van een allergietest kunnen non-exclusief zijn. Je kan bijvoorbeeld een allergische reactie vertonen bij een priktest maar in het dagelijkse leven toch niet allergisch zijn voor de stof in kwestie. Of andersom. De uitslag kan bovendien verschillen naargelang het tijdstip waarop de test werd uitgevoerd.

De risico’s van een allergietest zijn afhankelijk van de allergie en de impact van de allergie op je lichaam. Het spreekt voor zich dat je bij sommige testen een allergische reactie kunt krijgen. Dit is immers vaak de bedoeling. Bij ernstige allergieën, kunnen testen levensbedreigend zijn. In het ergste geval kun je in shock geraken.

Tags ,

Op reis met een voedselallergie

Op reis gaan met een voedselallergie is een uitdaging, maar met een zorgvuldige planning is het mogelijk.

Informeer je bij de luchtvaartmaatschappij

Het maakt niet uit hoe je reist, met de boot of met het vliegtuig. Contacteer altijd op voorhand de maatschappij waarmee je reist om informatie over de laatste wetgevingen omtrent het meenemen van medicatie te ontvangen. Informeer je altijd rechtstreeks bij de maatschappij en niet via het reisbureau.

Zorg voor de juiste documentatie

Veel luchtvaartmaatschappijen eisen een document of identificatie zodat ze zeker weten dat je bepaalde medicatie nodig hebt. Een brief van je dokter en medicatie die goed voorzien is van een etiket zijn noodzakelijk.

Houd de medicatie bij de hand

Neem voldoende medicijnen mee, stop ze allemaal samen op één plaats en zorg ervoor dat je ze altijd bij je hebt en je er gemakkelijk aan kunt.

Neem je eigen voedsel mee

Sommige luchtvaartmaatschappijen raden mensen die allergisch zijn voor bepaalde voedingsstoffen aan om zelf hun voeding mee te nemen op reis. Dit om het risico te verminderen dat je een allergische reactie krijgt. Informeer je wel altijd op voorhand, want je mag niet overal zomaar je eigen voeding mee pakken. Sommige landen hebben speciale vereisten.

Het eten in het vliegtuig

Zorg ervoor dat je voor dat je vertrekt duidelijk vermeldt welke voedingsmiddelen je niet kan verdragen. Probeer ook telkens om een vroege vlucht te boeken omdat er dan meestal geen pindahapjes geserveerd worden. Ben je echter allergisch voor melk en eieren? Boek je vlucht dan later op de dag. Informeer de luchtvaartmaatschappij naar het eten in het vliegtuig.

Check op tijd in

Arriveer wat eerder om te controleren of je verzoeken bevestigd werden.

Vraag hulp aan je medepassagiers

Je hebt de hulp van je medepassagiers nodig, werk dus samen met hen en geef voldoende advies om jezelf en anderen een veilig verblijf te verzekeren. Eens je in het vliegtuig bent, spreek dan de personeelsleden nog eens aan over je probleem.

Informeer ze duidelijk naar de gevolgen

Een allergische reactie kan ontstaan door het eten van bepaalde voeding, maar ook door het inademen of het aanraken van deze voeding. Veel personen weten niet dat je ook door het inademen of het aanraken bepaalde problemen kunt krijgen.

Tags ,

Anafylaxie, een zware allergische reactie

Anafylaxie (of anafylactische schok) is de benaming voor een ernstige allergische reactie. Ze kan dus optreden wanneer je in rechtstreeks contact komt met een bepaalde stof waarvoor je allergisch bent. Anafylaxie komt zelden voor en doorgaans enkel bij mensen die zeer allergisch zijn voor een bepaalde stof. De anafylactische schok is dus veel zeldzamer dan een gewone allergische reactie. Dit neemt niet weg dat zelf een erg kleine hoeveelheid allergeen (dit is de stof waarvoor iemand allergisch is) tot een schok kan leiden. Anafylaxie is levensbedreigend en moet meteen behandeld worden.

