Psychose: beeld van werkelijkheid verstoord

Psychose is een ernstige mentale aandoening die de gedachten, gevoelens en het gedrag van mensen zo sterk beïnvloedt dat het hun perceptie van de realiteit verstoort. Ze weten niet langer wat echt is en wat ze zich verbeelden.

De momenten waarop patiënten het verschil niet meer zien tussen realiteit en verbeelding en hierdoor niet meer normaal functioneren, worden psychoseaanvallen genoemd.

Meestal is psychose een symptoom van een andere mentale aandoening. In dat geval is de aandoening blijvend als er geen behandeling wordt opgestart. Wanneer psychose optreedt na overmatig alcohol- of druggebruik, duurt dit slechts enkele dagen.

Wie aan psychosen lijdt, is geen psychopaat

Psychotisch en psychopathisch is zeker niet hetzelfde!

Psychopaten lijden aan een ongeneeslijke persoonlijkheidsstoornis. Deze stoornis heeft tot gevolg dat psychopaten manipulatief zijn, zich niet in anderen kunnen inleven, en de gevolgen van hun daden niet kunnen inschatten.

Psychosen daarentegen zijn geen op zichzelf staande aandoening, maar zijn wel een symptoom van andere aandoeningen, meestal van schizofrenie of van manische depressie, en ze kunnen wel behandeld worden.

Wat veroorzaakt een psychose?

Psychosen zijn dus vaak een symptoom van een andere mentale aandoening.

Ze kunnen echter ook veroorzaakt worden door fysieke aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson.

Er bestaat ook een aparte vorm van psychose, nl. postnatale psychose. Dit is een ernstige vorm van postnatale depressie en komt meestal voor in de eerste maand na de geboorte. Vrouwen die voordien al met een psychische aandoening kampten, lopen een hoger risico.

Ten slotte kan een psychose ook te wijten zijn aan overvloedige alcohol- of drugconsumptie.

Wat gebeurt er tijdens een psychoseaanval?

De vier belangrijkste symptomen van een psychoseaanval zijn hallucinaties, waanstoornissen, verwarde gedachten, en je niet bewust zijn van je eigen gedrag.

Er is van hallucinaties sprake wanneer je iets waarneemt dat er niet is. Dit kan met alle zintuigen. Zo kunnen patiënten bv. denkbeeldige personen zien, onaangename stemmen horen, insecten over hun huid voelen kruipen, een vreemde geur ruiken of steeds een onaangename smaak in de mond hebben.

Een waanstoornis is een rotsvaste overtuiging van iets dat onmogelijk waar kan zijn. Voorbeelden hiervan zijn grootheidswaanzin en paranoia.

Mensen die aan psychosen lijden, hebben vaak erg verwarde gedachtepatronen. Hierdoor spreken ze snel, maar lijken ze het nergens over te hebben en ze wisselen vaak en heel plots tussen verschillende onderwerpen. Hun gedachtegang kan ook zeer abrupt stoppen, waardoor het gesprek ineens wordt afgebroken.

Tijdens een psychoseaanval zijn patiënten zich vaak niet bewust van hun vreemde gedrag, noch dat wat ze waarnemen of denken niet waar is. Bij andere mensen merken ze wel op wanneer die zich vreemd gedragen, maar bij zichzelf niet.

Hoe worden psychosen behandeld?

Bij de behandeling komt het erop aan om die zo snel mogelijk te starten. Uit studies blijkt dat er betere resultaten geboekt worden wanneer psychoses vroeg behandeld worden. Dan is ook volledig herstel mogelijk.

Psychose als gevolg van een mentale aandoening is zonder behandeling blijvend.

Dit bericht is gepost op 27 oktober 2010 om 9:57 am uur en is geplaatst in overige aandoeningen, Algemeen.

Andere interessante artikels: Hevige oorpijn: een doorboord trommelvlies?
Cholera, uiterst besmettelijke darminfectie