Wat is astma?

Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen. De ziekte is ongeneeslijk, maar je kunt hem wel onder controle houden. Volgens de WHO (Werelgezondheidsorganisatie) zijn 100 tot 150 miljoen mensen op de wereld astmatisch. Iedere decennium groeit dat aantal aan met 50%.

De chronische ontsteking van de luchtwegen is herkenbaar aan steeds terugkomende ademhalingsproblemen. Astmapatiënten hebben regelmatig aanvallen, waarbij de luchtpassage versmalt en ademhalen moeilijk wordt.

Zo’n aanval is het gevolg van een overreactie van de luchtwegen op bepaalde omgevingsfactoren. Zo geraken ze ontstoken en verstopt. Het gevoel van zo’n aanval kun je vergelijken met het diep inademen van erg koude lucht in de winter. Je moet harder ademhalen, de ademhaling is pijnlijker en gaat gepaard met gehoest. De lucht maakt een fluitend of peiepend geluid.

Oorzaak

Wat er precies aan de basis ligt van de ziekte, is niet geweten. Maar er zijn wel verschillende verklaringen voor het feit dat het aantal patiënten aan het stijgen is. Veel van die oorzaken zijn voor de hand liggend. Zo maken vrouwen die tijdens de zwangerschap roken meer kans om astmatische kinderen te krijgen. Ook onze manier van wonen zit er voor iets tussen: weinig verluchting, veel vochtigheid, meer tapijten en stof. Waarschijnlijk loop je ook meer risico op astma als je als kind zwaar ziek bent geweest. Als een kind vroeger ziek werd ten gevolge van een virusinfectie, verdedigde hun lichaam zich tegen infecties. Nu er minder virusinfecties zijn, wordt het lichaam astmatisch. Sommige experts linken astma aan de alsmaar toenemende luchtvervuiling, maar deze theorie staat nogal ter discussie. Vooral het voorkomen van fijn stof, afkomstig van dieselmotoren, het verbranden van steenkool, mijnen, groeves en bouwwerken, zou leiden tot astma. De fijne stofdeeltjes kunnen tot diep in de longen doordringen en bestaande hart- en longproblemen verergeren.

Wat veroorzaakt een astma-aanval?

Een astma-aanval komt niet zomaar uit het niets opzetten. Er zijn verschillende factoren die een aanval op gang kunnen brengen. Iedere astmapatiënt reageert op andere omgevingsfactoren. Voor hen is het belangrijk te weten wat de aanvallen veroorzaakt.

1. Allergenen: allergenen zijn stoffen waarvoor bepaalde mensen allergisch zijn, zoals pollen, voedsel, stof, veren of dierenvacht.
2. Irriterende middelen: vuil, sigarettenrook, gas, parfum,…
3. Ademhalingsinfecties: griep, verkoudheid, keelontsteking, bronchitis.
4. Te zware inspanningen: te snel de trap oplopen, zware dingen dragen. Maar gematigde lichaamsbeweging is voor astmapatiënten eigenlijk wel goed.
5. Emotionele spanning: angst, opwinding.
Weersomstandigheden: erg koud weer, veel wind, plotse veranderingen in het weer.
6. Medicatie: aspirine of aanverwanten en medicijnen tegen hoge bloeddruk of glaucoom.

Een aankomende aanval kun je herkennen aan: een benauwd gevoel in de borstkas, een piepende ademhaling, pijn bij het hoesten, kortademigheid en rusteloosheid. Als de patiënt deze signalen beter leert herkennen, kan hij de aanval zien aankomen en beter onder controle houden.

Symptomen

De aandoening kan behoorlijk verschillen van de ene tot de andere persoon. De symptomen kunnen mild of gematigd zijn, maar ook zwaar en zelfs levensbedreigend. Aanvallen kunnen occasioneel of frequent voorkomen. Ze kunnen leiden tot slaapproblemen. Toch kunnen de meeste van deze symptomen met de juiste behandeling onderdrukt worden. Soms is het enige symptoom een chronische hoest die alleen ’s nachts en tijdens het sporten voorkomt.

Behandeling

De diagnose astma kan enkel vastgesteld worden met een spirometer (een instrument dat de hoeveelheid in- en uitgeademde lucht meet), een peak flow meter(die ook de longinhoud meet), x-stralen op de borstkas en bloed- en allergietesten.
Behandeling

Een astmabehandeling bestaat uit twee delen: controle over de omgevingsfactoren en medicatie. Het eerste deel is gemakkelijk, het betekent eigenlijk gewoon dat je uit de buurt moet blijven van alles dat een aanval kan veroorzaken (sigarettenrook, stof,…).

Astmamedicijnen
kunnen nogal van elkaar verschillen. De precieze behandeling varieert dus naargelang de frequentie van de aanvallen en de zwaarte van de ziekte. Patiënten met een milde vorm van astma hebben bijvoorbeeld alleen medicijnen nodig voor ze blootgesteld worden aan risicofactoren of wanneer ze een aanval voelen opkomen. De patiënten met een zware vorm van de ziekte, kunnen de medicijnen dagelijks nemen of medicijnen nemen om specifieke symptomen te behandelen.

1. Corticosteroïden: verminderen de ontsteking van de luchtwegen. Ze komen voor in pilvorm of als aerosol in 2. Geïnhaleerde steroïden kennen minden neveneffecten, orale steroïden worden meestal aan de zware patiënten gegeven.
3. Allergiemedicijnen: helpen om een aanval te voorkomen, maar hebben geen nut als de aanval begonnen is.
4. Bronchodilatatoren: laten de astmasymptomen tijdelijk weggaan maar doen niets tegen de onderliggende ontsteking.
5. Immmunotherapie: maakt je lichaam ongevoelig voor de allergenen.

Dit bericht is gepost op 5 september 2007 om 4:06 pm uur en is geplaatst in longen en luchtwegen.

Andere interessante artikels: Wat is migraine?
Hoe herken en behandel je nierfalen?