Wat veroorzaakt een anafylactische schok?

De schok wordt veroorzaakt door contact met het allergeen waarvoor je lichaam gevoelig is. Allergieën zorgen er immers voor dat je afweersysteem een bepaalde (onschadelijke) stof als een gevaarlijke indringer zal zien. Het gaat meestal om voedingsstoffen die aanwezig zijn in bepaalde etenswaren, zoals schaaldieren, zuivel of noten. Ook steken van insecten zoals bijen en wespen kunnen allergische reacties veroorzaken.

Wanneer deze stof dus in je lichaam terecht komt (via inademing, injectie of inname), zal je afweersysteem proberen die indringer te bestrijden. Tijdens een eerste contact zal je lichaam niet reageren, maar wel antilichamen aanmaken. Wanneer je vervolgens een tweede maal wordt blootgesteld aan het allergeen, schieten de antilichamen in actie. Dit veroorzaakt de symptomen die gepaard gaan met een anafylactische schok.

Wat zijn de symptomen van een anafylactische schok?

Anafylaxie begint vaak met hevige jeuk, die snel wordt gevolgd door ernstigere symptomen zoals ademhalingsmoeilijkheden en slikproblemen. Andere symptomen zijn netelroos, zware buikpijn, diarree, krampen en braakneigingen. Bepaalde lichaamsdelen, zoals de keel, kunnen gaan zwellen en je bloeddruk daalt. Op dat moment moet je meteen behandeld worden.

Hoe behandel je een anafylactische schok?

De enige afdoende behandeling is een onmiddellijke injectie met adrenaline. De adrenaline moet je rechtstreeks injecteren, aan de hand van een adrenaline auto-injector. Dit is een automatische injectiespuit die speciaal voor dit soort behandelingen ontworpen is. De injectie moet meestal in het bovenbeen worden toegediend. Na het toedienen van adrenaline moet je dan zo snel mogelijk met de patiënt naar een dokter of ziekenhuis, waar hij of zij verder verzorgd zal moeten worden.

Tags , ,

Wat is een pindanotenallergie?

De pindanotenallergie is de meest voorkomende notenallergie. Zoals bij andere voedselallergieën, houdt het in dat je lichaam onterecht pindanoten als vijandige elementen beschouwt. Bij het eten van pindanoten zal je immuunsysteem dan overreageren en een allergische reactie ontketenen. Daarbij komen chemicaliën, zoals histamine, in je bloed. Deze stoffen tasten verschillende vormen van weefsel in je lichaam aan. Dit leidt dan weer tot de symptomen van allergie. In sommige gevallen kan een allergische reactie op pindanoten levensbedreigend zijn. Hieronder vertellen we je meer over pindanotenallergie.

Symptomen

De symptomen hangen af van de ernst van de allergie. Indien je licht allergisch bent, kan je na het eten van pinda’s last krijgen van uitslag en bijhorende jeuk, een tintelend gevoel in je lippen of tong, buikpijn, netelroos of een loopneus. Mensen met een zwaardere allergie kunnen bijkomende symptomen vertonen, zoals een hese stem, hoest, vernauwde keel en piepende ademhaling. Ook kunnen zij te kampen krijgen met diarree en braakneigingen.

Mensen die heel erg allergisch zijn aan pinda’s, kunnen een anafylactische schok krijgen. De symptomen van een anafylactische schok zijn duizeligheid en slik- en ademhalingsmoeilijkheden. De bloeddruk van de patiënt duikt gevaarlijk de diepte in en zijn of haar lippen, keel en tong zwellen op. Een anafylactische schok die niet behandeld wordt, kan levensbedreigend zijn.

