De gevaren van roken tijdens de zwangerschap

Voor niet-rokers is het een evidentie, een morele kwestie zelfs: «zoiets doe je niet». In tijden waarin we het roken stapsgewijs hebben verbannen uit openbare gebouwen, restaurants en binnenkort waarschijnlijk ook cafés, is het idee van een rokende zwangere vrouw voor velen onaanvaardbaar. Dat het gevaarlijk is voor het ongeboren kind, dat weet iedereen, maar wat zijn nu de precieze risico’s? We zetten er even enkele op een rijtje.

1. Het ongeboren kind is met de moeder verbonden via de placenta of moederkoek. «Ik eet nu voor twee», hoor je vaak zeggen. Maar het kind consumeert alles wat de moeder consumeert, het drinkt en rookt ook mee. Via de placenta komt het in aanraking met de kankerverwekkende stoffen die tabak bevat. Ook met alcohol kan men best voorzichtig zijn.

2. Naast het gekende verhoogde risico op kanker zijn er nog vele, minder gekende gevolgen, op korte en langere termijn. Roken verhoogt bijvoorbeeld ook de kansen op complicaties bij de zwangerschap, miskramen en wiegendood. Verder krijgt het kind in de baarmoeder teveel koolstofmonoxide binnen en te weinig zuurstof, wat rechtstreeks leidt tot een verminderde groei en een lager geboortegewicht. Dit beïnvloedt ook de ontwikkeling van de hersenen van de foetus en kan later leiden tot leerproblemen. Kortom, het kind draagt de gevolgen zijn hele leven mee.

3. Roken tijdens de zwangerschap heeft niet enkel betrekking op de moeder, maar ook op de vader! Ook passief meeroken is schadelijk voor het kind en verhoogt de kansen op groeiproblemen en een lager geboortegewicht. Wie er de internetfora voor zwangere vrouwen op naleest, ziet dat stoppen met roken tijdens de zwangerschap vaak nog moeilijker is wanneer de partner rookt. Samen stoppen en elkaar blijven aanmoedigen blijft de beste oplossing.

Roken is iets waarvoor jij kiest en je kind niet, zegt men vaak. Maar daarbij vergeet men soms iets te snel dat het gaat om een verslaving, iets waar je mee worstelt. De rokende moeder, die (te?) snel met de vinger gewezen wordt, is meer gebaat met ondersteuning en begrip van haar omgeving. Iedereen kan dus bijdragen aan de gezondheid van het kind.

Dit bericht is gepost op 28 juni 2010 om 1:59 pm uur en is geplaatst in zwangerschap en baby, stoppen met roken.

Andere interessante artikels: Druggebruik en zwangerschap
Help, mijn haar is vettig!