Wat is de Ziekte van Alzheimer?

De Ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie: een voortschrijdende, degeneratieve en onomkeerbare aandoening in de hersenen, die geheugenverlies en desoriëntatie veroorzaakt en uiteindelijk de dood tot gevolg heeft. Er bestaat geen behandeling tegen Alzheimer. Geschat wordt dat de ziekte ongeveer 2 tot 5% van de mensen treft.
De echte oorzaak van de ziekte is nog steeds onbekend. In de meeste gevallen gaat het om verschillende risicofactoren: genetische factoren, de levensstijl, de leeftijd,… Leeftijd en genetische factoren zijn het meest bepalend.
Als je aan Alzheimer lijdt, sterven de neuronen in je hersencellen langzaam maar zeker af. De oorzaak daarvan is het eiwit amyloïd, dat zich tussen de zenuwcellen ophoopt. Die ophopingen noemen we seniele plakken.. Deze processen worden nog erger door de chronische ontsteking in het brein en door een overvloed aan reactieve moleculen, de vrije radicalen, de het hersenweefsel aantasten. De verbindingen tussen de hersencellen gaan verloren. Uiteindelijk sterven de hersencellen af, wat het steeds erger worden geheugenverlies van de patiënten verklaart.

Symptomen

Symptomen van Alzheimer:

  • Geheugenverlies
  • Slecht inschattingsvermogen
  • Moeilijkheden met het uitvoeren van dagdagelijkse taken
  • Taalproblemen
  • Desoriëntatie wat plaats en tijd betreft
  • Moeite met abstract denken
  • Veranderingen van de persoonlijkheid
  • Geen initiatief meer nemen

Verder hebben patiënten vaak te lijden onder depressies, angstaanvallen en slaapproblemen. Hoe snel het ziektepatroon verloopt, verschilt van patiënt tot patiënt. De ziekte kan 3 tot 30 jaar aanslepen, maar de gemiddelde levensverwachting na de diagnose bedraagt 8 jaar.

Voordat de ziekte officieel vastgesteld wordt, moeten patiënten die de symptomen vertonen een grondig fysiek, neurologisch en psychiatrisch onderzoek doorlopen. De diagnose is in 90% van de gevallen juist.

Andere vormen van dementie zijn lewy-body-dementie het sydroom van Korsakoff, de ziekte van Binswanger, HIV en de ziekte van Creutzfeld Jakob. Ook mensen met multiple sclerose, de ziekte van Parkinson, Amyotrofe laterale sclerose en de ziekte van Huntington hebben een verhoogd risico.

Behandelingen

Er bestaat nog steeds geen medicijn dat de Ziekte van Alzheimer kan genezen of afremmen. Er komen wel steeds betere medicijnen op de markt die de symptomen verzachten. Voor de rest kunnen patiënten verschillende therapieën volgen die hen stimuleren: psychologische programma’s, muziektherapie, kunsttherapie, therapie in spelvorm, …

Een aantal medicijnen bevorderen de werking van het geheugen, hoewel hun effect vrij beperkt is. Andere medicijnen hebben een invloed op het gedrag, zodat de patiënten zich minder angstig of depressief voelen.

Je kunt het risico om Alzheimer te ontwikkelen lichtelijk beperken door regelmatige lichaamsbeweging en hersengymnastiek.

Dit bericht is gepost op 31 augustus 2007 om 4:35 pm uur en is geplaatst in overige aandoeningen, ouder worden.

Andere interessante artikels: Wat is acne?
Welke types geheugenverlies bestaan er?