Diagnose

Je arts of allergiespecialist zal je vragen eventuele vroegere reacties op pindanoten of pindaproducten te beschrijven. Het is belangrijk dat men weet hoeveel tijd er zit tussen het eten van pinda’s en de allergische reactie. Men zal je ook vragen of er veel allergieën in je familie voorkomen. Een volgende stap is een huidtest. Tijdens zo’n test zal men in je huid prikken en er een zeer kleine hoeveelheid pindavloeistof op plaatsen. Indien je daar rode plekken of uitslag krijgt, lijd je waarschijnlijk aan een pindanotenallergie. Een andere mogelijke test is een bloedonderzoek. Daaruit kan men opmaken of je lichaam antistoffen aanmaakt die een allergische reactie zouden kunnen ontketenen.

Oorzaak

De oorzaak van pindanotenallergie is voorlopig onbekend. Sommige artsen menen echter dat mensen die op jonge leeftijd babyvoeding met pinda’s eten kregen,  de allergie ontwikkelen. Jonge kinderen kunnen immers nog niet alle componenten van pindanoten verteren. Dit zou dan tot gevolg hebben dat hun lichaam een allergie ontwikkelt voor deze peulvrucht.

Tags ,

Wat is anafylaxie?

Anafylaxie, ook wel anafylactische schok genoemd, is een allergische reactie die heel snel wordt uitgelokt, zeer ernstig is en zelfs dodelijk kan zijn. Als een persoon in aanraking komt met iets waarvoor hij of zij allergisch is (bv. een bijensteek) kan dit een effect hebben op het hele lichaam. Allergenen (ongeacht de hoeveelheid) kunnen reactie uitlokken na inademing, huidcontact of injectie.

Wat kan zorgen voor anafylaxie?

Voedingsstoffen zijn een belangrijk allergeen. Vaak voorkomende allergenen in de categorie voedingsmiddelen zijn melk, pinda’s en andere noten, sojabonen, vis- en schaaldieren, gluten en eieren.

Medicijnen zoals penicilline, contrastvloeistof, aspirine en ibuprofen veroorzaken ook vaak anafylaxie. Stoffen die enkel de huid raken kunnen echter ook voor een extreme allergische reactie zorgen. Een bekende is latex. Een vierde belangrijke oorzaak van allergie zijn insectensteken en -beten, zoals deze van bijen en wespen. Een eerder ongewone allergische reactie is  inspanningsgerelateerde anafylaxie.

Wat gebeurt er als iemand een allergische reactie krijgt?

Bij een anafylactische schok laat het lichaam een grote hoeveelheid histamine vrij. Hierdoor gaan de luchtwegen vernauwen, verwijden de bloedvaten zich en raakt het lichaam in schok. Verder kan men last krijgen van een lage bloeddruk, flauwvallen, bewusteloosheid, galbulten, rode kleur, opgezwollen gelaat, hals en keel, tranende ogen, jeuk en angstaanvallen.

Hoe lang het duurt eer deze symptomen zich voordoen hangt af van de gevoeligheid van een patiënt en de hoeveelheid allergeen. Het kan gaan van enkele seconden tot enkele uren. Eens de anafylactische reactie begint, volgen de symptomen elkaar echter snel op.

Soms kan het zijn dat een persoon de eerste keer geen allergische reactie kijgt. Bij een anafylactische reactie moet men gesensibiliseerd zijn voor de allergene stof. Men moet met andere woorden eerst antilichamen aanmaken vooraleer er een allergische reactie opduikt. Bij een anafylactoïde reactie is dit niet nodig. Bij bijengif bijvoorbeeld hebben de allergenen een vaatverwijdende werking, ze stimuleren de histamine dus.

Wat doe je best bij een anafylactisch noodgeval?

Roep zo snel mogelijk professionele hulp in! Vernauwing van de luchtwegen kan zorgen voor een zuurstofgebrek in de hersenen, wat uiteindelijk kan zorgen voor een hersenletsel. Mond-op-mondbeademing is dan ook al een eerste goede hulpmiddel in afwachting van de ziekenwagen. Verder heeft een patiënt adrenaline nodig.

