Wat zijn leerstoornissen?

Er bestaan tegenwoordig heel wat misvattingen over kinderen met leerstoornissen. In een gemedicaliseerde maatschappij als de onze worden er nogal snel etiketten op mensen en dingen gekleefd. Actieve kinderen worden dan hyperkinetisch genoemd, met aanleg voor ADHD, en passieve kinderen zijn plots depressief. Wanneer je veel dagdroomt, heb je «concentratieproblemen» en wie niet mee kan met de klas heeft een leerstoornis. Maar zo eenvoudig is het allemaal niet…

Een probleem op school?

Leerstoornissen hebben niet zozeer te maken met het «leren» op school, al maakt dat er wel deel van uit. Kinderen met leerstoornissen hebben moeite met het vatten, begrijpen en communiceren, zowel op school als thuis, in de dagelijkse omgang. Dingen bijleren is voor hen niet per se onmogelijk, wel gaat het erg moeizaam en is er vaak specifieke bij hulp nodig.

Weinig mensen maken een onderscheid tussen leerstoornissen en leerproblemen, hoewel het verschil tussen beiden zeer groot is. Leerproblemen zijn gebonden aan omstandigheden en kunnen geremedieerd worden met extra aandacht en voldoende stimulering en ondersteuning. Leerstoornissen zijn echter aangeboren en kunnen zeer ingrijpend zijn. Ze beslaan tegelijk meerdere vlakken van het leven en functioneren van een kind. Het gaat dus bijvoorbeeld niet enkel om lezen en schrijven.

Wat is de impact van een leerstoornis?

Een bijkomende factor die voor verwarring kan zorgen, is het feit dat de term «leerstoornissen» verscheidene aandoeningen omvat. Leerstoornissen zijn naargelang hun intensiteit mild, matig of ernstig en kunnen zeer divers zijn. Sommige kinderen met een leerstoornis kunnen opgroeien tot onafhankelijke volwassenen, die slechts moeite hebben met het verwerven van nieuwe vaardigheden. Anderen blijven dan weer de rest van hun leven afhankelijk van specifieke hulp, zoals bijvoorbeeld kinderen met ernstige communicatieproblemen.

Wat veroorzaakt leerstoornissen?

Leerstoornissen worden veroorzaakt door een defect in de mentale ontwikkeling van een kind. Het zijn dus ontwikkelingsstoornissen, die meestal ontstaan tijdens de zwangerschap, de geboorte of de eerste levensjaren. Zo kan het voorkomen dat een kind tijdens de geboorte te weinig zuurstof krijgt. Ook kan een ziekte van de moeder tijdens de zwangerschap de ontwikkeling van het kind storen. Bepaalde leerstoornissen zijn dan weer genetisch bepaald. Tot slot kunnen op jonge leeftijd ook bepaalde ziektes, zoals hersenvliesontsteking, de ontwikkeling van het kind beperken.

Dit bericht is gepost op 30 augustus 2010 om 4:40 pm uur en is geplaatst in Algemeen.

Andere interessante artikels: Wat is incontinentie?
Heb je last van wintertenen?