Tag

Wat is acute myeloïde leukemie (AML)?

Leukemie is een bloedziekte -ook bloedkanker genoemd- die gekenmerkt wordt door een overproductie van witte bloedcellen waardoor een onevenwichtige samenstelling van het bloed ontstaat. De overproductie van witte bloedcellen leidt ertoe dat er onvoldoende normale rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes worden gevormd.

AML

Acute myeloïde leukemie (AML) is een erg agressieve vorm van leukemie die vaak voorkomt bij volwassenen. AML komt daarentegen zelden voor bij kinderen. AML ontstaat als gevolg van een plotselinge ongecontroleerde deling van de jonge cellen (granulocyten genoemd), die nog niet ver zijn uitgerijpt, in het beenmerg.

Symptomen

Bij acute leukemie nemen de symptomen, zoals bloedarmoede, bloedingen en vergrote lymfeklieren en organen, snel toe. Acute leukemie verloopt dus zeer snel. Wanneer AML-patiënten niet behandeld zouden worden, zou hun levensverwachting slechts enkele maanden bedragen.

De meeste AML-patiënten zoeken medische hulp naar aanleiding van zware vermoeidheid, koorts, terugkerende infecties, gewichtsverlies, nachtelijk zweten en/of bloedverlies. Vaak zijn de patiënten dan al ettelijke weken ziek.

Oorzaken

De exacte oorzaken van AML zijn nog steeds niet bekend. Wel zijn er enkele factoren bekend die zeer waarschijnlijk een hoger risico geven op het ontstaan van leukemie. Zo vergroot blootstelling aan radioactieve straling en bepaalde chemische stoffen zoals benzeen de kans op leukemie. Patiënten die voor de bestrijding van andere ziekten eerder behandeld werden met chemotherapie hebben een verhoogde kans op leukemie. Ook roken, het gebruik van medicijnen en chromosoonafwijkingen zouden de kans op AML vergroten. Het staat vast dat AML niet besmettelijk en niet erfelijk is.

Diagnose

Om te onderzoeken of iemand aan AML lijdt, doet men meestal een beenmergpunctie. Daarnaast zal men ook een microscopisch onderzoek doen om abnormaliteiten in bloedcellen op te sporen.

Behandeling

De behandeling van AML gebeurt met chemotherapie. Aangezien de kwaadaardige leukemiecellen doorheen het gehele beenmerg verspreid zitten, is bestraling of operatie ter behandeling uitgesloten. Chemotherapie is erop gericht de leukemiecellen te doden en voldoende gezonde stamcellen over te houden zodat de symptomen verlichten en de bloedcellen zich terug tot normaal kunnen ontwikkelen. Wanneer patiënten niet op de chemotherapie reageren kan een beenmergtransplantatie nodig zijn.

Tags , , ,