Patiënten waarbij reeds eerder de diagnose anafylaxie werd gesteld,  dragen meestel een adrenaline-autoinjector met zich mee. De adrenaline verwijdt de luchtwegen, vernauwt de bloedvaten, laat de bloeddruk stijgen en het hart krachtiger kloppen. Na de levensreddende adrenaline dienen artsen vaak nog extra zuurstof en antihistaminemedicijnen toe.

Tags ,

Hoe een verkoudheid en een allergie van elkaar onderscheiden

Je hebt een lopende of verstopte neus en moet veel hoesten. De klachten  lijken op die van een verkoudheid, maar het zou ook je allergie kunnen zijn die opspeelt. Hoe kun je beide nu uit elkaar houden?

Verkoudheden

Een verkoudheid kan door honderden verschillende virussen veroorzaakt worden. Als een van deze virussen je lichaam kan binnendringen, zal je immuunsysteem reageren. Een paar van de effecten hiervan zijn de klassieke symptomen van een verkoudheid, zoals verstopping van de neus en hoesten. De virussen die een verkoudheid kunnen veroorzaken zijn besmettelijk. Je kunt besmet geraken wanneer een geïnfecteerde persoon niest, hoest of je aanraakt, bijvoorbeeld door je handen te schudden. Na maximum een paar weken wint je immuunsysteem het van het virus en verdwijnen je klachten.

Duur: 3-14 dagen
Periode: meestal in de winter, maar kan het hele jaar voorkomen
Symptomen: de symptomen beginnen een paar dagen na blootstelling aan het virus

Allergieën

Allergieën worden veroorzaakt door een overactief immuunsysteem. Bij een allergie ziet je lichaam onschuldige stoffen, zoals pollen of schimmels voor een microbe en  gaat het aanvallen. Je lichaam laat dan chemicaliën vrij, zoals histamine, precies zoals wanneer het een verkoudheid moet bestrijden. Dit kan leiden tot verstopping van de neus, een lopende neus, hoesten of niezen.

Duur: paar dagen tot maanden
Periode: het hele jaar door mogelijk, hoewel sommige allergieën seizoensgebonden zijn (bijvoorbeeld hooikoorts)
Symptomen: de symptomen kunnen meteen na blootstelling aan het allergeen beginnen.

Tags , , , , ,

Wat is een allergie?

Een allergie is een abnormale reactie van het lichaam op een stof of substantie die eigenlijk onschuldig is. Als iemand die allergisch is hiermee in contact komt via ademhaling of inhalatie, zal zijn lichaam hierop reageren. Die reactie kan zich uiten in de vorm van zwellingen, niezen of uitslag. De allergie ontstaat doordat je lichaam een onschuldige stof (zoals pollen) aanziet voor schadelijk.

Oorzaak

Wat de precieze oorzaak is van allergieën, is tot nu toe een raadsel. Gelijkaardige allergieën komen vaak voor binnen een familie. Allergieën kennen niet alleen erfelijke oorzaken, maar ook andere.

Symptomen

De allergie die het meest voorkomt is allergische rinitis. Typische symptomen van dit soort allergieën zijn hoesten, niezen, een lopende of verstopte neus. Ook jeuk is een veel voorkomen symptoom. Die jeuk aan ogen, neus en keel leidt vaak tot tranende ogen.

Een andere bekende allergie is astma. Symptomen hiervan zijn onder meer hoesten, ademhalingsproblemen, een piepende ademhaling en een beklemmend gevoel in de borststreek.

Contactallergieën zijn allergieën die het gevolg zijn van contact van de huid met een stof. De huid kan daardoor rood worden en jeuken of er kan een brandend gevoel optreden.

Bij erg zware allergische reacties kan iemand in het ergste geval zo slecht reageren dat hij of zij ademhalingsmoeilijkheden krijgt. Die kunnen het gevolg zijn van zwellingen in de mond of keel. Ten gevolge van een zware allergische reactie kan iemand ook in shock geraken. Roep dan zo snel mogelijk de hulpdiensten erbij.

