Hoe herken je autisme?

Volgens onderzoek is het aantal gevallen van autisme sinds de jaren ’90 vertienvoudigd. Helaas weet niemand precies wat de oorzaak van die grote stijging is. Maar wat houdt autisme eigenlijk in en hoe kun je het herkennen?

Autisme is een ontwikkelingsstoornis die de manier waarop een persoon communiceert en reageert op anderen, beïnvloedt. Mensen met autisme kunnen geen betekenisvolle relatie hebben met anderen. Ze krijgen geen vat op de wereld. Daardoor hebben ze het vaak moeilijk met vrienden maken. Hun vermogen om de gevoelens van anderen te begrijpen is beperkt.

Autisme wordt vaak geassocieerd met leerproblemen. Voor een autistische persoon is de realiteit een verwarrend geheel van gebeurtenissen, mensen, plaatsen, geluiden en gezichten. Ze zien geen grenzen of orde in het geheel en weten niet wat precies de bedoeling is. het neemt voor hen veel tijd in beslag om alleen al het patroon achter de zaken te achterhalen en zich daarnaar te gedragen

Karakteristieken

Sociale interactie: autisten hebben problemen met relaties en komen vaak afstandelijk en onverschillig over op anderen.
Sociale communicatie: moeilijkheden met verbale en non-verbale communicatie, ze begrijpen bijvoorbeeld niet de precieze betekenis van gebaren, gezichtsuitdrukkingen of stemgeluiden.
Verbeelding: autisten hebben problemen met de ontwikkeling van spel en verbeelding, ze kennen vaak maar een beperkt aantal activiteiten waarbij hun verbeelding aan te pas komt, deze activiteiten herhalen ze vaak en
Personen met autisme vertonen vaak herhaalgedrag en weigeren veranderingen in hun routine.

Oorzaken

De oorzaak van autisme is totnogtoe onbekend. Aangenomen wordt dat genetische factoren een grote rol spelen. Onderzoek heeft ook het verband aangetoond tussen de aandoening ontwikkelingsstoornissen van het brein die vlak voor, gedurende of na de geboorte plaatsvinden. Autisme kan in lichte of in sterke mate voorkomen.

Diagnose

Autisme is vaak moeilijk vast te stellen omdat de aandoening zo complex is en omdat de symptomen variëren. De symptomen van autisme zijn vaak al duidelijk in de eerste levensjaren, maar toch duurt het vaak nog een hele tijd voor de aandoening vastgesteld wordt, vooral bij patiënten bij wie de symptomen iets subtieler zijn.

Toch vertonen personen met autisme symptomen die duidelijk herkenbaar zijn: op het eigen lichaam kloppen, heen en weer wiegen, knarsen met de tanden, herhaaldelijk grommen.

Iets meer gecompliceerde gedragssymptomen zijn: zich extreem hechten aan bepaalde voorwerpen zonder duidelijke reden, een fascinatie voor herhaalde patronen of objecten, en het rangschikken van voorwerpen in lijnen of patronen.

Autismepatiënten hebben aangepast onderwijs en ondersteuning nodig om hun vaardigheden zo goed mogelijk te ontwikkelen. Er bestaan verschillende soorten autisme: klassiek autisme, syndroom van Asperger, PDD-NOS, … Die hebben ieder hun eigen kenmerken.

Dit bericht is gepost op 4 september 2007 om 3:34 pm uur en is geplaatst in overige aandoeningen.

Andere interessante artikels: Hoe krijg je rugpijn en wat kun je ertegen doen?
Wat is hepatitis B?