Hepatitis B, een ernstige leverinfectie

Hepatitis B is een virale infectie van de lever die veroorzaakt wordt door het hepatitis B-virus (HBV).

Omschrijving

Hepatitis is een virale leveraandoening die voorkomt in verschillende vormen (A, B, C, …). De vormen zijn moeilijk uit elkaar te houden maar hebben feitelijk niks met elkaar te maken. De enige gelijkenis is dat ze schade berokkenen aan de lever.

Daarom is het belangrijk om duidelijk onderscheid te maken tussen de verschillende vormen van hepatitis. De manier waarop het zich manifesteert en de behandeling zijn bij elke vorm totaal anders. Zo wordt hepatitis A door aanraking doorgegeven, terwijl hepatitis B een seksueel overdraagbare aandoening is.

Het virus manifesteert zich 2 tot 6 maanden na besmetting. Meestal gebeurt dit door een acute aanval van hepatitis. De meeste mensen recupereren van deze aanval, maar in sommige gevallen kan het lichaam geen antistoffen aanmaken. Hierdoor kan de ziekte chronisch worden. Mensen met de chronische ziekte kunnen op termijn levercirrose ontwikkelen. Ook kan er leverkanker ontstaan door de ziekte.

Oorzaken

Hepatitis B gaat van persoon tot persoon over op een gelijkaardige manier als het HIV-virus. Het is dus overdraagbaar via bloed of seks. Ook kan het van moeder op kind worden doorgegeven voor de geboorte.

Daarnaast kan een besmetting met hepatitis B ook gebeuren wanneer iemand open wondjes heeft of als de moeder borstvoeding geeft aan het kind.

Symptomen

Vaak komen volgende symptomen voor bij iemand die hepatitis B heeft opgelopen:

- misselijkheid en braken
- lichte koorts
- verlies van eetlust
- donkere urine en gele huiduitslag

Vlak na de besmetting hebben dragers van het virus vaak geen of weinig symptomen, deze komen pas als de ziekte uitbreekt.

Diagnose en behandeling

De diagnose van de ziekte gebeurt op basis van een bloedtest, het bloed wordt dan onderzocht of het virus aanwezig is.

De behandeling van hepatitis B gebeurt door middel van medicatie, er zijn verschillende vormen van medicatie mogelijk naar gelang de ziekte zich manifesteert. Wanneer de lever te fel beschadigd is kan een transplantatie nodig zijn.

Dit bericht is gepost op 2 april 2009 om 8:35 am uur en is geplaatst in overige aandoeningen, seksualiteit.

Andere interessante artikels: Alles over de griep
Verschillende soorten hielpijn