Alles over de klaplong

Een klaplong (pneumothorax) is een inzakking van een deel van een long of van de hele long. De zuurstof kan daardoor niet op een normale manier opgenomen worden in het bloed.  In het borstweefsel ontstaat er zo een gaatje, wat leidt tot de aanwezigheid van lucht in de pleuraholte, de ruimte tussen het borstvlies en het middenborstvlies. De verminderde zuurstoftoevoer naar de vitale organen is een situatie die iedere keer dat de patiënt inademt verergert en levensbedreigend is.

Symptomen

Symptomen van een klaplong zijn:

- Plotse, hevige pijn in de borst
- Snelle ademhaling
- Kortademigheid
- Duizeligheid
- Verzwakking, bleekheid, snelle hartslag
- Hoest, koorts (bij minder zware klaplongen)

Oorzaken

Er bestaan drie verschillende soorten klaplongen: een spontane, een traumatische of een iatrogene pneumothorax.

Een primaire spontane pneumothorax heeft meestal geen duidelijke aanwijsbare oorzaak. Het komt vaak voor bij jonge, magere en lange mannen. Een secundaire is het gevolg van een afwijking of een ziekte aan de longweefsels.

Een traumatische pneumothorax is het gevolg van een ongeval of messteek, van een lichamelijk trauma met andere woorden. Ten slotte is er nog de iatrogene pneumothorax, die veroorzaakt wordt door een medische ingreep.

Als je al eens een klaplong gehad hebt, is de kans groter dat je er nog een krijgt. Een aantal ander factoren die het risico dat je een klaplong krijgt vergroten: roken, COPD en de inname van bepaalde geneesmiddelen.

Behandeling

Een kleine spontane klaplong heeft in veel gevallen geen behandeling nodig. Bij een grotere pneumothorax moet men de lucht meestal afzuigen.

Als de long zich niet in de oorspronkelijke staat ontplooit, gaat men over tot een zuigdrainage. Deze ingreep is vrij eenvoudig, maar het risico op verval achteraf is groot. Bij herhaalde klaplongen of wanneer de drainage niet helpt, kan men de longbladen ‘plakken’ (pleurodese).

Complicaties

Als je al een klaplong gehad hebt, is de kans vrij groot dat je er nog een krijgt. Andere complicaties die gelukkig minder vaak voorkomen, zijn zuurstoftekort in het bloed, respiratoire insufficiëntie, hartstilstand en shock.

Voorkomen

Hoewel het in de meeste gevallen onmogelijk is een pneumothorax te voorkomen, is stoppen met roken de beste manier om het risico op een pneumothorax te verminderen.

Dit bericht is gepost op 13 maart 2009 om 10:49 am uur en is geplaatst in longen en luchtwegen.

Andere interessante artikels: Hoe werkt Viagra?
Migraine, meer dan hoofdpijn