Alles over de keizersnede

Een keizersnede is de meest uitgevoerde operatieve ingreep ter wereld. De kans is dus groot dat uzelf, uw vrouw of uw moeder deze ingreep reeds heeft ondergaan.

Wat

Een keizersnede, in medische termen sectio caesarea genoemd, is een manier van bevallen waarbij de moeder niet via de vagina, op de natuurlijke manier, bevalt, maar operatief via de buikwand.

Waarom

Er zijn verscheidene redenen waarom een keizersnede uitgevoerd wordt. De meest voorkomende reden is een stuitligging van de baby of een andere ongunstige ligging die bij natuurlijke geboorte een verhoogd risico met zich meebrengt of deze onmogelijk maakt. Een andere reden is een disproportie tussen de grootte van het baringskanaal en/of het bekken en die van het kind. Keizersnede kan daarnaast ook noodzakelijk zijn indien de vrouw met HIV besmet is. Tot slot is een keizersnede ook aangewezen indien het kind in acuut ernstig gevaar (foetale nood) is door bijvoorbeeld een loslating van de placenta of een uitgezakte navelstreng. De keizersnede is dan de enige kans om het kind, en misschien ook de moeder, te redden.

Hoe

Een keizersnede gebeurt meestal via de zogenaamde dwarse ‘bikinisnede’. De baarmoeder wordt dan dwars geopend op de grens tussen uterus en cervix. Met deze methode heeft men het minste risico op infecties en andere complicaties. In uitzonderlijke gevallen wordt, als gevolg van de foetale grootte en/of ligging, een verticale incisie toegepast. Bij een verticale incisie maakt men een snede naargelang de opening die men wenst te creëren. Bij een dwarse bikinisnede kan de opening, en dus ook het latere litteken, beperkt worden.

Risico’s

Vroeger lieten tal van vrouwen, én pasgeborenen, het leven bij de ingreep. De overlevingskansen zijn tegenwoordig, met behulp van hoogontwikkelde medische apparatuur en kennis van zaken, sterk gestegen. Toch blijft een keizersnede een operatieve ingreep waaraan risico’s verbonden zijn. Zowel tijdens als na de operatie kunnen er complicaties zoals beschadiging van de uterus, blaas en darm, wondinfecties, obstipatie en trombose optreden. Er zijn dus meer risico’s verbonden aan een bevalling via keizersnede dan aan een bevalling via natuurlijke weg. Daarom is het belangrijk dat de arts in kwestie niet te snel oordeelt om het kind via een keizersnede op de wereld te brengen, maar een grondige afweging maakt van het risico voor zowel moeder als kind.

Dit bericht is gepost op 19 september 2008 om 9:12 am uur en is geplaatst in zwangerschap en baby.

Andere interessante artikels: Wat is cervixinsufficiëntie?
Wat is darmkanker?