Wat is anafylaxie?

Anafylaxie, ook wel anafylactische schok genoemd, is een allergische reactie die heel snel wordt uitgelokt, zeer ernstig is en zelfs dodelijk kan zijn. Als een persoon in aanraking komt met iets waarvoor hij of zij allergisch is (bv. een bijensteek) kan dit een effect hebben op het hele lichaam. Allergenen (ongeacht de hoeveelheid) kunnen reactie uitlokken na inademing, huidcontact of injectie.

Wat kan zorgen voor anafylaxie?

Voedingsstoffen zijn een belangrijk allergeen. Vaak voorkomende allergenen in de categorie voedingsmiddelen zijn melk, pinda’s en andere noten, sojabonen, vis- en schaaldieren, gluten en eieren.

Medicijnen zoals penicilline, contrastvloeistof, aspirine en ibuprofen veroorzaken ook vaak anafylaxie. Stoffen die enkel de huid raken kunnen echter ook voor een extreme allergische reactie zorgen. Een bekende is latex. Een vierde belangrijke oorzaak van allergie zijn insectensteken en -beten, zoals deze van bijen en wespen. Een eerder ongewone allergische reactie is  inspanningsgerelateerde anafylaxie.

Wat gebeurt er als iemand een allergische reactie krijgt?

Bij een anafylactische schok laat het lichaam een grote hoeveelheid histamine vrij. Hierdoor gaan de luchtwegen vernauwen, verwijden de bloedvaten zich en raakt het lichaam in schok. Verder kan men last krijgen van een lage bloeddruk, flauwvallen, bewusteloosheid, galbulten, rode kleur, opgezwollen gelaat, hals en keel, tranende ogen, jeuk en angstaanvallen.

Hoe lang het duurt eer deze symptomen zich voordoen hangt af van de gevoeligheid van een patiënt en de hoeveelheid allergeen. Het kan gaan van enkele seconden tot enkele uren. Eens de anafylactische reactie begint, volgen de symptomen elkaar echter snel op.

Soms kan het zijn dat een persoon de eerste keer geen allergische reactie kijgt. Bij een anafylactische reactie moet men gesensibiliseerd zijn voor de allergene stof. Men moet met andere woorden eerst antilichamen aanmaken vooraleer er een allergische reactie opduikt. Bij een anafylactoïde reactie is dit niet nodig. Bij bijengif bijvoorbeeld hebben de allergenen een vaatverwijdende werking, ze stimuleren de histamine dus.

Wat doe je best bij een anafylactisch noodgeval?

Roep zo snel mogelijk professionele hulp in! Vernauwing van de luchtwegen kan zorgen voor een zuurstofgebrek in de hersenen, wat uiteindelijk kan zorgen voor een hersenletsel. Mond-op-mondbeademing is dan ook al een eerste goede hulpmiddel in afwachting van de ziekenwagen. Verder heeft een patiënt adrenaline nodig.

Patiënten waarbij reeds eerder de diagnose anafylaxie werd gesteld,  dragen meestel een adrenaline-autoinjector met zich mee. De adrenaline verwijdt de luchtwegen, vernauwt de bloedvaten, laat de bloeddruk stijgen en het hart krachtiger kloppen. Na de levensreddende adrenaline dienen artsen vaak nog extra zuurstof en antihistaminemedicijnen toe.

Dit bericht is gepost op 20 augustus 2010 om 9:53 am uur en is geplaatst in Allergieën.

Andere interessante artikels: RSI: hoe voorkomen?
Duimzuigen: hoe leer je je kind het af?