Wat is een abortus?

Een abortus is een ingreep die wordt uitgevoerd met als doel de zwangerschap te verbreken. Vrouwen die voor een abortus kiezen zijn meestal ongewenst zwanger (electieve abortus), maar er kunnen medische overwegingen meespelen in de uitvoering tot abortus (therapeutische abortus).

Hoe verloopt de ingreep?

De abortus vindt best plaats zes weken na de laatste menstruatie, als de onvolgroeide baby slechts een embryo is. In dit geval zijn er twee opties. Er kan een abortuspil worden toegediend. Dit zijn twee kleine pilletjes die een soort miskraam opwekken. De andere optie is een medische ingreep waarbij de arts het embryo en de placenta uit de baarmoeder verwijdert door middel van een zuigcurettage.

De abortus kan echter gebeuren tot de twaalfde week van de zwangerschap. Deze ingreep is iets ingewikkelder omdat het embryo inmiddels een foetus is geworden. De arts moet eerst het cervicale kanaal openen door middel van laminaria-sticks, die één à twee dagen voor de eigenlijke abortus in de baarmoederhals worden geplaatst. Als de baarmoederhals open is plaats men een holle buis in de baarmoeder en worden de foetus en placenta uit de baarmoeder verwijderd met een zuigcurettage.

Beide medische ingrepen worden begeleid door pijnstillers en verdovingsmiddelen. Na de ingreep kan je gewoon naar huis gaan zonder dat je verdere maatregelen moet nemen.

Waarom kiest iemand voor abortus?

Vaak kiezen vrouwen voor een abortus omdat ze ongewenst zwanger werden. Dit kunnen tienermeisjes zijn die nog niet klaar zijn voor het moederschap, vrouwen die voorrang willen geven aan hun carrière en vrouwen die zwanger zijn ten gevolge van een verkrachting. Er kunnen echter ook medische redenen zijn: bv. een geboortedefect of genetisch probleem bij de baby of een zwangerschap die de gezondheid van de vrouw in het gedrang brengt.

Hoewel de abortuswet in België voorziet in enkele verplichte gesprekken met experts, zijn er nog vaak vele vrouwen die spijt krijgen na een abortus. Hoewel er vaak weinig tijd is, moet het plegen van abortus een weloverwogen beslissing blijven.

Risico’s

Zoals elke medische ingreep kan ook een abortus risico’s inhouden. Zo kan er schade ontstaan aan de baarmoeder of baarmoederhals en kunnen er hevige bloedingen of infecties optreden. Verder kan de vrouw aan emotionele of psychologische schade lijden. Hoe later in de zwangerschap de abortus plaats vindt, hoe groter de risico’s worden.
Verder houdt ook de anesthesie enkele risico’s in. Er kan een allergische reactie optreden of er kunnen ademhalingsmoeilijkheden zijn.

Na de operatie kunnen er eveneens complicaties optreden. Zo kan het zijn dat de vagina overmatig bloedt, de vrouw voortdurend pijn, zwangerschapssymptomen of tekenen van infectie (koorts, ongewone vaginale afscheiding, buikpijn en gevoeligheid) ervaart.

Dit bericht is gepost op 18 november 2010 om 2:37 pm uur en is geplaatst in zwangerschap en baby.

Andere interessante artikels: Hoe terug in vorm geraken na je zwangerschap?
Wat is een colonoscopie?