Behandeling

Een allergie kan doorgaans opgespoord worden aan de hand  van huid- of bloedtesten. Als familieleden van je met allergieën kampen, is de kans vrij groot dat jij ook een allergie hebt.

Als je een allergie hebt, kan je natuurlijk proberen zo weinig mogelijk in aanraking te komen met de stof waar je allergisch voor bent. Maar een allergie kan in veel gevallen ook bestreden worden met medicijnen. Er bestaat medicatie die je moet nemen vóór je in aanraking komt met de stof waarvoor je allergisch bent, maar ook medicatie die je moet innemen op het moment van je allergische reactie. Zoek eens uit wat voor jou het meest efficiënt is.

Immunotherapie is een zware behandeling die je van je allergie af kan helpen. Houd er rekening mee dat deze therapie geen waterdichte kans op slagen garandeert. Immunotherapie duurt lang en is vaak erg duur. Andere benamingen voor immunotherapie zijn hyposensibilisatie en desensibilisatie. Immunotherapie wordt gebruikt voor patiënten met hooikoorts, en huisdieren- of een huisstofmijtallergie. De behandeling bestaat eruit dat de patiënt het allergeen, de stof waar hij allergisch voor is, ingespoten krijgt.

Tags ,

Auw, een insectenbeet. Wat nu?

Het ligt makkelijker in de mond om te zeggen dat je allergisch bent voor een bij of wesp. Terwijl je eigenlijk niet allergisch bent voor het beestje zelf maar wel voor zijn gif. Het gif zorgt namelijk voor de irritaties die iedereen krijgt, maar het kan ook allergische reacties uitlokken bij anderen. De meest gekende bijtende en stekende beestjes zijn: bijen, hommels, wespen, horzels, muggen en mieren. Al die soorten kunnen hevige reacties uitlokken als je erdoor gestoken of gebeten wordt. Nieuw in het rijtje is de vuurmier die zich letterlijk vastbijt en je vervolgens meerdere keren steekt. Zijn gif kan serieuze gevolgen hebben.

Wat gebeurt er na een prik of beet?

Eerst krijg je een vervelend gevoel op de plaats waar je aangevallen werd. Meestal ontstaat er een bultje dat rood wordt, irriteert en jeuk veroorzaakt. Die reacties kunnen onmiddellijk of na een paar uur optreden. Vaak kun je ervan uitgaan dat hoe sneller je op een beet reageert, hoe erger het is. Andere lichamelijke reacties treden in de eerste 10 à 20 minuten na de aanval op. Zo kun je last krijgen van opgezwollen lymfeklieren, gewrichtspijn en koorts.

Gestoken. En nu?

Wanneer een bij je steekt, laat hij zijn angel achter. Omdat je het gif per ongeluk kunt uitpersen, is het beter de angel niet vanboven vast te nemen, maar hem er voorzichtig met je nagel of een mes uit te duwen. Begin ook niet op de huid te duwen om het gif er zogezegd uit te persen want zo duw je het namelijk dieper in de huid. Hommels steken vaak meerdere keren en nemen nadien hun angel gewoon terug met zich mee. Net zoals bij een bijensteek is het best de wonde te wassen en te ontsmetten zodat die niet gaat ontsteken. Om te voorkomen dat het gif zich verspreidt en om zwelling tegen te gaan, kun je ijs gewikkeld in een doek zo’n 20 à 30 minuten op de wonde laten liggen.

Gebeten. Wat nu?

Vuurmieren bijten zich eerst vast en steken vervolgens meermaals met hun angel. Dat zorgt voor irritatie en rode opgezwollen puntjes. Het beste wat je kunt doen is de beet wassen en ontsmetten. Om de zwelling en de pijn tegen te gaan kun je eventueel een pijnstiller innemen.

