Wat is autisme?

Autisme is een gedragsstoornis in de ontwikkeling van een kind. De symptomen zijn zeer verschillend en kunnen variëren van mild tot ernstig. Geen enkel kind met autisme heeft precies dezelfde symptomen als een ander met autisme.

Wat houdt autisme precies in?

Autisme valt onder de groep van de aandoeningen die autismespectrumstoornissen genoemd worden of kortweg ASD’s. Deze ontwikkelingsstoornissen worden beschouwd als een handicap omdat zij de normale ontwikkeling van een kind belemmeren.

Belemmering van de ontwikkeling

Autisme beïnvloedt de ontwikkeling van een kind op drie domeinen. Ten eerste heeft het kind problemen met sociale interacties. Een normale conversatie tussen mensen en de sociale omgang is bijna altijd geremd bij autistische kinderen. Bovendien heeft het kind moeilijkheden met de gesproken taal en heeft het de neiging bepaalde gedachten en handelingen te herhalen.

Symptomen

Deze symptomen kunnen optreden bij kinderen met autisme:

- Ze hebben een gebrek aan belangstelling in mensen
- Ze tonen veel interesse daarentegen in objecten
- Oogcontact wordt vermeden
- Ze herkennen hun eigen naam niet en antwoorden niet wanneer het geroepen wordt
- Ze tonen en voelen geen medeleven voor andere mensen
- Ze vertonen repetitief gedrag zoals schommelen en draaien
- Ten slotte lopen ze achter met de spraakvaardigheden en duurt het langer om bepaalde fasen in hun leven te bereiken.

Oorzaken

Wat de oorzaken van autisme precies zijn, is grotendeels nog een mysterie. Er bestaan echter wel enkele theorieën.

Volgens dokters heeft autisme veel talrijke oorzaken die ervoor zorgen dat er verschillende manifestaties gebeuren in de hersenen. Zo blijkt dat kinderen met autisme een verschil in de genen vertonen. Ook is bewezen dat deze genen talloze effecten hebben op verschillende delen van de hersenen en dit op het gebied van het gedrag en het denken.

Bovendien is er nog meer research gedaan naar het effect van autisme op de hersenen. De sociale interactie tussen mensen is echter een zeer complex gedrag waar vele gebieden van de hersenen bij betrokken zijn. Dit wil zeggen dat wetenschappers nog veel werk hebben om alle oorzaken te ontdekken.

Wetenschappers hebben ook nog niet ontdekt wanneer autisme precies ontstaat. Ontstaat het bij de geboorte of ontwikkelt het zich pas later? Wat ze wel weten is dat sommige kinderen met autisme bij de geboorte een normaal gedrag vertonen.

Dit bericht is gepost op 27 augustus 2010 om 3:43 pm uur en is geplaatst in Algemeen.

Andere interessante artikels: ADHD: aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit
Erectiestoornissen: niet het einde van de wereld