Wat is de Ziekte van Parkinson?

De Ziekte van Parkinson is een progressieve, degeneratieve hersenziekte, waar tot nu toe nog geen medicijn tegen bestaat. Patiënten hebben moeilijkheden met het bewegen van hun armen en benen en beginnen te trillen. Ze worden geleidelijk aan minder mobiel.

De Ziekte van Parkinson treft over het algemeen mensen van meer dan 40 jaar oud. Na de Ziekte van Alzheimer is de Ziekte van Parkinson de meest voorkomende aandoening bij oudere mensen. De ziekte ontwikkelt zich langzaam maar zeker en wordt vooral geassocieerd met het trillen van armen en benen, stijfheid en van de spieren en trage bewegingen.
Patiënten sterven uiteindelijk aan bijkomende complicaties als longontsteking, infecties van de urinewegen, doorligwonden, bloedvergiftiging en beroertes.

Symptomen

De symptomen verschillen van patiënt tot patiënt, komen langzaam en in onwillekeurige volgorde naar boven:

  • beven van de handen, benen of voeten in rust
  • traagheid van de bewegingen
  • evenwichtsstoornissen
  • stijfheid van de ledematen
  • gebogen houding

In een later stadium kan de ziekte nog leiden tot symptomen als:

  • uitdrukkingsloos gezicht
  • spraakstoornissen
  • moeilijkheid met slikken
  • geheugenverlies
  • depressie

Oorzaak

In de hersenen zorgen bepaalde cellen voor de aanmaak van de chemische stof dopamine. Bij Parkinsonpatiënten sterven die cellen in verhoogde mate af, waardoor er een tekort ontstaat aan dopamine. De oorzaak hiervan is niet bekend.

Behandeling

De Ziekte van Parkinson is ongeneesbaar. De behandeling bestaat dus vooral uit de behandeling van de symptomen. Patiënten nemen meestel levodopa of dopamine-agonisten ter vervanging van de dopamine. Levodopa wordt in de hersenen omgezet in dopamine, maar veroorzaakt heel wat motorische complicaties.
soms gaat men over tot chirurgie, waarbij de delen van de hersenen die het beven veroorzaken, worden stilgelegd of via elektrische impulsen worden gestimuleerd. Fysiotherapie en spraak- en taaltherapie spelen een belangrijke rol in het onder controle houden van de ziekte.

Dit bericht is gepost op 21 september 2007 om 12:09 pm uur en is geplaatst in ouder worden.

Andere interessante artikels: Wat is MRSA?
Wat is tbc?