Wat is epilepsie?

Epilepsie is een neurologische stoornis die gepaard gaat met plotse aanvallen. Het is een aandoening die veel voorkomt. 1 op 150 mensen lijdt aan epilepsie.

Een epilepsieaanval wordt veroorzaakt door overactiviteit van de hersenen, een soort van kortsluiting in de hersenen. Er is tijdelijk iets mis met de verbindingen tussen de hersencellen. De aanvallen duiken onverwacht op en veroorzaken hevige schokken of zelfs bewusteloosheid.

Er zijn twee verschillende types epilepsieaanvallen: partiële aanvallen en gegeneraliseerde aanvallen. Een partiële aanval begint op een bepaalde plaats in de hersenen. De persoon blijft bij bewustzijn, maar is angstig. Andere symptomen zijn ongecontroleerde bewegingen van de armen en een onaangename smaak in de mond. Deze aanvallen kunnen we nog opdelen in eenvoudige partiële aanvallen, waarbij de persoon bij bewustzijn blijft, en complexe partiële aanval, waarbij de persoon het bewustzijn verliest.

Een gegeneraliseerde aanval begint in heel het brein. De persoon verliest het bewustzijn. De persoon weet niet wat hij doet. Achteraf kan hij zich de gebeurtenis niet herinneren. Gegeneraliseerde aanvallen kunnen we ook opdelen in verschillende soorten:

  • ‘Petit mal’ of abscences: persoon verliest bewustzijn maar kan blijven zitten of staan. De persoon verliest het contact met de omgeving.
  • ‘Grand mal’ of tonisch-clonische epilepsie: persoon verliest bewustzijn, gaat gepaard van schokkende bewegingen van armen en voeten. Persoon kan in zijn tong bijten en er komt ook vaak verlies van urine bij kijken.
  • Atone aanval: persoon verliest plots controle over spieren en valt.
  • Myoclone aanval: spieren in een bepaald lichaamsdeel van persoon trekken samen.
  • Psychomotore aanval: plotse aanvallen van psychische stoornissen en bewegingsautomatismen.

Symptomen van beide aanvallen zijn kauwen, slikken en krabben.

Oorzaken

In de helft van de gevallen is de oorzaak onbekend. Die epilepsie noemt men idiopathisch. Verder kan epilepsie ontstaan door een groot aantal aandoeningen: hersenbeschadiging, alcoholvergiftiging, hoge koorts, verlaagde bloedsuikerspiegel, … epilepsie kan voor of na de geboorte ontstaan.

Behandeling

Er bestaan verschillende soorten anti-epilepsiemedicijnen. Welk medicijn de dokter voorschrijft, hangt af van de patiënt en de soort epilepsie waaraan hij lijdt.

De medicijnen zijn efficiënt, maar kunnen bijwerkingen hebben. Bekende bijwerkingen zijn duizeligheid en slaperigheid. Andere drugs kunnen bijwerkingen veroorzaken als acne en overgewicht. In bepaalde gevallen is een neurochirurgische ingreep nodig.

Dit bericht is gepost op 17 september 2007 om 2:12 pm uur en is geplaatst in overige aandoeningen.

Andere interessante artikels: Wat is diep-veneuze trombose?
Hoe behandel je griep?