Wat is cervixinsufficiëntie?

Vroeggeboorte (in de volksmond ook wel ‘miskraam’ genoemd) treedt vaak op. De oorzaken zijn divers en kunnen van vrouw tot vrouw verschillen. Cervixinsufficiëntie is één van de oorzaken. In dit artikel geven we meer uitleg.

 Wat

Cervixinsufficiëntie is een initieel pijnloze, progressieve ontsluiting van de baarmoederhals (cervix), onder welke omstandigheden vroeggeboorte zonder interventie onvermijdelijk lijkt. Dat is het gevolg van een zwakte in het afsluitingssysteem van de baarmoederhals. Of, om het in andere woorden te stellen: de baarmoederhals is te slap (insufficiënt) waardoor hij reeds tijdens de zwangerschap open gaat staan zodat het risico op vroeggeboorte reëel is.

Diagnose

Cervixinsufficiëntie vaststellen is enorm moeilijk aangezien er geen diagnostische tests beschikbaar zijn die verricht kunnen worden. De diagnose kan alleen via uitsluiting van alle andere mogelijke oorzaken van vroeggeboorte gesteld worden.

Symptomen

Naast de vroegtijdige ontsluiting van de baarmoederhals zijn er geen andere symptomen die op cervixinsufficiëntie wijzen. De ontsluiting zelf verloopt meestal onopgemerkt. Pas daarna voelt de vrouw een massa in haar vagina zakken. Vervolgens breken haar vliezen waardoor de foetus te snel geboren wordt. Bij de geboorte leeft het kindje meestal nog maar door de onvolgroeidheid -cervixinsufficiëntie treedt meestal reeds in het tweede trimester van de zwangerschap op- zal het snel daarna overlijden.

Oorzaken

De oorzaken van cervixinsufficiëntie zijn niet geheel bekend. Wat wel vaststaat is dat de aandoening kan ontstaan als gevolg van het sterk uitrekken van de baarmoederhals. Dat gebeurt wel eens bij abortussen in een gevorderd stadium van de zwangerschap. Ook bij meerlingzwangerschappen is er een grotere kans op de aandoening. Tot slot is ook gebleken dat een eerder trauma van de baarmoederhals, door operaties als een curretage, conisatie, cauterisatie of amputatie, kan leiden tot cervixinsufficiëntie.

Behandeling

Wanneer cervixinsufficiëntie optreedt, is het kwaad eigenlijk al geschied. Cervixinsufficiëntie kan dus met andere woorden niet behandeld worden. Preventie is daarentegen wél mogelijk. Dat kan via een cerclage, ook wel Shirodkar-operatie genoemd. Dat is een operatieve ingreep, die meestal vanaf de veertiende week zwangerschap wordt verricht, waarbij een band(je) of draad(je) om de baarmoederhals wordt aangebracht. Deze band of draad houdt de baarmoederhals dicht totdat de zwangerschap voldragen is en de band of draad verwijderd kan worden.

Dit bericht is gepost op 19 september 2008 om 8:58 am uur en is geplaatst in zwangerschap en baby.

Andere interessante artikels: Wat is cervicitis?
Alles over de keizersnede