Wat is boulimie?

Boulimia nervosa betekent letterlijk ‘eetlust als een os door nerveuze oorzaken’. Deze naam klopt niet helemaal, omdat er sprake is van eetbuien die worden afgewisseld met perioden van bijzonder streng diëten of zelfs vasten. Er hoeft geen sprake te zijn van een grote eetlust: het gaat eerder om het eten zelf. De redenen voor die eetbuien variëren. Na zulke eetbuien voelen mensen met boulimie zich schuldig en willen ze dit eten zo snel mogelijk weer kwijt raken, bijvoorbeeld door te braken of het gebruik van laxeermiddelen. Net als anorexia-patiënten zijn boulimie-patiënten dus geobsedeerd door voedsel, gewicht en lichaamsomvang.

Symptomen

Lichamelijke symptomen:

- Gewichtsschommelingen
- Tekort aan vitaminen
- Nier-, lever- en darmstoornissen als gevolg van een misbruik van laxeermiddelen.
- Maaguitrekking (bij de vreetbuien komen enorme hoeveelheden voedsel in de maag terecht en de maag kan deze hoeveelheden niet meteen verwerken.)
- Verstoring van de menstruele cyclus                                                                                                     -Bloedarmoede
-  Kaliumtekort (ten gevolge van het vele braken of het overdreven gebruik van laxantia). Dit kan leiden tot hartritmestoornissen en soms tot hartstilstand.
-  Dehydratatie
- Sufheid
-  Misselijkheid en hoofdpijn
- Ontkalking van het beendergestel
- Aantasting van het tandglazuur)
- Opzwelling van de speekselklieren

Psychische symptomen:
-  Periodieke eetaanvallen en het gevoel van controleverlies
- Consumptie van bij voorkeur calorierijk voedsel.
-  Stiekem eten
-  Braken
-  Gewichtsobsessie
-  Angst
-  Stemmingschommelingen

De oorzaken

Het gaat meestal niet om een enkele oorzaak, maar om een samenspel van verschillende factoren. Die factoren zijn individueel, familiaal en/of socio-cultureel bepaald.

Voorbeelden van mogelijke factoren die boulimie tot gevolg kunnen hebben, zijn stress, een uit de hand gelopen dieet, een niet-optimale gezinssituatie waar er nauwelijks aandacht is voor elkaar, een verleden met anorexia nervosa, en vele andere.

Men heeft geconstateerd dat boulimie vaker voorkomt in rijke, geïndustrialiseerde landen. Vooral in onze westerse maatschappij spelen de media en het slankheidsideaal een grote rol.

De behandeling

Er bestaat geen specifieke behandeling voor boulimie. Uit schaamte en schrik om beoordeeld te worden, zitten boulimie-patiënten vaak lang in een ontkenningsfase. Zolang de patiënt niet erkent te lijden aan de ziekte, kan er ook niets aan gedaan worden. De patiënt moet inzien dat hulp noodzakelijk is, en ook geholpen willen worden. Genezen van boulimia nervosa is dan ook geen makkelijke opgave en terugvallen zit er dik in.

Het is daarom uiterst belangrijk dat je omgeving je hierbij helpt. Begrip en geduld zijn hierbij cruciaal, al blijkt dat vaak, niet onbegrijpelijk, moeilijk voor de nabije omgeving. Ook familieleden zijn daarom gebaat bij begeleiding, om de ziekte te leren begrijpen en te leren hoe ze ermee kunnen omgaan. Ouders zien het probleem van hun zoon of dochter namelijk vaak als een persoonlijk falen van hun opvoeding en voelen zich schuldig. Het samenwerken van het volledige gezin en de nabije vriendenkring is dus van bijzonder groot belang.

Dit bericht is gepost op 2 november 2010 om 10:00 am uur en is geplaatst in Algemeen.

Andere interessante artikels: Hoeveel beweging hebben we nodig?
Wat eten bij kanker en ter preventie van kanker?