Longembolie en de ernstige gevolgen ervan

Een longembolie is een embolie of afsluiting van een longslagader, waardoor deze het longweefsel niet van bloed kan voorzien.  Door de afsluiting van de slagader krijgt het achterliggende longgedeelte geen bloed meer en zal er een longinfarct ontstaan.

Een longembolie wordt vaak veroorzaakt doordat in de grote aders in het bovenbeen of bekken trombose ontstaat. Het stolsel dat zo gevormd wordt, kan via het hart de longen bereiken.

Symptomen van longembolie

- dreigende shock
- acute decompensatie van het hart
- verhoogde hartslag
- pijn in de zij
- bloed in sputum
- temperatuurverhoging

Kleinere embolieën kunnen voorbijgaan zonder dat de patiënt iets merkt. Ze uiten zich in de vorm van een tijdelijke stijging van de lichaamstemperatuur of versnelling van de pols. Een grotere embolie kan een shock of zelfs (uitzonderlijk) door veroorzaken. Voor het optreden van een longembolie voelt de patiënt zich vaak angstig.

Behandeling

Een longembolie kan op de volgende manieren behandeld worden:

- zuurstof toedienen
- spasmolytica (spierontspanners)
- anticoagulantia (antistollingsmiddelen: heparine)
- shockbestrijding

Dit bericht is gepost op 10 juni 2009 om 8:43 am uur en is geplaatst in longen en luchtwegen.

Andere interessante artikels: Een lintworm herkennen en behandelen
Wat is mazelen?