Als het geluid uitvalt: doofheid en gehoorproblemen

Doofheid is het onvermogen goed te kunnen horen. In Europa heeft ongeveer 1 op 7 in meer of mindere mate last van gehoorproblemen. Natuurlijk zijn hier verschillende gradaties in te onderscheiden: sommigen hebben moeite een gesprek te volgen op plaatsen waar veel lawaai is, anderen horen helemaal niets. Gelukkig komt dit laatste slechts in 10% van de gevallen voor. Dove mensen communiceren meestal door gebarentaal. Deze werd in 1988 door het Europees Parlement officieel als taal voor de doven erkend.

De oorzaken van gehoorverlies

Verschillende oorzaken kunnen aan de basis liggen van doofheid.

Wanneer het gehoor op zeer korte tijd in extreme mate verslechtert, spreekt men van plotselinge doofheid. Meestal stelt men deze in één oor vast bij het opstaan. Het geluid klinkt dan plots veel doffer. Evenwichtsproblemen zijn hier het lastigste gevolg van.  In 5% van de gevallen worden kinderen doof geboren door dove ouders. Men spreekt dan van erfelijke doofheid. Deze kan soms een aanzienlijk aantal generaties aanhouden.

Leeftijd is ook een veel voorkomende reden van verslechtering van het gehoorvermogen. Al gemerkt dat oudere mensen vaak een hoorapparaat hebben? Het is een feit dat het gehoorvermogen fors achteruitgaat met de leeftijd. Extreem harde geluiden, zoals explosies, kunnen eveneens mensen doof maken door het trommelvlies te beschadigen. Een laatste oorzaak is een ongeval of een ziekte, waarvan de meest bekende hersenvliesontsteking.

Wat kan er mis lopen?

Onze oren zijn de zintuigen die ons toelaten te horen. Wanneer het geluid ons oor bereikt, geeft het trommelvlies dat in de vorm van trillingen door aan de gehoorbeentjes, waar het wordt omgezet in geluidsprikkels. Deze bereiken onze hersenen en worden daar op gepaste wijze geïnterpreteerd. Doordat geluid vrij veel schakels ondergaat, kunnen er zich talloze problemen voordoen die leiden tot gehoorverlies. Soms bereiken de prikkels door bijvoorbeeld zenuwstoornissen de hersenen niet. Meer voor de hand liggend is een blokkade van de gehoorgang door te veel oorsmeer of door te veel vocht in het middenoor. Oordruppels zijn in dat geval de beste oplossing.

Dit bericht is gepost op 26 oktober 2010 om 2:24 pm uur en is geplaatst in Algemeen.

Andere interessante artikels: Wat is non-Hodgkinlymfoom?
Buikvliesontsteking: er snel bij zijn is de boodschap!