Wat is schizofrenie?

Schizofrenie is een psychische aandoening die zich typeert door symptomen van afzondering, een gebrek aan zelfzorg, waanbeelden en onsamenhangende spraak. Schizofrenie komt vooral tot uiting bij personen tussen de 15 en 30 jaren bij ongeveer 1 % van de bevolking. Natuurlijk is het bij sommige patiënten ernstiger dan bij anderen.

Het wordt vooral gekenmerkt door psychotische episodes, die minstens eenmaal moeten hebben plaatsgehad om effectief te kunnen spreken van schizofrenie. Tijdens deze psychoses ervaart de schizofreen de werkelijkheid niet zoals ze echt is, waardoor hallucinaties en waanbeelden ontstaan.

Schizofrenie kan op verschillende manieren behandeld worden. Zo kan er medicatie gegeven worden, of kunnen er therapeutische gesprekken gehouden worden. De behandeling kan nog verder gaan, naar bijvoorbeeld de opnamen in een instelling of hospitalisatie.

Verschillende vormen

Er bestaan 5 verschillende vormen van deze aandoening:

- Paranoïde schizofrenie: de patiënt ervaart een grote vijandigheid van de wereld rondom hem en is steeds achterdochtig.
- Katatone schizofrenie: dit wordt vooral getypeerd door een gedragsverandering. Dit kan zich uiten in ongevoeligheid voor prikkels, maar ook in andere gedragsstoornissen.
- Gedesorganiseerde schizofrenie: wanneer de patiënt zich losrukt van de maatschappij en zich primitief gedraagt.
- Ongedifferentieerde schizofrenie: hier is sprake van als er aan bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan.
- Schizofrene resttoestand: wanneer er niet echt waanbeelden of ander afwijkend gedrag tot uiting komt, maar er wel sprake is van afwijkende overtuigingen.

Symptomen & oorzaken

Een schizofreen persoon kan onder andere de volgende symptomen vertonen:

- Overdreven achterdochtig zijn
- Praten met denkbeeldige personen
- Het vormen van complottheorieën die niet op de waarheid berusten
- Een onvermogen om sociale contacten te leggen
- Slaapstoornissen
- Onzekerheid
- Concentratiestoornissen
- Zelfverwaarlozing
- Overdreven emotioneel gedrag

Zoals voor vele psychologische problemen is een oorzaak moeilijk aan te wijzen. Wel zijn er een paar facturen die steeds terugkomen:

- Erfelijkheid: een voorgeschiedenis van schizofrenie in de familie
- Stoornissen in de hersenen
- Druggebruik: overdreven drug- of drankgebruik kan leiden tot schizofrenie

Misvatting

Letterlijk vertaald betekent schizofrenie ‘gespleten geest’, waardoor er nogal wat verwarring ontstaan is. Zo worden patiënten die lijden aan een gespleten persoonlijkheid vaak verkeerdelijk als schizofreen bestempeld.

Dit bericht is gepost op 7 maart 2011 om 11:18 am uur en is geplaatst in overige aandoeningen, Algemeen.

Andere interessante artikels: Fibromyalgie, pijnlijk syndroom
Rugpijn, veel voorkomend maar erg vervelend