Allergische reacties

Als je weet dat je allergisch bent voor insectenbeten moet je zo snel mogelijk geïnjecteerd worden met adrenaline. Wanneer het erger wordt, kun je zelfs in shock geraken of in ademnood zijn. Als dat gebeurt, moet je zo snel mogelijk naar het ziekenhuis gebracht worden. De dokter zal je ook wel aanraden om steeds een eerste hulp-kit bij je te hebben als je allergisch bent. Hierin zit dan onder andere een adrenalinespuit.

Voorkomen is beter dan genezen dus…

… loop je buiten beter niet op blote voeten.
… dek je best vuilnisbakken goed af.
… eet je ’s zomers liever niet buiten.
… let je goed op met suikerhoudende drankjes.

Tags , , ,

Voedselallergie: wat als je lichaam niet alles lust?

Wat als je niet meer alles mag eten omdat je lichaam er allergisch aan is? Zo allergisch zelfs dat je eraan kan sterven. Het bestaat en het heeft een naam: voedselallergie. Maar wat doe je er aan?

Wat is een voedselallergie?

Veel mensen verwarren voedselallergie met voedselintolerantie. Bij het laatste geeft je lichaam ook een reactie op bepaalde bestanddelen in voedsel maar kan je er nog steeds kleine hoeveelheden van eten. Dat is dus niet mogelijk bij een voedselallergie. Lactose-intolerantie is nog iets anders. Hierbij ontbreekt er een enzym in je lichaam dat melkproducten normaal afbreekt. Je vermijdt dus best melkproducten omdat je last kan krijgen van diarree en dergelijke, maar je sterft er niet van. Bij een voedselallergie is het zo dat bepaalde voedingsstoffen –meestal proteïnen- door het lichaam als vreemd, als indringers gezien worden. Om die indringers buiten te houden, reageert je lichaam door antilichamen aan te maken.

Hoe weet je dat je een voedselallergie hebt?

Wanneer je lichaam reageert op bepaalde bestanddelen in voedsel, gaat dat meestal gepaard met een aantal symptomen. De meest voorkomende zijn:

- zwelling van de lippen of de tong
- jeukende mond en lippen
- maagkrampen
- braken
- diarree
- eczeem
- niezen
- ademhalingsproblemen

Kinderen reageren vooral sterk op koemelk, eieren, soja en bloem terwijl volwassenen eerder allergisch zijn aan vis of noten.

Anafylaxis: levensbedreigende allergische reactie

Als je allergisch bent aan bijvoorbeeld pinda’s maar je blijft ervan eten, kan je een anafylactische shock krijgen. In principe kan alle soort eten voor zulke reactie zorgen maar de meest voorkomende zijn vis, noten, melk en eieren. Symptomen die anafylaxis aangeven zijn onder andere ademhalingsproblemen, gezwollen mond en lippen, verlies van bewustzijn en sterk verlaagde bloeddruk. Wanneer je merkt dat je last hebt van deze symptomen, is het van levensbelang dat je zo snel mogelijk naar het ziekenhuis gaat. Ook al lijken de symptomen op het eerste zicht weer weg te trekken.

 Kan je er iets aan doen?

Vermoed je dat je allergisch bent aan bepaalde voedingsstoffen? Houd dan een gedetailleerd dagboek bij waarin je letterlijk alles opschrijft wat je eet en hoe je lichaam reageert. Als je dit een aantal weken doet, kan je waarschijnlijk zelf al achterhalen waar je lichaam sterk op reageert. Begin zelf geen dieet waarbij je die voedingsstoffen vermijdt want dat kan nefast voor je gezondheid zijn. Je gaat beter naar je arts met het dagboek dat je bijgehouden hebt. De dokter zal dan enkele medische tests uitvoeren om te onderzoeken of en waar je effectief allergisch aan bent. Eens de diagnose gesteld is, zal de dokter je eventueel medicatie voorschrijven om de allergie te controleren.

Tags , ,