Wat is depressie?

Depressie is een veel voorkomende mentale ziekte die zich kenmerkt door neerslachtigheid en een gebrek aan levenslust . Naar schatting 10 tot 20% van alle mensen maakt in zijn leven een depressie door. Depressie is niet te verwarren met neerslachtigheid. Een depressie duurt minstens twee weken, maar meestal langer.

Symptomen

Symptomen van een klinische depressie:

 • Gevoelens van hulpeloosheid en hopeloosheid
 • Zich nutteloos, slecht en gebrekig voelen
 • Een gevoel van zelfhaat, twijfelen aan zichzelf en een voortdurende nood aan bevestiging
 • Zich kwetsbaar voelen
 • Schuldgevoelens
 • Verlies van energie , concentratievermogen en motivatie. Zelfs de meest eenvoudige taken lukken vaak niet meer.
 • Vermoeidheid
 • Slapeloosheid
 • Zelfverwonding
 • Plots dikker worden of gewicht verliezen
 • Rusteloosheid
 • Verlies van libido
 • Fysieke kwaaltjes (hoofdpijn, spierpijn, hartkloppingen, …)
 • Prikkelbaarheid
 • Veel huilen

De meeste patiënten hebben voortdurend last van twee of meerdere symptomen. Mensen met een zware depressie hebben vaak zelfmoordneigingen, stoppen vaak met eten en drinken en ervaren hallucinaties of waanideeën.Veel mensen die ooit een depressie hadden, krijgen later in hun leven weer een depressie. Vrouwen hebben dubbel zoveel risico op een depressie, maar mannen plegen driemaal zo vaak zelfmoord.

Er bestaan verschillende soorten depressies, waaronder klinische depressie, manische depressie, posnatale depressie en winterdepressie. Klinische depressie is de meest voorkomende en bekendste vorm.

Manische depressie is te herkennen aan extreme stemmingswisselingen. Het ene moment kan de patiënt zich overdreven optimistisch en energiek voelen, het andere moment voelt hij zich wanhopig en heeft hij totaal geen energie. De behandeling bestaat vaak uit de toediening van lithium of, in zwaardere gevallen, uit elektroconvulsietherapie.

Postnatale depressie komt voor na de geboorte van een kind, soms pas na enkele weken. De depressie is het gevolg van de ingrijpende veranderingen in het leven van de jonge moeder, zowel op lichamelijk, emotioneel als sociaal vlak. Eeb baby brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee.

Winterdepressie komt, zoals de naam het zegt, vooral voor in de winter en is een gevolg van een gebrek aan zonlicht.
Oorzaken

Oorzaak

Aan de basis van een depressie kunnen verschillende oorzaken liggen. Mensen bij wie depressie in de familie voorkomt, maken zelf ook een grotere kans op een depressie. Depressie kan ook een gevolg zijn van een zware en ingrijpende gebeurtenis. Gebeurtenissen die depressie kunnen teweegbrengen zijn onder meer sterfgevallen, chronische ziekte, relatieproblemen en financiële problemen.

Zware depressies worden vaak in verband gebracht met een chemische onevenwichtigheid in de hersenen. De hersenen hebben een tekort aan bepaalde chemische stoffen.

Mensen met een laag zelfbeeld, een pessimistische kijk op het leven en mensen die het moeilijk hebben met stress om te gaan, neigen meer naar depressie.

Behandeling

Zowel therapie als geneesmiddelen nemen een belangrijke plaats in bij de behandeling van depressie. Na vaststelling van een depressie, kan je huisarts je doorverwijzen naar een psychotherapeut, psycholoog of psychiater. Die zal je helpen meer inzicht te verwerven in de ziekte en de oorzaken te achterhalen, zodat je leert hoe je met de problemen moet omgaan. Het is belangrijk dat je een therapie kiest waar je je zelf in terugvindt.

Vaak zal je arts je ook medicijnen voorschrijven. Bij een depressie hebben de hersenen een tekort aan bepaalde stoffen, zoals serotonine, adrenaline en dopamine. Die medicijnen zijn antidepressiva. Antidepressiva hebben veel positieve effecten, maar dikwijls ondervinden patiënten bijwerkingen. Antidepressiva hebben pas na enkele weken resultaat. Je moet ze altijd enkele maanden doornemen, veel patiënten nemen ze zelfs verschillende jaren.

Als een zwaar depressieve persoon als een gevaar voor zichzelf en anderen gezien wordt, wordt hij vaak opgenomen in het ziekenhuis. Elektroconvulsietherapie is een behandelingsmethode die vaak voorkomt bij zware depressies. Dit is een behandeling waarbij met stroomstoten een epileptisch insult (convulsie) wordt opgewekt.

Dit bericht is gepost op 20 september 2007 om 10:04 am uur en is geplaatst in overige aandoeningen.

Andere interessante artikels: Wat is een hysterectomie?
Wat is in-vitrofertilisatie?