Wat is gele koorts?

Gele koorts is een ziekte die veroorzaakt wordt door een virale infectie, verspreid door de beet van de aedes aegypti-mug. Een besmette mug brengt het virus over via de speekselklieren of via haar eitjes. Gele koorts komt vooral voor ten zuiden van de Sahara en in Latijns-Amerika. De ziekte heeft in de loop van de geschiedenis veel epidemieën veroorzaakt en werd tijdens de slaventransporten vanuit West-Afrika in Amerika geïmporteerd.

Overdracht gele koorts

Er zijn twee manieren mogelijk waarop het gelekoortsvirus op de mens kan worden overgedragen:

1. De sylvatische vorm: hier wordt het virus aangetroffen bij muggen of apen en niet bij de mens, deze vorm wordt ook wel de oerwoudvorm genoemd aangezien het virus onder de dieren blijft en het oerwoud niet verlaat.
2. De urbane vorm: hier wordt het virus overgedragen van de besmette mug naar de mens, zonder geschikte mug is besmetting onmogelijk.
Er is nog nooit een overdracht van mens op mens vastgesteld.

Symptomen en behandeling

Minder dan een kwart van de geïnfecteerde personen krijgt symptomen van de gele koorts. Na drie tot zes dagen ontstaan klachten die gaan van een kleine griep, hoofd- en spierpijn, misselijkheid tot acute hoge koorts en geelzucht. Deze symptomen verdwijnen -en meestal beseft de patiënt niet eens dat hij gele koorts heeft- maar komen bij 15% van de gevallen versterkt terug na enkele uren. De helft van die groep sterft  na deze ‘toxische fase’ aan de gele koorts, de andere helft herstelt moeizaam. Als de patiënt gedurende twaalf dagen na de infectie overleeft, wordt een volledig herstel verwacht.

Jammer genoeg is er nog geen middel gevonden om het virus te doden, maar de ziekte kan gemakkelijk vermeden worden door een vaccin met 95% zekerheid dat om de tien jaar moet herhaald worden. Dat vaccin wordt pas effectief tien dagen na de inenting. De muggen verdelgen is een iets meer omslachtige manier van preventie maar kan heel efficiënt zijn. Wie toch wordt geïnfecteerd kan worden behandeld met koortswerende middelen in het beginstadium of met antibiotica als de infectie verder gevorderd is.

Risicopersonen

Reizigers lopen het meest risico op infectie, vooral degenen die naar Afrika of Zuid-Amerika reizen. Voor veel bestemmingen in die continenten is vaccinatie sinds kort verplicht. In Azië is de ziekte vooralsnog niet ontdekt.

Dit bericht is gepost op 27 september 2010 om 11:59 am uur en is geplaatst in overige aandoeningen.

Andere interessante artikels: Wat zijn laxeermiddelen?
Wat is de ziekte van Creutzfeldt-Jacob?