Eerste hulp bij hersenschudding: klachten en behandeling

Als je een ongelukkige val maakt of je hoofd hard stoot, kan je een hersenschudding hebben. Je schedel krijgt een harde klap en de impact van de botsing verstoort de werking van je hersencellen, waardoor je hersenfuncties tijdelijk onderbroken worden. Waarschijnlijk verlies je even het bewustzijn. Wanneer je bijkomt, kan je uiteenlopende symptomen ervaren. In sommige gevallen moet je een arts raadplegen. Mogelijk ondervind je blijvende schade na een hersenschudding.

Wat zijn de symptomen van een hersenschudding?

Een hersenschudding gaat vaak gepaard met tijdelijke bewusteloosheid. Wanneer je bijkomt, herinner je je waarschijnlijk weinig of niets over het ongeval en over je bezigheden op het moment dat eraan voorafging. Tijdelijk geheugenverlies is een normaal gevolg van een hersenschudding, maar je moet wel medische hulp zoeken wanneer je bijkomende geheugenproblemen opmerkt.

Veel mensen hebben na een hersenschudding last van minder ernstige symptomen, zoals hoofdpijn, misselijkheid of wazig zicht. In de meeste gevallen verdwijnen deze klachten vanzelf na een aantal dagen of weken.

Wat moet je doen na een hersenschudding?

Wanneer een kind een hersenschudding heeft of wanneer een volwassene langer dan een paar minuten bewusteloos is na een hersenschudding, moet hij zich laten onderzoeken door zijn huisarts. De arts zal zijn toestand dan beoordelen en eventueel beslissen om hem te laten opnemen in het ziekenhuis voor observatie, gewoonlijk voor een periode van vierentwintig uur.

Toch is het niet altijd nodig om naar de dokter te gaan na een hersenschudding. Als je snel opnieuw bij bewustzijn bent en geen ernstige klachten ondervindt, volstaat het om je lichaam en je hersenen rust te gunnen. Concreet betekent dat: geen zware lichamelijke arbeid verrichten, zo veel mogelijk uitrusten en afzien van activiteiten die de hersenen prikkelen, zoals lezen. Artsen raden aan om je door iemand anders te laten observeren als je ervoor kiest om thuis te herstellen. Vraag een familielid of vriend om je de eerste vierentwintig uur na de klap elk uur een simpele persoonlijke vraag te stellen, zoals ‘Wat is je naam?’ of ‘Wat is je adres?’.  Als blijkt dat je niet kan antwoorden op de vraag, moet hij meteen contact opnemen met je huisarts.

Als je thuis herstelt van een hersenschudding, moet je een arts raadplegen in de volgende gevallen:
- Je voelt je aanhoudend slaperig.
- Je geeft over.
- Je ondervindt geheugenproblemen.
- Je wordt plots onwel.
- Je hebt een epileptische aanval.
- Je kan je niet concentreren op gesprekken.

Je herstelperiode is afgelopen. Wat nu?

De meeste mensen herstellen volledig na een hersenschudding, maar sommigen ondervinden blijvende schade. Meestal gaat het om concentratiemoeilijkheden, geheugenverlies of evenwichtsproblemen.

Over het algemeen is het risico op aanhoudende klachten kleiner als je voldoende rust neemt na een hersenschudding en als je verdere hoofdtrauma’s vermijdt. Daarom is het aangewezen om voorzichtig te zijn bij het sporten en een helm te dragen op de fiets.

Dit bericht is gepost op 17 november 2010 om 10:07 am uur en is geplaatst in Algemeen.

Andere interessante artikels: Eetbuien tijdens de zwangerschap, een onschuldige eigenaardigheid
Hoofdwonden: onschuldig of gevaarlijk?