Wat is een aneurysma?

Een met bloed gevulde zwelling of uitstulping van de slagader, ontstaan ten gevolge van een breuk of verslapping in een slagader of aan de hartkamers

Beschrijving

Aneurysma’s komen het vaakst voor in de aorta of lichaamsslagader. Toch heb je ook aneurysma’s van de perifere slagaders en zeker in de onderste delen van oudere mensen, vooral in de slagaders van de knieholte.

Een signaal voor het bestaan van een aneurysma is een kloppende zwelling die een blazende ruis laat horen bij auscultatie. Auscultatie is het onderzoeken door het beluisteren van geluiden in het lichaam, om daarnaar de toestand van een orgaan te beoordelen. Een aneurysma kan barsten, waardoor een bloeding of een trombose veroorzaakt wordt die op hun beurt embolie kunnen teweegbrengen. Embolie is een bloedstolsel dat in de bloedbaan wordt meegevoerd en een afsluiting van een slagader veroorzaakt.

Oorzaken

Aneurysma’s kunnen aangeboren zijn of ze kunnen voorkomen door het ouder worden of een ziekte. De belangrijkste ziekte die aneurysma’s veroorzaakt is atherosclerose of aderverkalking.

Symptomen

De symptomen hangen af van de plaats van het aneurysma in het lichaam. Belangrijkste locaties zijn de buikstreek, binnen de schedel en de aorta.

Veel aneurysma’s zijn aanwezig zonder symptomen en worden ontdekt door een gevoel of door röntgenfoto’s van een routineonderzoek.

Tot de symptomen behoort een kloppend gevoel. Er is ook pijn als het aneurysma duwt tegen bepaalde organen. Als het aneurysma zich bijvoorbeeld bevindt ter hoogte van de borst, dan kan je pijn voelen in je bovenrug.

Een gebroken aneurysma zorgt voor een acute pijn. Afhankelijk van de plaats in het lichaam en de mate van het bloeden, kan het aneurysma een shock veroorzaken, bewusteloosheid of de dood. Een spoedoperatie moet het bloeden doen stoppen.

In sommige gevallen kan het aneurysma lichtjes bloed verliezen, waardoor er pijn is, maar niet de snelle achteruitgang van een breuk.

Diagnose

Er zijn een aantal tests om te bepalen of je een aneurysma hebt:

een angiogram: dit is een röntgenonderzoek van de slagaders, aders en hartkamers. In de bloedbaan wordt een stof geïnjecteerd die ondoordringbaar is voor röntgenstralen, waardoor de bloedbaan duidelijk in beeld komt.
een MRI: dit staat voor magnetic resonance imaging, een speciale techniek om een scan te maken van het menselijk lichaam. De techniek gebruikt de reactie van atomen op een sterk magnetisch veld om beelden te maken van zachte weefsels, zoals aders en slagaders.
een lumbaalpunctie: met een dunne, holle naald wordt ruggenmergvocht gewonnen door tussen de lendenwervels te prikken. Dit vocht wordt dan onderzocht.
een echocardiografie: een onderzoek van het hart door middel van ultrasone geluidsgolven. Via dit geluid kunnen er bewegende beelden gemaakt worden van het hart.

Behandeling van aneurysma’s

Geneesmiddelen worden voorgeschreven om de bloeddruk te verlagen en daarmee het risico op een breuk te verminderen. Grote of steeds groter wordende aneurysma’s in de buikstreek moeten operationeel behandeld worden. Groeiende aneurysma’s in de borststreek dwingen soms tot opereren. Een gebarsten of gebroken aneurysma dient onmiddellijk operatief behandeld te worden.

Voorzorgen

Aangeboren aneurysma’s kunnen niet tegengegaan worden. Een gezonde levensstijl kan atherosclerosis voorkomen of vertragen. Atherosclerosis is een uitlokkende factor in het ontstaan van aneurysma’s. Ook hoge bloeddruk moet voorkomen worden

Wat moet je aan je dokter vragen over een aneurysma?

Welke tests moet ik ondergaan?
Hoe worden deze tests uitgevoerd en zijn ze riskant?
Hoe ernstig is het aneurysma?
Welke behandeling raadt u aan?
Moet ik geopereerd worden?
Welke risico’s zijn er aan zo’n operatie verbonden?
Welk effect heeft zo’n operatie?

Dit bericht is gepost op 23 juni 2008 om 2:21 pm uur en is geplaatst in overige aandoeningen, hart- en vaatziekten.

Andere interessante artikels: Wat is angina pectoris?
Waarom laat je boeren?